ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2017

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG TRẤN ÁP, TRUY NÃ TỘI PHẠM BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

Năm 2017, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đã được thủ trưởng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện và thu được kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự ổn định, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên một số mặt còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm hình sự hoạt động băng ổ nhóm, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, buôn lậu, trốn thuế, sản xuất và tiêu thụ hàng giả; các tệ nạn ma tuý, cờ bạc, tai nạn giao thông... nếu không được chủ động ngăn chặn sẽ phát triển, tác động xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân mới Mậu Tuất năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện tốt các Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống mua bán người; tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm; chủ động thực hiện các biện pháp giải quyết tốt các điểm tranh chấp, khiếu kiện đông người, không để phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở; làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, Việt kiều về nước trong dịp tết. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các sai phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, đốt thả “đèn trời” nhất là trong đêm giao thừa; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng, chống cháy, nổ; chủ động bảo đảm an ninh trật tự các điểm tổ chức bắn pháo hoa đón xuân năm mới, các lễ hội văn hóa truyền thống.

2. Các Sở: Công Thương, Y tế, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện, thành phố chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các loại văn hóa phẩm đồi trụy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh (tập trung vào các mặt hàng phục vụ trong dịp Tết).

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, các băng, ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “núp bóng” doanh nghiệp; tội phạm cướp, cướp giật, chống người thi hành công vụ, lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội phạm ma tuý và tệ nạn cờ bạc, số đề, mại dâm; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy gây ảo giác “ngáo đá” hoạt động liều lĩnh, manh động..., quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, tù tha, đặc xá về địa phương, không để tái phạm; nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, xuất nhập cảnh, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiểm tra về an toàn cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và chúc tết ở địa phương, các hoạt động vui chơi giải trí, đón xuân của nhân dân.

4. Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường chỉ đạo quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn TTATGT; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phấn đấu thực hiện được mục tiêu giảm tai nạn giao thông.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài truyền thanh cơ sở kịp thời đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm; biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khích lệ tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm; đồng thời tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn, hoạt động mới của các loại tội phạm để người dân nêu cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với các Cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Chọn những vụ án điểm đưa xét xử lưu động phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm. Phối hợp thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện Chỉ thị này; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, để đợt cao điểm đạt kết quả cao.

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh