ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11 / 2007/CT-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TIÊU CHẢY CẤPNGUY HIỂM

Bệnh Tiêu chảy cấp làmột bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh, dễ tử vong, nhưng có thể phòngchống được. Hiện nay, dịch Tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xảy ra trên địa bàn nhiềutỉnh phía Bắc, với tổng số mắc trên 1.700 người, tình hình dịch diễn biến phứctạp, có nguy cơ lan rộng sang các tỉnh khác.

Để chủ động phòngchống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, không để dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh LaiChâu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnhthực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Y tế chỉ đạo cácđơn vị y tế triển khai các biện pháp chuyên môn phòng chống dịch:

Tăng cường công táctheo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; kịp thời phát hiện các trườnghợp tiêu chảy cấp, tổ chức lực lượng khoanh vùng ổ dịch (nếu có), tiêu trùngkhử độc kịp thời, tuyệt đối không để dịch lan rộng.

Tăng cường kiểm traviệc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, hàng quán ăn uống, bếp ăntập thể, dừng ngay việc mua bán, sử dụng mắm tôm.

Phối hợp với các cơquan truyền thông đại chúng tuyên truyền phổ biến 4 biện pháp phòng chống bệnhtiêu chảy đến tận người dân, thực hiện 6 không về vệ sinh an toàn thực phẩm:Không ăn rau sống ; Không ăn tiết canh; Không ăn mắm tôm, mắm tép sống; Khôngăn gỏi cá, hải sản sống; Không ăn nem chạo, nem chua; Không uống nước lã, nướcđá mất vệ sinh.

Chuẩn bị sẵn sàng vậttư, hoá chất, thuốc men, phương tiện, nhân lực để phòng chống dịch tiêu chảycấp khi có dịch xảy ra.

2. Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai các hoạt độngphòng chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm cabệnh, khoanh vùng ổ dịch, tập trung lực lượng xử lý triệt để ngay từ đầu, khôngđể dịch lan rộng. Tuyên truyền phổ biến cho nhân dân thực hiện các biện pháp vềvệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

3. Ban Chỉ đạocông tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường côngtác kiểm tra, thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sởsản xuất kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, xây dựng kế hoạch tổng vệ sinhmôi trường trên địa bàn.

4. Đài Phátthanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền về 4biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm và các thông điệp an toàn vệsinh thực phẩm phòng chống bệnh tiêu chảy cấp .

5. Bộ chỉ huyQuân sự tỉnh và lực lượng quân y có trách nhiệm phối hợp với Ngành y tế trongviệc tuyên truyền phòng chống dịch và chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, nhânlực, phương tiện tham gia chống dịch khi có yêu cầu.

6. Sở Tàichính phối hợp đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch.

7. Thủ trưởngcác Sở, Ban Ngành liên quan của tỉnh phối hợp với Ngành Y tế tổ chức tuyêntruyền sâu rộng trong ngành, nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh tiêu chảycấp, tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịchtrên địa bàn.

8. Đề nghị Uỷban mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực tham gia côngtác phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòngchống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêmtúc chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng