ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÁCGIẢI PHÁP TIẾP TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAOTHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với côngtác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002//NQ-CP ngày19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảmdần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, từ năm 2003 đến năm 2006 đã cơ bảnthực hiện được mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, từ đầu năm 2007đến nay tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những diễnbiến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao so với nhiều năm trước.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn giaothông tăng cao trong thời gian qua là do sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cáccơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông còn thiếu cương quyết,chưa liên tục, có nhiều biểu hiện lơi lỏng; công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu,chưa đến từng người dân, chưa tạo được nhận thức và dư luận mạnh mẽ trong việcchấp hành luật lệ giao thông; ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giaothông của người tham gia giao thông còn kém; kết cấu hạ tầng giao thông chưađáp ứng được sự phát triển của phương tiện; việc kiểm tra xử lý các vi phạmtrật tự an toàn giao thông còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, không tạo đượcsự răn đe cần thiết đối với người vi phạm.

Để ngăn chặn và làm giảm tai nạn giao thông,giảm thiểu những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằmkiềm chế tai nạn giao thông và thực hiện Chỉ thị số 15 -CT/TU ngày 12/01/2007của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm trậttự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị chức năngvà Ủy ban nhân dân các cấp tập trung thực hiện quyết liệt và liên tục các giảipháp sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

1.1. Các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp, cáctổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các đoàn thể, cơ quan thông tin, báo chíphải đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên, kiên trì và liên tục công táctuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạođược nhận thức, dư luận xã hội mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệgiao thông, lên án phê phán các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

1.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổchức, đoàn thể, các doanh nghiệp có trách nhiệm giáo dục thường xuyên cho cánbộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên trong tổ chức củamình gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

1.3. Hiệu trưởng các trường phổ thông, trườngdạy nghề, các trường cao đẳng, đại học thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáodục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên; thườngxuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào nộidung sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, trongnhà trường.

1.4. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giaothông Vận tải và các địa phương xây dựng kế hoạch để tổ chức cho các doanhnghiệp vận tải, các chủ phương tiện, người lái xe thực hiện ký cam kết không viphạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức định kỳ việc giáo dụcpháp luật và rèn luyện đạo đức cho người lái xe.

1.5. Sở Tư pháp, Sở Văn hoá Thông tin chỉ đạothực hiện công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông ởđịa phương với nhiều nội dung, nhiều biện pháp tuyền truyền phù hợp với từngđối tượng, từng địa bàn; Đài Phát thanh truyền hình, Báo Lâm Đồng phải cóchuyên đề tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thựchiện thường xuyên hàng ngày, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quantrọng hàng đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệnnay.

1.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các Kếhoạch liên tịch đã ký kết với Ban An toàn giao thông tỉnh, xác định công tácđảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nội dung quan trọng tronghoạt động của tổ chức mình. Tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên, các tầnglớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư, thôn, bản ký cam kết không vi phạm pháp luậtvề trật tự an toàn giao thông gắn với nội qui sinh hoạt, với qui ước, hươngước, đưa việc thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông thành một trongnhững tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua và phân loại đoàn viên, hội viênvà tổ chức đoàn thể nhân dân ở từng cấp.

2. Về cưỡng chế thi hành pháp luật trật tự antoàn giao thông và giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lựclượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục tăng cường, nâng caohiệu quả, cải cách mạnh mẽ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, áp dụngkiên quyết, triệt để các biện pháp mạnh, từng bước thiết lập kỷ cương tronghoạt động cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thôngnhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc xử lý vi phạm phải công khai, đúngpháp luật, không phân biệt đối với mọi đối tượng.

Để tạo được chuyển biến tích cực về công tácnày, ngoài việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàngiao thông theo các Nghị định hiện hành của Chính phủ, cần phải áp dụng ngaycác biện pháp sau đây:

2.1. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2007, cán bộ côngnhân viên chức, lực lượng vũ trang khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả cáctuyến đường và người đi mô tô, xe gắn máy trên các quốc lộ bắt buộc phải đội mũbảo hiểm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2007, người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cảcác tuyến đường đều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

2.2. Tạm giữ mô tô, xe gắn máy 30 ngày trở lênnếu người điều khiển vi phạm một trong các qui định sau: chở quá số người chophép, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ,không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

2.3. Tạm giữ mô tô, xe gắn máy 90 ngày khôngphân biệt sở hữu đối với trường hợp học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên chưađủ tuổi hoặc không có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.

2.4. Thực hiện đình chỉ lưu hành các phương tiệncơ giới đường bộ vi phạm các qui định về bảo đảm trật tự an toàn giao thôngbằng hình thức tạm giữ phương tiện hoặc tạm giữ đăng ký phương tiện, sổ chứngnhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo thời hạn qui định củapháp luật hiện hành.

2.5. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đình chỉ lưuhành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trườnghợp cố tình vi phạm xẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quĩ; đìnhchỉ hoạt động các cơ sở lắp ráp, tự chế các loại phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ trái phép, nếu cố tình vi phạm có thể tịch thu trang thiết bị trựctiếp sản xuất của cơ sở.

3. Một số giải pháp quan trọng khác.

3.1. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hànhlang an toàn đường bộ, quản lý tốt về trật tự giao thông đô thị, chống lấnchiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán họp chợ trái phép gây cản trở giao thông.

- Từ nay đến trước ngày 30 tháng 3 năm 2009 phảigiải toả dứt điểm các trường hợp vi phạm đất hành lang an toàn đường bộ cácquốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thịphải chịu trách nhiệm về việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình trái phép trênhành lang an toàn quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện.

- Trong năm 2008 hoàn thành việc qui hoạch hệthống đường gom ngoài hành lang an toàn giao thông của các quốc lộ và thoảthuận với Bộ Giao thông vận trai các vị trí đấu nối vào hệ thống quốc lộ phùhợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.

3.2. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nhằmnâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giớiđường bộ và công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

3.3. Thực hiện việc bắt buộc học và kiểm tra lạiLuật Giao thông đường bộ trước khi nhận lại Giấy phép lái xe đối với những láixe vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đến mức bị tạm giữ Giấy phéplái xe từ 60 ngày trở lên; thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe của lái xekhách chuyên nghiệp các loại D, E để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêmtrọng hoặc chở khách quá 100% số khách qui định; thu hồi không thời hạn Giấyphép lái xe của những người lái xe nghiện ma tuý.

3.4. Kiện toàn lại tổ chức và bộ máy hoạt độngcủa Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tăng thêm cán bộchuyên trách đủ năng lực, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bịcần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thựcvà chuyên nghiệp hơn; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhânlà thành viên Ban An toàn giao thông. Chú trọng công tác nghiên cứu, đánh giáphân tích diễn biến tình hình, nguyên nhân ảnh hưởng trật tự an toàn giaothông, tai nạn giao thông để đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp với từngthời kỳ.

4. Tổ chức thực hiện.

4.1. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụTỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ Đảng kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TUngày 12/01/2007 của Ban Thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảođảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch lãnh đạocủa các cấp uỷ Đảng mạnh mẽ hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giaothông trong thời gian tới.

4.2. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể vàcác địa phương căn cứ Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung nghiêncứu, xây dựng các Đề án về đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở từng địaphương, ngành, cơ quan, đơn vị mình để báo cáo Thường vụ cấp Ủy và Hội đồngnhân dân cùng cấp ra Nghị quyết làm cơ sở tổ chức thực hiện; gắn công tác đảmbảo trật tự an toàn giao thông vào một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng năm;người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quancấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở cơ quan, đơn vị, địaphương mình.

4.3. Ban An toàn giao thông tỉnh chịu tráchnhiệm kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành và các địa phương thực hiện Chỉ thịnày; hàng tháng, quí tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện ở từngngành, từng đơn vị, từng địa phương và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi,chỉ đạo.

Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có tráchnhiệm phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũtrang và toàn thể nhân dân để quán triệt và thực hiện Chỉ thị này./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa