ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 11 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những nămqua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đãcó nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng,chống mại dâm giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2012 củaỦy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011-2015; côngtác đấu tranh, phòng, chống mại dâm được đẩy mạnh, nhiều ổ nhóm, đường dây mạidâm có tổ chức bị triệt xóa, tình hình tệ nạn mại dâm đã được hạn chế, hoạtđộng các cơ sở kinh doanh dịch vụ từng bước được chấn chỉnh, góp phần giữ gìnan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, kếtquả đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm còn hạn chế,chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đã đề ra; hiện tượng biến tướng, trá hình hoạtđộng mại dâm tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà nghỉ, phòngcho thuê, nhà hàng, vũ trường, các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các quán càphê, tiệm hớt tóc, gội đầu hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe như xông hơi, xoabóp…), môi giới mại dâm trên mạng internet đã và đang diễn ra ngoài tầm kiểmsoát của cơ quan chức năng.

Nhằm tăng cườngcông tác phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay theo tinh thần Chỉ thịsố 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉthị:

1. Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội và Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm bằngnhiều hình thức với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng nhằm nângcao nhận thức của cộng đồng xã hội, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ caodễ sa vào tệ nạn mại dâm.

- Chủ trì, phốihợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hệ thống thôngtin quản lý về tình hình mại dâm trên địa bàn tỉnh từ kết quả rà soát, đánh giáthực trạng tình hình tội phạm, tệ nạn mại dâm ở các huyện, thị xã, thành phố.

- Tập trung củngcố nhân sự, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt độngvăn hóa thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi tắt là lực lượng kiểm traliên ngành Văn hóa-Xã hội) từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường,thị trấn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chứctập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm côngtác phòng, chống tệ nạn xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức triển khai nhiệmvụ phòng, chống mại dâm.

- Tham mưuđề xuất, kiến nghị Trung ương xem xét bổ sung, điều chỉnh các quy định phápluật phòng, chống tệ nạn mại dâm phù hợp với đặc điểm tình hình công tác phòng,chống mại dâm trong giai đoạn mới như: xử lý các đối tượng mại dâm nam, mại dâmđồng tính, người thực hiện hành vi khiêu dâm, kích dục, môi giới mại dâm trên mạng...

2. Sở Tư pháp:

Chủ trì,phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các đoàn thể chính trị-xã hội và Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật vềphòng, chống mại dâm; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cáccơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị Chính phủvà các Bộ, ngành Trung ương xem xét bổ sung, điều chỉnh các quy định pháp luậtphù hợp với công tác phòng, chống mại dâm trong giai đoạn mới.

3. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phốihợp với các ngành liên quan tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm,triệt phá các tụ điểm, khu vực và đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địabàn trọng điểm, khu du lịch, nghỉ mát; tiến hành rà soát, đánh giá thực trạngtình hình tệ nạn mại dâm, tình hình tội phạm liên quan đến mại dâm, cơ sở kinhdoanh dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, xác định địa bàn trọngđiểm, làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hệ thống thông tin quản lý vềtình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý.

- Chủ động nắmchắc tình hình, bám sát địa bàn nhằm phát hiện các ổ, nhóm, đường dây tổ chứchoạt động mại dâm để chủ động phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả; phối hợp chặtchẽ với lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa

- Xã hội các cấp tăng cườngkiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội để có biệnpháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn và xử lý các hoạt động môi giới mại dâmsử dụng công nghệ cao.

- Rà soát,đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với các cơsở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

4. Bộ đội biên phòng tỉnh:

- Phối hợp vớiCông an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tuyên truyền, vậnđộng, tuần tra, kiểm soát và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểmtra, giám sát các cửa khẩu để kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây hoạt độngmại dâm, tội phạm mua bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơquan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm các vụ liên quan đến mại dâm theo quyđịnh của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao vàdu lịch:

- Chỉ đạo việcthanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm pháthiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành vănhóa phẩm độc hại, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm; tăng cường quảnlý chặt chẽ việc phát hành sách báo, phim ảnh, không để phát tán các hình ảnhkhiêu dâm, trụy lạc.

- Chủ trì, phốihợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tham mưucủng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành Vănhóa-Xã hội các cấp; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạtđộng của lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa- Xã hội; xây dựng tài liệu hướngdẫn xử lý và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý hoạt động văn hóa, phòng chốngtệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng cho lực lượng kiểm tra liênngành các cấp.

6. Sở Thông tin và Truyềnthông:

- Phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh thôngtin, tuyên truyền về lối sống lành mạnh, tác hại, hậu quả của tệ nạn mại dâm vàcác biện pháp phòng, chống để người dân nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuậncủa xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Tăng cườngquản lý, phối hợp với Công an và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát nhằm ngănngừa việc lợi dụng phương tiện thông tin, các website, blog cá nhân và các hìnhthức khác trên mạng internet để tổ chức hoạt động mại dâm, truyền bá các nộidung độc hại, đồi trụy; đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định củapháp luật.

7. Sở Y tế:

- Chỉ đạocác cơ sở y tế của nhà nước phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hộicùng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễbị lợi dụng để hoạt động mại dâm, thực hiện khám bệnh định kỳ đối với nhân viêncủa các cơ sở này.

- Phối hợp vớicác sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, chính quyền địa phương cung cấp, duytrì, kết nối các mô hình trợ giúp tại cộng đồng đối với người bán dâm, như: Cungcấp các dịch vụ về tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, can thiệp dự phòng lâytruyền HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điềutrị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao sudự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụnữ tỉnh:

- Phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục,các hoạt động truyền thông cho các chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ đang làm việctrong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nữ công nhân sống tại các nhà trọ, phụ nữnhập cư có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ cao dễ sa vào tệ nạn mại dâm.

- Xây dựngmô hình câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ để hỗ trợ, giúp đỡ và tư vấn cho nữ công nhântại các khu nhà trọ, nhà cho thuê. Vận động đối với chủ cho thuê mặt bằng, chủ cơsở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội cam kết không để tệ nạn mại dâmxảy ra tại nơi kinh doanh.

- Xây dựng, củngcố nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình hỗ trợ người bán dâm hoàn lương hòanhập cộng đồng, tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS gắn với chương trìnhcan thiệp, giảm tác hại và tạo điều kiện hỗ trợ, vận động họ tham gia sinh hoạtcác câu lạc bộ do Hội tổ chức.

9. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm theochiều sâu, đi vào từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, khu dân cư nhằm nâng caonhận thức của người dân, tập trung các hoạt động truyền thông hướng đến thayđổi hành vi của người vi phạm.

- Tiếp tục thựchiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” vàvăn minh đô thị, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mạidâm.

- Nâng cao tráchnhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm,xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vịđể xảy ra tệ nạn mại dâm kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xửlý triệt để.

- Tăng cườngcông tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm các cơsở kinh doanh dịch vụ vi phạm về tệ nạn xã hội. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịchvụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm phải ký cam kết với Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh không để tệ nạn mại dâm xảy raở cơ sở mình; đồng thời thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanhvà chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Tiến hành ràsoát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm, tình hình tội phạm liên quanđến mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mạidâm; xác định địa bàn trọng điểm để xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình tệ nạnmại dâm trên địa bàn quản lý.

- Duy trìcác mô hình trợ giúp người bán dâm hoàn lương thay đổi công việc, ổn định cuộc sống,hòa nhập cộng đồng, lồng ghép với các Chương trình giảm nghèo, chương trình tíndụng ưu đãi bằng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ vay vốn, họcnghề và giới thiệu việc làm.

10. Đề nghị Tòa án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Phối hợp vớicơ quan Công an sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các vụ án có liên quan đến đốitượng phạm tội về mại dâm như: Chủ chứa, môi giới, tổ chức đường dây mua bánngười vì mục đích mại dâm; đồng thời đưa ra xét xử lưu động đối với những vụ ánliên quan đến hoạt động mại dâm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội:

Tăng cường côngtác phối hợp tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân về công tác đấutranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Chung sức xâydựng nông thôn mới” và văn minh đô thị, các phong trào xây dựng môi trường sốngtrong sạch, lành mạnh không có tệ nạn xã hội và tham gia các hoạt động phòng,chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởngcác sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triểnkhai thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi,kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướngmắc, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hoặc kiến nghị các Bộ,ngành Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền; đề xuất khen thưởng địnhkỳ, đột xuất đối với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chốngmại dâm; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dântỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138/ĐP tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/VX.Hung.

CHỦ TỊCHNguyễn Văn Dương