ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 111/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 1979

CHỈ THỊ

ĐẨYMẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN TRẬT TỰ VỆ SINH ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG, XÂYDỰNG NẾP SỐNG MỚI

Ủy ban nhân dân thành phố phát động đợt “cuộc vậnđộng thực hiện trật tự vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng nếp sốngmới”, nhằm 4 nội dung và yêu cầu sau đây :

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc đảm bảo trậttự, an toàn giao thông của thành phố ;

2. Tiếp tục giải tỏa lòng đường, lề đường, gỡ bỏtất cả vật chướng ngại cũ và mới làm cản trở việc lưu thông công cộng ; gỡ vàxóa bỏ hết những bảng hiệu, bảng quảng cáo và khẩu hiệu không còn thích hợp vềnội dung cũng như về hình thức ;

3. Động viên toàn dân tham gia giữ gìn mỹ quan củathành phố ; xây dựng nề nếp toàn dân tham gia làm vệ sinh hàng tuần ở đườngphố, nhà ở, cơ quan, xí nghiệp, trường học ;

4. Xây dựng thái độ và hành vi văn minh, lịch sựtại các nơi công cộng ; đặc biệt tôn trọng trật tự, kỷ luật ở các bến xe, bếncảng, chợ, rạp hát, công viên.

Để làm tốt đợt vận động này, cần thực hiện tốt cácyêu cầu sau đây về mặt chỉ đạo :

1. Các cấp chánh quyền phải thực hiện sự chỉ đạophong trào, tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và đoàn thể địaphương, Chánh quyền quận, huyện, phường, xã, phải thực sự phát huy hiệu lựcquản lý Nhà nước, gắn liền việc động viên, giáo dục, thuyết phục với biện phápxử lý thích đáng theo luật pháp.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cầnđược tiến hành sâu rộng và liên tục trong nhân dân, trước hết là trong cán bộ,đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng võ trang, sinh viên học sinh, hộiviên các tổ chức, đoàn thể, và phải nhằm xây dựng nhận thức sau đây :

- Đợt vận động này, cũng như toàn bộ cuộc vậnđộng, chẳng những nhằm đáp ứng đòi hỏi bức thiết của thành phố trong tình hìnhmới, mà còn vì lợi ích thiết thân về cuộc sống và lao động của mỗi người, mỗigia đình, mỗi tổ chức, đơn vị cơ sở.

- Thực chất đây là một cuộc đấu tranh gây gắt giữacái cũ và cái mới, một bộ phận của cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng, đòi hỏiphải làm bền bỉ, liên tục, kết hợp nhiều biện pháp, và không được một lúc nàolơi lỏng, hễ lơi lỏng thì lại phải tốn công sức gấp bội xây dựng lại từ đầu.

3. Phải thực sự đưa phong trào xuống quần chúng ởcơ sở, cổ vũ ý thức về quyền làm chủ tập thể của quần chúng ; thường xuyên kiểmtra, rút kinh nghiệm, phát huy những điển hình tiên tiến, đồng thời kịp thờiphát hiện sơ hở, thiếu sót để khắc phục.

II

Đợt vận động này chia làm nhiều bước. Bước 1 tiếnhành từ 18/8 đến 25-9-1979. (Các bước kế tiếp sẽ được thông báo sau). Sau đâylà một số việc trước mắt cần làm :

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã xâydựng kế hoạch vận động đợt 4 trên cơ sở sơ kết 3 đợt vận động trước đây, nêu rõnhững kết quả đạt được, những công viên còn phải làm, có phân tích nguyên nhân,biểu dương điển hình tốt, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt, đề ra biệnpháp thích hợp với địa phương, cơ sở mình.

Các ban, ngành, sở của thành phố và cơ quan cấpTrung ương tại thành phố đều phải có kế hoạch cụ thể hưởng ứng đợt vận động,đặc biệt theo dõi, đôn đốc các đơn vị cơ sở trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiệncác yêu cầu của đợt vận động, nhứt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếpxúc với dân chúng.

Các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Mặttrận và các cơ quan báo chí, đài truyền thanh, đài truyền hình, văn hóa thôngtin cần có kế hoạch triển khai tốt 4 nội dung của cuộc vận động theo chức năng,nhiệm vụ của mình nhằm hỗ trợ đắc lực cho các quận, huyện, phường, xã.

2. Đảm bảo trật tự giao thông trên những đườngchính và qua các nơi đông người như bến xe, bến cảng, trước chợ, rạp hát,trường học. Tăng cường công tác giáo dục luật lệ giao thông và qua lại trênđường đối với những người đi xe đạp, đi bộ và xử lý thích đáng những trường hợpvi phạm luật lệ giao thông, nhất là đối với những phần tử lưu manh, ngangbướng.

3. Giải tỏa các lòng lề đường ; trước hết là trên6 trục lộ chính : Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng ThángTám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ.

4. Quy định những tuyến đường giờ giấc, cấm một sốloại xe đi lại như xe vận tải nặng, xe ba bánh xịt khối (Sở Công an và Sở Giaothông vận tải chịu trách nhiệm).

5. Sắp xếp lại việc buôn bán trên lề đường ở nhữngnơi đã được quy định trong từng quận, huyện, phường ; kiên quyết gom nhữngngười bán sách trên vỉa hè vào những nơi quy định để tiện cho việc kiểm soát,nghiêm cấm việc bán sách báo phản động, đồi trụy (sử dụng biện pháp tịch thu,xử phạt).

6. Quy định thời gian trước 31/8 cho gỡ, xóa bỏnhững biển hiệu không thích hợp, những khẩu hiệu, những bảng quảng cáo khôngcòn thích hợp. Không để phơi phóng quần áo ở mặt nhà trông ra đường, nhất làtrên những đường phố chính.

7. Vệ sinh công cộng : Bố trí sọt rác, quy địnhgiờ, nơi đổ rác và nghiêm cấm việc đổ rác bừa bãi ngoài nơi và giờ đã được quyđịnh, nhất là trên những đường chính, nơi đông người qua lại.

Có những quy định cụ thể đồng thời xây dựng cơ sởvật chất đảm bảo vệ sinh ở bến xe, cảng, chợ, rạp hát, công viên...

Làm thêm hố xí công cộng (lưu động hoặc cố định).Sở Quản lý công trình công cộng có trách nhiệm giúp các quận nội thành như quận1, quận 5, quận 6 làm công trình này nhiều đợt, một đợt trước 2/9, một đợttrước 31/12.

8. Có kế hoạch gom những người sống lang thang ởvỉa hè và công viên. Trước 2/9 giải quyết xong số người ở trên vỉa hè và côngviên dọc theo con đường 30/4, Đồng Khởi, Bến Bạch Đằng, Lê Lợi, Lý Tự Trọng.

9. Có kế hoạch giải quyết chợ trời, trước mắt giảitán các nhóm chợ trời trên các đường chính, ở hai bên đầu cầu (như Cầu Bônggiáp ranh giữa quận 1 và quận Bình Thạnh).

Xử lý các ổ xì ke ma túy, đĩ điếm, cờ bạc, bóitoán.

10. Xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh ở nơicông cộng có trật tự vệ sinh, đối xử lễ phép tại các bến xe, bến cảng, trên xe,rạp hát, chợ, nơi ăn uống, công viên...

Về tổ chức thực hiện :

1. Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp chỉ đạo vậnđộng nơi nào đã lập ban chỉ đạo thì vẫn duy trì như một hình thức làm việc phốihợp, nhưng phải do Ủy ban nhân dân chủ trì).

Ở cấp thành, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Lê Quang Chánh được phân công đặc trách, có sự tham mưu thường xuyêncủa Sở văn Hóa và thông tin, Sở Công an, Ban cải tạo thành phố, và có sự phốihợp của các ngành, đoàn thể thành phố.

Ở cấp quận, huyện, phường, xã, Ủy ban nhân dânphân công một đồng chí Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách, có sự tham mưu và sựphối hợp của các ngành đoàn thể ở cấp thành. Các đồng chí Phó Chủ tịch này chủtrì kế hoạch vận động, tổ chức sự phối hợp giữa các lực lượng ở địa phương, tổchức kiểm tra, sơ kết, báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp mình và Ủy ban nhân dâncấp trên.

- Các cán bộ, nhân viên của các ngành, đoàn thể ởcấp nào được sử dụng vào công tác kiểm tra (thường xuyên hoặc đột xuất) đềuđược coi là kiểm tra viên của Ủy ban nhân dân cấp đó, được Ủy ban nhân dân cấpđó cấp giấy giới thiệu công tác kiểm tra phong trào tại địa phương.

2. Các cơ quan chức năng ở cấp thành, quận, huyện,vừa có trách nhiệm tiến hành cuộc vận động ở cấp mình, vừa có trách nhiệm hỗtrợ về mọi mặt cuộc vận động ở cấp dưới.

3. Hết sức coi trọng công tác tuyên truyền độngviên. Cần vận dụng tổng hợp các lực lượng văn hóa thông tin kết hợp với lựclượng vận động của mặt trận, các đoàn thể Công đoàn, Nông hội, Đoàn Thanh niên,Phụ nữ và ngành Giáo dục cần tích cực phối hợp, trong cuộc vận động này vì đâycũng làm một mặt xây dựng con người mới cho đoàn thể và ngành mình.

Nhận được chỉ thị này, các cấp, các ngành cần cókế hoạch triển khai và báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh