THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 111-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LŨ, LỤT, BÃO NĂM 1980.

Mấy năm qua bão và lũ lụt liên tiếpxảy ra ở nơi này nơi khác, tuy mức độ có khác nhau, nhưng đều gây thiệt hại vềngười và của cải. Đáng chú ý mấy năm gần đây có hiện tượng khe nứt trong lòngđất ở một số vùng, gây rạn nứt đê điều và các công trình xây dựng khác; mặtkhác, cần luôn luôn cảnh giác đề phòng kẻ địch phá hoại đê đập và các côngtrình thủy lợi của ta.

Trước tình hình trên, Thủ tướngChính phủ chỉ thị cho thủ trưởng các nghành ở trung ương và chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số điểm sau đây.

1. Các ngành, các cấp phải coi côngtác phòng, chống lũ, lụt, bão năm nay là công tác cự kỳ quan trọng và là tráchnhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Các ngành, các cấp phải tuyêntruyền giáo dục cho cán bộ, bộ đội và nhân dân có ý thức đầy đủ đối với nhiệmvụ phòng,chống lũ, lụt, bão năm nay, đề cao trách nhiệm và tinh thần cảnh giác,sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Phải đặt công tác phòng,chống lũ, lụt, bãolà một trong những trọng tâm công tác của ngành và địa phương mình; phải tậptrung sức hoàn thành trước mùa lũ, lụt, bão những phần việc do ngành và địaphương phụ trách.

Các ngành kinh tế và các cấp chínhquyền từ trung ương xuống đến cơ sở đều phải kiện toàn ban chỉ huy chống lụt,chống bão, do đồng chí thủ trưởng hoặc phó làm trưởng ban, có bộ máy gọn nhẹ vàcó năng lực chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lụt, bão của ngành và địa phương.

2. Các tỉnh có đê phải hoàn thànhkế hoạch đắp đê, làm kè, cống đúng thời gian quy định. Tiến hành ngay việc kiểmtra toàn bộ đê, kè, cống để kịp thời phát hiện và xử lý những chỗ hư hỏng; tổchức huấn luyện tốt các lực lượng hộ đê, đặc biệt chú trọng những đoạn đê bịrạn nứt; chủ động bố trí lực lượng vật tư để hộ đê, đề phòng mọi bất trắc, khimực nước sông lên cao. Nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch giải phóng lòng sông,bảo đảm việc thoát lũ thông suốt, nhất là đối với các đoạn sông Đáy thuộc thànhphố Hà Nội, tỉnh Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh; nơi nào chưa có điều kiện chuyển dânở trong lòng sông Đáy đi xây dựng kinh tế mới, phải bố trí vào ở trong đồng.

Các tỉnh có công trình phân lũ, làmchậm lũ, phải bố trí kế hoạch gieo cấy hợp lý, chuẩn bị các loại giống câytrồng dự trữ để nhanh chóng phục hồi sản xuất sau khi phân lũ.

Các tỉnh chưa có hệ thống đê điều,phải tổ chức lực lượng, bố trí phương tiện, chủ động phòng, tránh, nhằm hạn chếthiệt hại khi có lũ, lụt.

Đi đôi với phòng, chống lũ, lụtphải tăng cường các biện pháp phòng chống bão, nhất là các tỉnh vùng duyên hải.Các kho hàng hóa, vật tư ở ven sông, suối, bãi biển, bến cảng phải có biện phápbảo vệ thật chu đáo hoặc di chuyển đến nơi an toàn, đề phòng hư hỏng hoặc nướccuốn trôi. Đối với vùng trũng, cần có kế hoạch phòng, chống úng.

Các tỉnh miền núi phía Bắc, cùngvới việc phòng, chống thiên tai, phải tích cực phòng, chống địch họa; phải bốtrí lực lượng bảo vệ các công trình thủy lợi trọng điểm, nhất là các đập nước,luôn luôn sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Các tỉnh có công trình thủy lợiquan trọng phải phối hợp các lực lượng bộ đội, công an và dân quân địa phươngđể bảo vệ chu đáo, đủ sức chống với kẻ thù trên không và trên mặt đất.

3. Các Bộ, Tổng cục có liên quannhiều đến công tác phòng chống lũ, lụt, bão cần tiến hành ngay công tác cụ thểsau đây.

a) Bộ Thủy lợi tăngcường kiểm tra, đôn đốc các tỉnh, thành phố đẩy mạnh đắp đê, làm kè, cống vàgiải phóng lòng sông. Chuẩn bị tốt các công trình phân lũ, làm chậm lũ; chủđộng phối hợp với các ngành có liên quan để nghiên cứu biện pháp giải quyết cáchiện tượng thay đổi dòng chảy ở một số đoạn sông quan trọng, các hiệntượng xói lở bờ biển, các hiện tượng rạn, nứt đê; bố trí lực lượng bảo vệ cáccông trình trọng điểm, Bộ phải làm tròn trách nhiệm thường trực chống lụt bão.

b) Bộ Giao thông vận tải chủtrì phối hợp với Bộ Thủy lợi khảo sát lại các cầu, cống trên đường quốc lộ vàđường sắt Bắc – Nam để có biện pháp khai thông hoặc mở rộng từng bước nhữngcầu, cống bị bồi lấp hoặc quá hẹp không bảo đảm thoát nước nhanh, gây úng, ảnhhưởng đến sản xuất và vận chuyển trong mùa mưa, lũ;

- Trực tiếp hoặc giao trách nhiệmcho các Ty giao thông các tỉnh tháo gỡ, trục vớt các chướng ngại vật gây cảntrở dòng chảy trên các con sông;

- Hoàn thành trước mùa lũ kế hoạchvận chuyển đá làm kè và đá dự trữ chống lụt theo đúng hợp đồng đã ký kết với BộThủy lợi;

- Cùng với Bộ Thủy lợi nghiên cứuvà giải quyết hiện tượng thay đổi dòng chảy ở một số đoạn sông quan trọng.

c) Tổng cục Khí tượng thủy văn tăngcường và củng cố mạng lưới trạm đo mưa, đo lũ, nâng cao hơn nữa chất lượng dự báobão và lũ, đặc biệt chú trọng các tỉnh miền Nam.

d) Tổng cục Bưu điện củng cốmạng lưới thông tin liên lạc, bảo đảm kịp thời, thông suốt từ trung ương xuốngđịa phương, từ tỉnh xuống huyện, xã, phối hợp với các ngành có hệ thống thôngtin, chủ yếu là thông tin của các lực lượng vũ trang để phục vụ cho công tácphòng, chống lũ, lụt, bão.

e) Bộ Quốc phòng chỉ thị cholực lượng quân đội tích cực tham gia công tác hộ đê, phòng, chống lũ, lụt, bãoở địa phương nơi đóng quân; bố trí lực lượng vũ trang bảo vệ các công trìnhthủy lợi trọng điểm; các đập lớn. Dành một số phương tiện vật tư sẵn sàng ứngcứu khi lũ, lụt xảy ra và bố trí lực lượng công binh phụ trách nổ mìn ở cáccông trình phân lũ.

Tất cả các ngành, các cấp phải căncứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ đặc điểm và tình hình cụ thể để xâydựng kế hoạch phòng, chống lũ, lụt, bão phù hợp với từng nơi, từng lúc, giànhchủ động trong mọi tình huống.

Thủ tướng Chính phủ giao tráchnhiệm cho Ban chỉ huy chống lụt, chống bão trung ương và một số đồng chí bộtrưởng thay mặt Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiệnnghiêm chỉnh chỉ thị này. Các ngành và các địa phương phải định kỳ báo cáo kếtquả thực hiện công tác phòng,chống lũ, lụt, bão về Ban chỉ huy chống lụt, chốngbão trung ương.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Tố Hữu