ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 12/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM KHKT VIỆT NAM LẦN THỨ 3 CHÀO MỪNG ĐẠIHỘI ĐẢNG LẦN THỨ 6 TẠI HÀ NỘI

Thi hành chỉ thị số 125/CT ngày14 tháng 5 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức Hội chợtriển lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam lần thứ 3 chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 6,để bảo đảm việc tham gia Hội chợ triển lãm của thành phố có hiệu quả, Ủy bannhân dân thành phố chỉ thị những việc cần làm như sau :

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy bannhân dân các Quận, Huyện, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan khoa họcvà kỹ thuật của thành phố cần tích cực và khẩn trương chuẩn bị tham gia Hội chợtriển lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam lần thứ 3 nhằm :

a) Giới thiệu những sản phẩm vàcông trình từ 1981 đến 1986 tiêu biểu cho các thành tựu về kinh tế và kỹ thuật,văn hóa, xã hội của thành phố; giới thiệu những tiến bộ mới, sáng tạo mới vềcải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý và đổi mới cơ cấu kinh tế tạo được chuyểnbiến tình hình vào chiều sâu, thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao chất lượng vàhiệu quả, tạo ra thế mạnh mới.

- Giới thiệu được những bài họckinh nghiệm lớn về đổi mới ở thành phố nhất là cấp Quận, Huyện nói lên được cơsở và khả năng thực tiễn thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ 6(1986-1990).

b) Làm rõ biết được thế mạnh,nhất là các mũi nhọn kinh tế, nên được vai trò trung tâm công nghiệp và khoahọc – kỹ thuật của thành phố đối với khu vực, đặc biệt là công nghiệp phục vụtrực tiếp sản xuất nông nghiệp và chế biến nông - lâm – hải sản; phục vụ giaothông vận tải, nhất là khả năng sản xuất phụ tùng thay thế và năng lực sửachữa; năng lực sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; khả năng liên doanh,liên kết, hợp tác sản xuất của thành phố với các tỉnh trong khu vực và với cảnước.

2. Mọi sản phẩm, công trình chọnđưa trưng bày phải được kiểm tra chất lượng theo quy định của Ủy ban Khoa họcKỹ thuật Nhà nước và có thể được xét thưởng theo tiêu chuẩn quốc gia.

Các sản phẩm đã được tặng huychương các kỳ Hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam trước chỉ chọn đưatrưng bày những thứ còn giá trị tiêu biểu, đặc sắc, đang được tiếp tục sản xuấthàng loạt và phải có cải tiến về chất lượng.

Không đưa trưng bày những thứtầm thường, tràn lan, trùng lắp, kém giá trị và những sản phẩm trước đây đãtrưng bày rồi.

3. Hội chợ là nơi giới thiệu khảnăng sản xuất, ký kết hợp đồng kinh tế, liên kết liên doanh, đồng thời là nơigóp phần lưu thông hàng hóa, bán hàng thu ngoại tệ trực tiếp.

Công ty Hội chợ, Sở Thươngnghiệp, các ngành, các đơn vị kinh tế có thể đăng ký mở gian hàng của mình tạiHội chợ hoặc bán ký gởi qua Ban tổ chức triển lãm kinh tế kỹ thuật thành phốtại Giảng Võ. Các đơn vị sản xuất có thể đăng ký bán sản phẩm mà không đăng kýtriển lãm sản phẩm. Chú ý hiệu quả kinh tế, làm không để lỗ.

4. Để thực hiện các việc nêutrên, các Sở, Ban, Ngành cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề sau :

- Công ty Hội chợ và Ban tổ chứctriển lãm kinh tế kỹ thuật thành phố chịu trách nhiệm huy động sản phẩm, côngtrình khoa học kỹ thuật tham dự Hội chợ triển lãm ; tổ chức và điều hành mọihoạt động gian hàng trưng bày của thành phố Hồ Chí Minh tại Giảng Võ Hà Nộitheo kế hoạch và hướng dẫn của Ban tổ chức Hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuậtViệt Nam. Thống nhất quản lý và chỉ đạo các gian bán hàng của các đơn vị thànhphố tham gia Hội chợ triển lãm ở Hà Nội.

- Các Sở Công nghiệp, Nông nghiệp,Giao thông vận tải, Y tế, Thủy sản, Văn hóa và thông tin .v.v…, Liên hiệp xãthành phố, Ủy ban khoa học và kỹ thuật thành phố, Ủy ban nhân dân các Quận,Huyện chịu trách nhiệm chọn sản phẩm, công trình thuộc phạm vi phụ trách giớithiệu cho Ban tổ chức triển lãm tuyển lựa. Số lượng sản phẩm tham gia trưng bàyđược trừ vào chỉ tiêu giao nộp của cơ sở sản xuất.

- Sở Thương nghiệp đưa một sốmặt hàng bán kinh doanh và trao đổi hai chiều theo sự chỉ đạo của Ban tổ chứctriển lãm thành phố và trích 15% thực lãi để bù chi cho Ban tổ chức triển lãmthành phố.

- Công ty Hội chợ huy động mộtsố hàng bán kinh doanh lấy thu bù chi cho hoạt động Hội chợ triển lãm của thànhphố, được dùng vốn tự có (hoặc vay Ngân hàng) ký hợp đồng mua trực tiếp với đơnvị sản xuất, đồng thời động viên các cơ sở sản xuất đưa hàng bán ký gởi.

Ngoài ra, cần nghiên cứu mở cáchoạt động kinh doanh dịch vụ khác để tăng thêm nguồn thu.

- Tổng Công ty xuất nhập khẩunghiên cứu tổ chức gian bán hàng thu ngoại tệ trực tiếp tại Hà Nội (sớm trìnhphương án và kế hoạch để Ủy ban nhân dân thành phố duyệt)

- Ủy ban Khoa học và Kỹ thuậtthành phố, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố tuyển chọn các côngtrình khoa học kỹ thuật có giá trị đưa tham gia Hội chợ; chịu trách nhiệm vềxem xét chất lượng sản phẩm tham dự triển lãm, lập hồ sơ kiến nghị xét thưởngsản phẩm và công trình theo đúng quy định của Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhànước; dự trù kinh phí khen thưởng các sản phẩm và công trình khoa học kỹ thuậtđạt huy chương Hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam.

- Sở Tài chánh tạm ứng kịp thờikinh phí hoạt động cần thiết cho Ban tổ chức triển lãm cử người theo dõi thuchi và quyết toánn khi Hội chợ kết thúc. Ban tổ chức triển lãm cần triệt đểtiết kiệm chi để giảm bớt tốn kém ngân sách, phấn đấu thực hiện nguyên tắc vàlấy thu bù chi.

- Ủy ban Kế hoạch thành phố xétbổ sung vật tư, nhiên liệu cho Công ty Hội chợ để phục vụ tổ chức triển làm ởHà Nội.

- Công ty Hội chợ và Ban tổ chứctriển lãm chịu trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Quận huyệnvà đơn vị sản suất tham gia Hội chợ triển lãm kinh tế kỹ thuật Việt Nam lần thứ3 nghiêm chỉnh thi hành chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết