ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2013

CHỈTHỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂMHỌC 2013 - 2014

Năm học 2012-2013, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời củaThành ủy, HĐND, UBND thành phố, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành,ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học;đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, các điều kiện thực hiệnphổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dụctiểu học, giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập bậc trung học; quantâm đến công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chấtlượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng giáo dục hai mặt của học sinh đượcnâng cao; số lượng học sinh bỏ học giảm nhiều...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn mộtsố hạn chế như: sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các bậc học và cácđịa bàn tuy có giảm nhưng chưa đáng kể; tình trạng tuyển sinh ngoại tuyến vẫnchưa được khắc phục triệt để, làm tăng quy mô học sinh trên lớp gây khó khăncho việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày ở một số trường tiểu học, nhất là cáctrường ở khu vực trung tâm thành phố…

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 2013-2014,căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tiễn của thành phố,Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cácquận, huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định vềphân cấp quản lý của thành phố, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục thựchiện có hiệu quả các giải pháp giúp đỡ, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ họctheo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/08/2009 của Thành ủy, rà soát hỗ trợ kịpthời học sinh thuộc diện gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khôngđể học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế.

b) Triển khai thực hiện đồng bộ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND thành phố quy định về quản lý dạy thêm,học thêm; kiên quyết xử lý các trường hợp viphạm, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm đi vào nền nếp.

c) Đẩy mạnh việc thực hiện Kếhoạch số 15-KH/TU ngày 23/5/2012 của Thành ủy về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số10-CT/TW ngày 05/12/2011 của
Bộ Chính trị về phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dụctiểu học và THCS, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập. C
huẩn bị và hoàn thành cácđiều kiện để Bộ GD&ĐT công nhận phổ cập GDMN 5 tuổi vào năm 2014.

d) Thực hiện tốt phân luồng sauTHCS; xây dựng xã hội học tập, đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầunâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

đ) Đôn đốc hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng côngtrình nhà vệ sinh ở các trường học và chỉ đạo việc khai thác, sử dụng một cách cóhiệu quả các công trình này. Duy trì thường xuyên hằng tuần việc dọn vệ sinh, khơithông cống rãnh, nước đọng, diệt bọ gậy trong khuôn viên nhà trường để phòngngừa dịch bệnh; đặc biệt, là dịch tay-chân-miệng, sốt xuất huyết và các dịchbệnh thường xảy ra trong thời điểm chuyển mùa. Tăng cường công tác đảm bảo antoàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căng tin trường học; phối hợpvới cơ quan chức năng ngăn chặn việc bán hàng rong xung quanh khu vực trườnghọc.

e) Xây dựng Đề án thuyên chuyển cán bộ quản lý và giáoviên các trường phổ thông nhằm đảm bảo công tácquy hoạch phát triển đội ngũ đồng thời giải quyết chính sách và nguyện vọng củagiáo viên.

g) Thực hiện công khai các khoản đóng góp của họcsinh ngay từ đầu năm học, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu sai quyđịnh, thực hiện nghiêm túc việc giãn thu và các quy định về công tác tuyển sinh.

h) Chú trọng việc quản lý bậc học mầm non, nhất làcác hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ trong các lớp, nhóm trẻ gia đình. Tăngcường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các hoạt động giáo dục trên địa bàn.

i) Tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho học sinh nângcao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, có biệnpháp cụ thể, thiết thực làm giảm số lượng học sinh vi phạm pháp luật, vi phạmluật lệ giao thông.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộquản lý, giáo viên và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quảChỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Nhiệmvụ trọng tâm của giáodục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyênnghiệp năm học 2013 - 2014”, theo dõi,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo UBND thànhphố.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND cácquận, huyện tham mưu cho UBND thành phố ban hành, triển khai các kế hoạch, đềán, chương trình hành động cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện Chương trìnhhành động của Bộ GD&ĐT về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020,Kế hoạch số 3769/KH-UBND ngày 10/5/2013 của UBND thành phố về triển khai Chương trình hànhđộng số 24-CTr/TU ngày 22/2/2013 của Thành ủy “Về đổi mới căn bản, toàn diệngiáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Xây dựng Đề án Xã hội hóa cáchoạt động giáo dục của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2020.

-Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29 tháng 3năm 2013 của Bộ GD&ĐT.

c) Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các Đề ánđã được UBND thành phố phê duyệt: phát triển Trường Trung học phổ thông chuyênLê Quý Đôn; xâydựng phòng học bộ môn đạt chuẩn; dạy và học ngoại ngữ trong các cấp học và chươngtrình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang.

d) Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các trườnghọc, các cơ sở giáo dục; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồnlực của xã hội đầu tư cho giáo dục; chấm dứt tình trạng lạm thu, thu sai quyđịnh trong trường học.

đ)Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên Giáo dục quốc phòng vềtình hình biển đảo, chủ trương giải quyết các vấn đề trên biển, Luật Biển quốctế và Luật Biển Việt Nam; tăng cường tổ chức các hoạt động hướng về biển đảocho học sinh, sinh viên.

e) Tăng cường công tácgiáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống; giáo dục thể chất, cáchoạt động thể thao học đường; giáo dục trẻkhuyết tật và giáo dục hòa nhập; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biếnđổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tiết kiệm năng lượng; giáo dục bìnhđẳng giới; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tựtrường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội.

g) Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ThànhĐoàn Đà Nẵng tổ chức tổng kết 5 năm thựchiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếptục triển khai các nội dung của phong trào trong năm học 2013-2014 và những nămtiếp theo.

h) Phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện tập trung kiểmtra các điều kiện, giấy phép của các cơ sở nuôi dạy trẻ; kiên quyết xử phạt đểđảm bảo sức khỏe học sinh tại các cơ sở này.

i) Phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện trong côngtác tuyển dụng giáo viên hằng năm đảm bảo đội ngũ giáo viên giảng dạy ngay từđầu năm học mới; quan tâm đề xuất chế độ, chính sách cho giáo viên các xã miềnnúi huyện Hòa Vang và giáo viên mầm non; ràsoát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáodục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ vàtrách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủquy định trách nhiệm quản lý về giáo dục.

k) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hộixây dựng kế hoạch thực hiện hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; tổ chứctriển lãm giới thiệu các chương trình học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp sauTHCS với sự tham gia của các cơ sở dạy nghề, các trường TCCN.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề để thuhút học sinh hoàn thành bậc THCS có nguyện vọng được học nghề.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, SởNội vụ, UBND các quận, huyện quan tâm đào tạo nghề, đảm bảo tỷ lệ lao động đãqua đào tạo nghề tại huyện Hòa Vang theo các tiêu chí quy định về xây dựng nôngthôn mới; quan tâm tạo việc làm, bố trí công tác cho học sinh con em đồng bàodân tộc thiểu số đã hoàn thành bậc THPT và các bậc học tiếp theo.

4. Sở Y tế

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạotăng cường công tác y tế trường học; thực hiện tốt kếhoạch phòng, chống các loại dịch bệnh thường xảy ra, đảm bảo an toàn vệ sinhthực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

5. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đàotạo tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Phongtrào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tụctriển khai các nội dung của phong trào trong năm học 2013-2014 và những nămtiếp theo. Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBNDcác quận huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượngthể thao trong học đường kể cả diện đại trà và thành tích cao.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầutư

Tham mưu UBND thành phố ưu tiên ngân sách cho các đềán phát triển giáo dục đã ban hành; bố trí ngân sách cho các trường học đảm bảotỷ lệ chi khác theo quy định hiện hành.

7. Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cácquận, huyện trong công tác tuyển dụng giáo viên hằng năm nhằm đảm bảo đội ngũgiáo viên giảng dạy ngay từ đầu năm học mới; ràsoát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáodục giữa thành phố, quận, huyện, các sở, ban ngành; đảm bảo quyền tự chủ vàtrách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủquy định trách nhiệm quản lý về giáo dục.

8. Đề nghị Thành Đoàn Đà Nẵng

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việctổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Phong tràothi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiếp tục triểnkhai các nội dung của phong trào trong năm học 2013-2014 và những năm tiếp theo;triển khai Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND thành phố về Đềán “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống cho thanh thiếu niên trong các trường THCS,THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Tích cực phối hợp với ngành giáo dục vàđào tạo triển khai các hoạt động nhằm bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần tráchnhiệm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường hiểu biết và thực hiệnvăn hóa giao thông.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo,các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT TU, TT HĐND, TT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh