ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNGCƠ BẢN VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI NHẰM ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT QUÝ I, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNHKẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 77

Qua việc kiểm tra tình hình thựchiện kế hoạch sản xuất công nghiệ p, tiể u công nghiệ p, thủ công nghiệp, xây dựngcơ bản và giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thấy việc thựchiện kế hoạch 2 tháng đầu năm đang gặp nhiều khó khăn nên mức độ hoàn thành kếhoạch còn quá thấp.

Về công nghiệp 2 tháng qua toàn thànhphố chỉ đạt được 27

Về tiểu công nghiệp và thủ công nghiệpcũng do khó khăn về hợp đồng kinh tế, vật tư, giá cả, tiêu thụ, nên nhiều cơ sởphải ngừng sản xuất như các ngành nhựa, dệt mùng dây thun, xà phòng, chế biếnlương thực quận 11… Do đó nhiều quận đều không đạt được kế hoạch, thấp nhất làquận Nhà Bè trong 2 tháng đầu năm chỉ đạt được 19% kế hoạch quý I.

Do khâu chuẩn bị ban đầu chưa đầy đủ nên trong số 18 Sở, ngànhvà 5 quận có vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ có 14 Sở, ngành có điều kiện thicông.

Về giao thông vận tải trong 2 thángđầu năm 1977 mới đạt được 37

Nguyên nhân của tình hình trênlà

- Việc chỉ đạo triển khai thực hiệnkế hoạch chưa khẩn trương, còn nhiều lúng túng, nhiều nơi việc giao kế hoạchlàm chậm nên công tác chuẩn bị sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Việc cân đối trong công tác kế hoạchhóa còn nhiều thiếu sót nhất là cân đối vật

- Sự phối hợp giữa các lĩnh vực sảnxuất tiêu thụ, vật tư, tài chánh, giá cả, chưa chặt chẽ như giá cả chưa thốngnhất gây khó khăn về tiêu thụ, sản phẩm ứ đọng giả tạo làm mất cân đối khôngđáng có về diện tích kho tàng, bảo quản, dẫn tới chất lượng sản phẩm ở kho ngàycàng giảm sút.

- Ngoài ra còn có nguyên nhân vềthủ tục nguyên tắc chưa được thực hiện đầy đủ nên có phần hạn chế đến việc triểnkhai kế hoạch, nhất là trong xây dựng cơ bản.

Để sớm khắc phục tình trạng trênnhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch quý I và cả năm 1977 – năm đầu triển khai thựchiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 4 thắng lợi, Ủy ban nhân dân Thành phốchỉ thị cho các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

- Các sở cần họp kiểm điểm tình hìnhquý I, đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch quý I và chuẩn bị tích cực kế hoạchquý II cho từng ngành, công ty, xí nghiệp, hợp tác xã. Phối hợp chặt chẽ giữacác ngành sản xuất với các cơ quan tổng hợp của thành phố và Trung ương như kếhoạch vật giá thuơng nghiệp, tài chánh, vật tư, lao động

- Các Quận nắm lại tình hình kế hoạch,kiểm điểm trong cấp Ủy và Ủy ban, kiểm tra lại hợp đồng và các mặt cân đối vềsản xuầt, tiêu thụ, vật tư, lao động, tài chánh đề ra biện pháp giải quyếtnhững yếu tố mất cân đối nhằm đẩy mạnh sản xuất thủ công nghiệp và tiểu côngnghiệp để hoàn thành kế hoạch. Đề nghị lên cấp trên giải quyết những vướng mắcvượt quá phạm

Các Sở cần đi sát để giúp quận nắmtình hình nhạy bén giải quyết kịp thời và sát đúng.

- Các quận cần nhanh chóng củng cốsự chỉ đạo sản xuất đối với tiểu công nghiệp thủ công nghiệp, các hợp tác xã vàtổ hợp. Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ của quận nhằm triểnkhai toàn bộ kế hoạch xuống từng cơ sở được đồng bộ .Quận cần phân công đồngchí Phó chủ tịch hoặc Ủy viên chuyên lo việc này giúp cấp Ủy và Ủy ban chỉ đạonhanh chóng.

- Các xí nghiệp quốc doanh sớm củngcố để từng bước thực hiện nghị định 19CP của Chánh phủ về tổ chức và quản lýđối với xí nghiệp quốc doanh.

Nhanh chóng triển khai tổ chứccác công ty chuyên ngành

Ổn định tổ chức cán bộ cho các tổchức mới, phàt huy hiệu lực tiến hành xây dựng điều lệ hoạt động của công ty xínghiệp.

3- Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật.

Áp dụng chế độ khen thưởng sáng kiếntiết kiệm để đẩy mạnh sản xuất.

Đối với một số mặt hàng quan trọngảnh hưởng nhiều đến đời sống và kinh tế cần sớm ban hành tiêu chuẩn chất lượng.

Ủy ban sẽ có lịch làm việc với các sở và quậnđể giải quyết cụ thể hơn.

Ủy ban giao cho Chi cục thống kênghiên cứu hệ thống biểu báo để nắm tình hình được kịp thời. Chi cục có nhiệm vụbáo cáo hằng tuần cho Ủy ban về các mặt sản xuât, xây dựng cơ bản, giao thôngvận tải để chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch.

Các thủ trưởng đơn vị và Ban chấphành Công đoàn cần phối hợp nhau chặt chẽ để đẩy mạnh phong trào, xét duyệt vàkhen thưởng sáng kiến kịp thời….

Nơi gởi:
-TVTU “để báo cáo”
-Anh 6 Dân
-Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ “để phối hợp”
-Các sở : Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động, Tài chánh, Ủy ban KH, Ủy ban Vật giá, Chi cục Thống kê
-Các Quận
-Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công