ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/CT-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG TẬP TRUNG VÀ TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁNTRONG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ:"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người",tỉnh An Giang đã tổ chức trồng rừng tập trung, trồng cây lâm nghiệp phân tán(viết tắt trồng cây LNPT) đến nay mang lại hiệu quả rất thiết thực về kinh tếxã hội và đời sống người dân; bên cạnh việc tạo cảnh quan, bóng mát, phòng hộmôi trường, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, còn là nguồncung cấp cây gỗ tại chỗ, phục vụ kịp thời cho việc làm cọc trụ, đà kè khi có sựcố sạt lở đê trong mùa nước lũ, nguồn củi, gỗ gia dụng phục vụ cho các nhu cầuthiết yếu đời sống của người dân. Đồng thời, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừngtoàn tỉnh đến cuối năm 2013 lên khoảng 20,96 % đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnhuỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh (đến nay đạt trên 74.000 ha, gồm 12.340 ha rừngtập trung và 61.780 ha cây phân tán).

Tuy nhiên, trong thời gian quado nhu cầu cuộc sống nên một số người dân nơi vùng đồi núi chặt phá rừng làmnương rẫy, vùng đồng bằng quy hoạch trồng tràm đã phá đất rừng để trồng lúa.Ngoài ra, quá trình triển khai dự án trồng rừng tập trung, trồng cây LNPT mộtsố địa phương chưa quan tâm công tác trồng cây, gây rừng và tuyên truyền chongười dân thấu hiểu lợi ích việc trồng cây bảo vệ môi trường sống của con ngườinên kết quả thực hiện chưa đạt mục tiêu đã đề ra.

Để tiếp tục đẩy mạnh công táctrồng rừng tập trung vùng đồi núi, vùng đồng bằng và trồng cây LNPT trong thờigian tới, đạt tỷ lệ che phủ toàn tỉnh vào năm 2015 là 22,40 % theo chỉ tiêuNghị quyết của Tỉnh uỷ và Hội đồng nhân dân tỉnh và ổn định đến năm 2020 theoQuy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường phát động phong tràotrồng rừng tập trung vùng đồi núi, vùng đồng bằng và trồng cây LNPT rộng rãitrong nhân dân từ nay đến năm 2020, nhằm huy động mọi nguồn lực, mọi tầng lớpnhân dân tham gia, làm cho công tác trồng cây gây rừng dần trở thành nhu cầucủa mọi người, là việc làm thường xuyên, trong đời sống hàng ngày. Trồng câyLNPT trong vườn, quanh nhà, trên các bờ kênh, mương, bảo vệ đê bao, trục lộgiao thông, cụm, tuyến dân cư, các công sở, trường học ... không để đất trống,tạo nên thảm xanh, bóng mát, chắn sóng, cản lũ, bảo vệ các công trình hạ tầngcơ sở, phòng hộ cho nông nghiệp, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và thựchiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện theo nguyêntắc: tỉnh, huyện, xã và dân cùng làm, nhà nước chỉ hỗ trợ theo khả năng, chủyếu phát động nguồn lực trong dân tự trồng, tự chăm sóc bảo quản và hưởng lợi.

2. Đối với các công trình hạtầng nông thôn như đường giao thông, đê bao, bờ kênh cấp I, cấp II, cụm - tuyếndân cư. Khi lập Dự án đầu tư và thiết kế dự toán công trình, chủ đầu tư phảiđưa vào hạng mục trồng cây bảo vệ, chống sạt lở cho công trình và thực hiệntrồng cây sau khi hoàn thành việc xây dựng.

3. Đối với các Dự án đầu tưchuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác phải thựchiện nghiêm việc trồng rừng thay thế theo Thông tư số 24/2013/TT-BNN &PTNTngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Đối với các khu rừng phònghộ trồng tập trung vùng đồi núi bị chặt phá làm nương rẫy, Chi cục Kiểm lâmphối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện có liên quan phải rà soát lạivà có kế hoạch trồng lại rừng để khắc phục hậu quả đã gây ra, xử lý nghiêm đốivới các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Đối với tình hình vi phạm sửdụng đất tại rừng tràm khu vực Bình Minh xã Tà Đảnh và các khu rừng tràm khácthuộc huyện Tri Tôn, UBND huyện Tri Tôn phối hợp với các ngành chức năng như SởTài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cườngkiểm tra, giám sát diện tích đã chuyển sang trồng lúa; Xử lý nghiêm đối với cáctổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật và có kế hoạch khắc phụctrồng lại rừng.

6. Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn:

a) Triển khai và tổ chức thựchiện Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh An Giangvề việc phê duyệt Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh, tỉnhAn Giang, giai đoạn 2011 - 2020.

b) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâmhàng năm chủ động lập kế hoạch, dự toán kinh phí ngân sách của tỉnh và củatrung ương theo đúng các quy định; tổ chức trồng rừng tập trung theo tiến độ dựán Bảo vệ và Phát triển rừng; hỗ trợ một phần cây giống theo kế hoạch Đề ánTrồng cây LNPT, giao cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, vận động ngườidân trồng cây, chăm sóc, bảo vệ và hưởng lợi theo quy định; phối hợp với UBNDcác huyện có rừng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm mục đích sửdụng đất tại các khu rừng sản xuất theo quy định của pháp luật và có kế hoạchkhắc phục trồng lại rừng.

7. Giao UBND các huyện, thị xã,thành phố chỉ đạo:

a) Phòng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (Phòng Kinh tế) xây dựng kế hoạch hoạch phát triển trồng câyLNPT trên địa bàn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho dân biết và thực hiện tốtkế hoạch;

b) Các ngành, UBND các xã tổchức, tuyên truyền, vận động nhân dân, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóccây, kiểm tra việc trồng cây đảm bảo đạt kết quả cao nhất. Quản lý bảo vệ câytrồng phát triển tốt và quản lý việc khai thác sử dụng của người dân trên địabàn quản lý;

c) Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn nơi trồng rừng tập trung, trồng cây LNPT, phải có biện pháp huy độnglực lượng lao động để trồng, chăm sóc, bảo vệ trên cơ sở bảo vệ lợi ích thỏađáng cho người trồng.

8. Giao Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư hàng năm có nhiệm vụ, xem xét tiến độ Dự án, Đề án và cân đốivốn ngân sách để đầu tư trồng rừng tập trung, bảo vệ rừng hiện có và hỗ trợ vốnđầu tư theo Dự án trồng cây LNPT.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm tổ chức phát động cho học sinh trồng cây LNPT ở các trường học, đấtvườn nhà…,vào các ngày lễ lớn trong năm để tuyên truyền về ý nghĩa của trồngcây, trồng rừng tạo cho các em biết quý trọng cây xanh và nâng dần ý thức vềtrồng cây, gây rừng, bảo vệ cây, bảo vệ rừng.

10. Các ngành, đoàn thể cấptỉnh, cấp huyện, các phương tiện thông tin đại chúng, Báo An Giang, Đài Phátthanh - Truyền hình An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiệnviệc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên, tích cực tham giatrồng rừng, trồng cây LNPT; xem đây là nhiệm vụ của mỗi ngành, đoàn thể và mỗingười. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kếhoạch thực hiện tốt công tác trồng rừng tập trung, trồng cây LNPT hàng năm.

11. Thủ trưởng các Sở, Ban,Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệntốt tinh thần chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trìnhthực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16 tháng4 năm 2001 của UBND tỉnh An Giang, về việc đẩy mạnh công tác trồng cây phân tántrong nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Nơi nhận:
- Website. Chính phủ ;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực tỉnh ủy,.HĐND tỉnh ;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh ;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo, tin học tỉnh;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang (phổ biến);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huyện, thị,TP (để thực hiện);
- Chi cục kiểm lâm (để thực hiện);
- UBND các xã, phường, thị trấn (qua email);
- Phòng KT,TH,XDCB, VHXH-VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NC, KSTT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng