BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH GIAO THÔNG

Trong thời gian gần đây, tại nhiều vị trí trên mộtsố tuyến đường bộ đã xuất hiện chất lượng lớp mặt bê tông nhựa không đảm bảoyêu cầu kỹ thuật, gây hư hỏng mặt đường, dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ mất an toàngiao thông, tốn kinh phí và thời gian sửa chữa, tạo dư luận không tốt trong xãhội.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên làdo sử dụng các loại nhựa đường kém chất lượng, không đảm bảo các chỉ tiêu kỹthuật yêu cầu theo quy định.

Nhựa đường (bitum) là loại vật liệu quan trọngtrong xây dựng mặt đường bộ, chất lượng của nhựa đường quyết định đến chấtlượng của mặt đường nhựa. Hiện nay, Việt Nam chưa sản xuất được nhựa đường màphải nhập khẩu 100%từ nước ngoài với số lượng khoảng trên 500.000 tấn/năm, chủyếu bao gồm loại nhựa đường đặc đóng phuy (nhựa đường phuy) và nhựa đường đặcnóng (nhựa bồn).

Do là loại vật liệu chính yếu, được sử dụng trongxây dựng đường mặt đường bộ trong nhiều năm qua, nên hệ thống văn bản quy phạmpháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cho quản lý chất lượng nhựa đường đã được BộGiao thông vận tải và các Bộ, Ngành liên quan ban hành cơ bản đầy đủ, chặt chẽtừ khâu nhập khẩu, tồn trữ, phân phối, vận chuyển và sử dụng vào công trình.

Tuy nhiên trong thực tế thời gian qua, việc kiểmsoát các quy định về quản lý chất lượng nhựa đường chưa được thực hiện đầy đủvà nghiêm ngặt.

Đã có những biểu hiện thiếu minh bạch, thậm chí cógian lận thương mại, quảng cáo hoặc thể hiện trên hợp đồng mua bán nhựa đườnghoặc in nhãn mác trên bao bì đối với nhựa đường phuy, xuất xứ từ một nước,nhưng thực tế nhập từ nhiều nước khác nhau. Việc vận chuyển nhựa đường đến côngtrình cũng chưa được quản lý chặt chẽ, đã xảy ra hiện tượng một số đối tượngxấu lợi dụng bổ sung một số chất không phù hợp vào nhựa đường để gian lận khốilượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nhựa đường. Một số nhà thầu đãtồn chứa và sử dụng nhựa đường của nhiều công ty cung ứng nhựa đường trong cùngmột bồn tại trạm trộn, cùng một thời gian thi công, gây khó khăn cho việc giámsát chất lượng.

Để khắc phục những tồn tại và yếu kém trên, nhằmkiên quyết loại bỏ các loại nhựa đường kém chất lượng ra khỏi công trường đểđảm bảo chất lượng công trình giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêucầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT, các Sở GTVT, các đơn vị tham gia dựán xây dựng công trình giao thông kịp thời hướng dẫn và đưa vào hợp đồng, thỏathuận, cam kết với các công ty nhập khẩu, cung ứng vật liệu nhựa đường nghiêmtúc thực hiện các quy định sau:

1. Về hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan

Các loại nhựa đường nhập khẩu phải có các chỉ tiêukỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 7493:2005 " Bi tum -Yêu cầu kỹ thuật".

Nhựa đường nhập khẩu phải được phòng thí nghiệmmang mã số LAS-XD (có đủ năng lực thực hiện 10 chỉ tiêu thí nghiệm đối với nhựađường theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 7493:2005) tiến hành thử nghiệm với cácnội dung sau:

- Phương pháp và số lượng mẫu nhựa để thí nghiệmtuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 7494:2005 "Bi tum - Phương pháp lấy mẫu".

- Phương pháp thí nghiệm: tuân thủ các tiêu chuẩntừ TCVN 7495:2005 đến TCVN 7504:2005.

- Các chỉ tiêu thí nghiệm phải thỏa mãn yêu cầu quyđịnh tại tiêu chuẩn TCVN 7493:2005 "Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật".

2. Đối với các đơn vị nhập khẩu và cung ứng nhựađường phục vụ công trình giao thông

2.1. Về năng lực: phải có đầy đủ năng lực, kinhnghiệm, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống kho bãi, bồn chứa, phương tiệnvận chuyển và các quy trình nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản và vận chuyển nhựađường.

2.2. Về nhập khẩu:

- Chỉ được phép nhập khẩu các lô hàng nhựa đường cóchất lượng và các chỉ tiêu kỹ thuật nhựa đường đáp ứng yêu cầu quy định tạitiêu chuẩn kỹ thuật nhựa đường nêu trên.

Để phù hợp với đặc điểm thời tiết, khí hậu của ViệtNam, các đơn vị nhập khẩu chỉ được nhập loại nhựa có mác theo độ kim lún 40-50và 60-70 theo tiêu chuẩn TCVN 7493:2005 "Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật",Đối với các loại nhựa đường có độ kim lún lớn hơn 70 phải được Bộ Giao thôngvận tải chấp thuận bằng văn bản.

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho các cơ quan,đơn vị liên quan (chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu) bản sao có chứng thựccòn hiệu lực: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của nước xuất khẩu;Giấy kiểm định chất lượng tại nước xuất khẩu (do một đơn vị kiểm định độc lậpphát hành) và Chứng chỉ phân tích chất lượng (trong đó có phiếu thí nghiệm 10chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 7493:2005"Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật" do phòng thí nghiệm mang mã số LAS-XDthực hiện).

2.3. Về tồn trữ và bảo quản nhựa đường:

- Đối với nhựa đường bồn: Có hệ thống bồn chứa, hệthống gia nhiệt, hệ thống cân và các quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng.

Việc trộn lẫn các loại nhựa đường từ các lô nhậpkhẩu khác nhau phải được thể hiện trong nhật ký bảo quản nhựa đường và phảiđược lấy mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Không tồn trữcác loại nhựa đường của các nhà cung ứng khác nhau chung cùng một bồn chứa.

- Đối với nhựa đường phuy: Nhựa đường phuy phảiđược bảo quản trong nhà hoặc khu vực có mái che và có biện pháp để các thùngnhựa không bị thủng, rò rỉ nhựa đường để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh bịsuy giảm về khối lượng và chất lượng nhựa đường.

2.4. Về vận chuyển:

- Đối với nhựa đường bồn: Các công ty cung ứng nhựađường phải tăng cường các biện pháp kiểm soát trong quá trình vận chuyển nhựađường: Khuyến khích các xe bồn vận chuyển nhựa đường đặc nóng được lắp đặtthiết bị giám sát hành trình để theo dõi trong và sau hành trình cung ứng. Toànbộ các họng ra của bồn chứa xe bồn (van mở trên nóc, van xả đáy, vòi bơm v.v….)cần được niêm phong trong suốt quá trình vận chuyển. Niêm phong phải được thiếtkế chuyên dụng, có đánh số được các đơn vị cung ứng ghi rõ trên phiếu giao hàngvà được các đơn vị sử dụng trực tiếp đối chiếu số niêm phong và mở niêm phong.

- Đối với nhựa đường phuy: Nhựa đường phuy giao chođơn vị sử dụng phải đảm bảo còn nguyên nhãn mác hàng hóa, các thùng nhựa khôngbị thủng, rò rỉ nhựa đường, đảm bảo đủ trọng lượng.

2.5. Về nhãn mác:

- Đối với nhựa bồn: Phiếu giao hàng phải ghi rõ đơnvị cung ứng, chủng loại nhựa đường, nhà máy và nước sản xuất nhựa đường.

- Đối với nhựa đường phuy nhập khẩu: Phải có nhãnmác hàng hóa ghi đầy đủ các thông tin như chủng loại nhựa đường, nguồn gốc xuấtxứ, trọng lượng tịnh, trọng lượng cả phuy.

- Đối với nhựa đường đặc nóng đóng phuy tại ViệtNam: Cần ghi rõ sản xuất tại Việt Nam, chủng loại nhựa đường, nguồn gốc xuất xứnhựa đường đặc nóng nhập khẩu để đóng phuy, trọng lượng tịnh, trọng lượng cảphuy.

3. Đối với các đơn vị sử dụng nhựa đường

- Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhàthầu và thí nghiệm hiện trường phải kiểm tra hồ sơ của lô nhựa đường sẽ sử dụngvào công trình (chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ chất lượng có hiệu lực,nhãn mác), trực tiếp kiểm tra năng lực và quy trình nhập khẩu, quản lý chấtlượng (nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản và vận chuyển) của các đơn vị nhập khẩu vàcung ứng, lấy mẫu nhựa đường để thí nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy địnhtrước và trong quá trình thi công để làm cơ sở chấp thuận lô nhựa đường đưa vàodự án.

- Việc kiểm tra chất lượng nhựa đường trong quátrình thi công phải tuân thủ các quy định của các tiêu chuẩn TCVN 7493:2005" Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật"; TCVN 8818-1:2011 "Nhựa đường lỏng- Yêu cầu kỹ thuật", tiêu chuẩn thi công hiện hành (tương ứng với các lớpkết cấu mặt đường và loại nhựa đường sử dụng) như các tiêu chuẩn TCVN 8819:2011"Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu" TCVN8863:2011 "Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu"; TCVN8809:2011 "Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu"v.v…. và Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu của dự án.

- Các đơn vị tư vấn giám sát và thí nghiệm tại dựán thường xuyên giám sát và kiểm tra việc cung ứng nhựa đường đúng chủng loạiđã được chấp thuận, phối hợp cùng nhà thầu và công ty cung ứng lấy mẫu nhựađường tại hiện trường để kiểm tra chất lượng nhựa đường theo đúng tiêu chuẩn kỹthuật đã quy định và lập biên bản xác nhận của đại diện các bên liên quan. Sốlượng mẫu nhựa đường phải đảm bảo đủ để thí nghiệm và lưu mẫu. Kịp thời pháthiện và báo cáo chủ đầu tư về các lô nhựa đường không đáp ứng đúng tiêu chuẩnchất lượng theo quy định.

- Các nhà thầu, đơn vị trực tiếp sản xuất bê tôngnhựa phải thường xuyên giám sát và kiểm tra việc cung ứng nhựa đường (việc camkết của nhà cung ứng về chủng loại, nhãn mác, vận chuyển theo đúng quy địnhphải được thể hiện trong hợp đồng mua bán nhựa đường). Cử nhân viên đảm bảoviệc giám sát và nhận nhựa đường: kiểm tra từng niêm phong của xe bồn (đối vớinhựa đường đặc nóng), kiểm tra nhãn mác và sự nguyên vẹn với nhựa đường phuytại cùng thời điểm thi công, hạn chế sử dụng trên hai nhà cung ứng nhựa đường.Không sử dụng nhựa đường của nhà cung ứng khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận.Không tồn trữ các loại nhựa đường của các nhà cung ứng khác nhau trong cùng mộtbồn chứa. Lấy mẫu lưu tất cả các chuyến hàng giao hàng ngày tại công trường.Việc lấy mẫu phải tuân thủ quy định lấy mẫu trong quá trình bơm nhựa (đối vớinhựa bồn), trong quá trình xả nhựa từ phuy (đối với nhựa đường phuy) và phảiđược lập biên bản xác nhận, ký xác nhận trên mẫu nhựa của các bên liên quan.Mẫu lưu phải được lưu trữ và bảo quản ít nhất 03 tháng kể từ khi lấy mẫu nhựađường để đối chiếu, phân loại và xác định chất lượng nhựa đường của các nhàcung ứng, tại từng thời điểm cụ thể khi có vấn đề về chất lượng bê tông nhựa.Đảm bảo ghi chép đầy đủ việc nhận lô nhựa đường và sản xuất bê tông nhựa đường,lý trình rải bê tông nhựa hàng ngày.

- Chủ đầu tư liên đới chịu trách nhiệm cùng nhàthầu về chất lượng nhựa đường khi đưa vào xây dựng công trình giao thông.

4. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ đầu tư, BanQLDA, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở GTVT và các cơ quan, đơn vị,cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

b) Giao Vụ Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợpvới Thanh tra Bộ và Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông,thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trườnghợp vi phạm về chất lượng nhựa đường trong quá trình cung ứng (nhập khẩu, tồntrữ, vận chuyển) và sử dụng trong xây dựng công trình giao thông theo quy địnhhiện hành và Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ;
- Các Tổng công ty, doanh nghiệp, Trường, Viện thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng