CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 139-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1973

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VÙNG PHÂN LŨ.

Để chủ động đối phó với lũ lụt lớn,phân lũ là một biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản nhândân, bảo vệ các khu kinh tế quan trọng.

Vì phục vụ lợi ích chung, tạivùng phân lũ không khỏi xảy ra những thiệt hại làm ảnh hưởng đến sản xuất và đờisống của nhân dân. Vì vậy, trong các vùng phân lũ cần có sự chuyển hướng mọi mặtvề sản xuất và đời sống cho thích nghi với tình hình khi có phân lũ nhằm ổn địnhđời sống, tránh tình trạng bị động mỗi khi có phân lũ.

Việc chuyển hướng về sản xuất vàđời sống trong vùng phân lũ, một mặt, phải dựa vào tinh thần tự lực cách sinh củacác hợp tác xã và của nhân dân địa phương, mặt khác,Nhà nước có trách nhiệm tổchức , hướng dẫn việc chuyển hướng và giúp đỡ thiết thực cho các hợp tác xã vànhân dân. Đây là vấn đề có quan hệ đến đời sống hàng chục vạn nhân dân trên mộtsố vùng sản xuất rộng lớn đồng thời có quan hệ đến nền kinh tế chung. Các ngànhcó trách nhiệm ở Trung ương và Ủy ban Hành chính các tỉnh có vùng phân lũphải tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề sau đâu:

1.- Vềphương hướng sản xuất:

a) Trồng trọt: Căn cứ vàotình hình thực tế tại mỗi địa phương trong vùng phân lũ, Uỷ ban Nông nghiệp vàTrung ương và Ủy ban Hành chính các tỉnh cần hướng dẫn các vùng bố trí lại cơ cấucây trồng cho phù hợp với địa điểm và thời gian ( từ đầu tháng 7 đến đầu tháng9) theo phương hướng tập trung sức bảo đảm ăn chắc vụ chiêm xuân, đẩy mạnh vụđông và tuỳ theo điều kiện từng nơi mà tranh thủ sản xuất thu, vụ mùa.

Trước mắt, phải gieo trồng cácloại giống mới thích hợp, tăng thêm phân bón, sức kéo( kể cả máy móc) công cụvà vật tư nông nghiệp khác cho các vùng phân lũ. Uỷ ban nông nghiệp Trung ươngvà Ủy ban Hành chính các địa phương phải chỉ đạo thực hiện dứt điểm các công việctrc đây, chậm nhất vào năm 1974.

b)Chăn nuối: Tổ chức chănnuôi và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cho phù hợp, tránh được trở ngại của thờigian phân lũ, thí dụ như lợn thịt vỗ béo đủ trọng lượng xuất chuồng trướcmùa nước, lợn nái không cho sinh đẻ vào tháng 7, tháng 8 v.v...Nếu có phân lũ,sau khi nước rút, phải kịp thời cung cấp giống và giải quyết thức ăn để nhanhchóng khôi phụ đàn lợn.

c) Thuỷ lợi: Phảixây dựng xong mạng lưới thuỷ lợi cho vùng phân lũ vào năm 1975 với yêu cầu: bảođảm không úng, không hạn, tạo điều kiện lấy được nhiều phù sa cho đồng ruộng ,khi có phân lũ phải bảo đảm dung tích cần thiết để chứa lũ, bảo đảm không cảnluồn phân lũ, đồng thời hạn chế mức nhất những diện tích bị ngập không cần thiết.

2) Bố trídân cư, nhà ở và các cơ sở kinh tế công, nông nghiệp, các công trình công cộngtại vùng phân lũ.

Nhà ở của nhân dân cũng như cácxí nghiệp , công nghiệp, các cơ sở thủ công nghiệp; chuồng trại, nhà kho, cơ sởchế biến nông sản.... của hợp tác xã, các cơ quan, trường học, bệnh xá, nhà trẻv.v....phải được bảo đảm an toàn. Nơi nào cần di chuyển phải di chuyển, nơi nào khôngcần di chuyển thì phải có biện pháp chống lũ lụt như tôn cao nền nhà, làmsàn gác, đắp thô mô, làm chòi cao, chuẩn bị thuyền, máng để cất giữ tài sản,trú ngụ và đi lại khi phân lũ.

3). Giải quyếtchính sách khi có phân lũ.

a) Sau khi chế độ sản xuất nôngnghiệp được chính thức quy định tại vùng phân lũ thì các hợp tác xã và nhân dânphải nghiêm chỉnh thực hiện.

Nếu hợp tác xã và nhân dân đã thựchiện đúng chế độ sản xuất được quy định (kể cả trên đất 5%), khi có phân lũ.Nhà nước sẽ căn cứ mức độ thiệt hại cụ thể về hoa lợi mà áp dụng chính sách miễngiảm các nghĩa vụ thu nộp nộng sản và giúp đỡ trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch. Nhànước mà chính quyền cấp trên đã giao cho địa phương để bảo đảm mức thu nhậpcủa hợp tác xã và đời sống ổn định của nhân dân.

Trong trường hợp vi phạm chế độsản xuất để xảy ra thiệt hại khi có phân lũ thì không được hưởng chính sách miễngiảm, giúp đỡ của Nhà nước.

b) Đối với cơ sở kinh tế của hợptác xã , các công trình công cộng của xã và nhà ở của nhân dân tại nơi đầu ngọnnước, trên dòng chảy khi phân lũ., hoặc bị ngập sâu không bảo đảm an toàn, cầnphải di chuyển đi nơi khác theo sự hướng dẫn của Bộ Thủy lợi và Ủy ban Hànhchính địa phương, thì được vận dụng chính sách giúp đỡ của Nhà nước đã quy địnhtrong nghị quyết số 28- Chính Phủ ngày 16-2-1973 của Hội đồng Chính phủ về côngtác giải phóng lòng sông.

Để giúp đỡ các địa phương trongvùng phân lũ có điều kiện sửa chửa hoặc xây dựng lại các cơ sở kinh tế của hợptác xã, các công trình công cộng của xã và nhà ở của nhân dân, Nhà nước sẽ tuỳtheo khả năng cân đối vật tư mà cung cấp dần một số than, xi-măng, vôi, gạch,ngói, nứa, là mà địa phương thiếu hoặc khộng tự túc được.

Đối với cơ sở kinh tế của hợptác xã , nếu do phân lũ mà bị hư hại thì tuỳ theo mức độ, Nhà nước sẽ giải quyếthợp lý. Ngoài phần giúp đỡ của Nhà nước, hợp tác xã được vay thêm vốn đầutư của Ngân hàng để sửa chữa hoặc xây dựng lại nhằm phát huy hiệu quả kinh tế .

Đối với những cơ sở mà do yêu cầuphân lũ phải xây dựng mới như tạo thành được mạ để gieo mạ dự phòng v.v... thìđược Nhà nước giúp vốn đầu tư ban đầu

c) Về phương tiện đi lại, ngoàiviệc tự lực giải quyết của nhân dân địa phương, Ủy ban Hành chính tỉnh cần tổchức vận động nhân dân ở những nơi có điều kiện cung cấp tre hoặc sản xuất thuyềnhỗ trợ cho nhân dân vùng phân lũ để tiến tới giải quyết cho mỗi hộ có một thuyềnnhỏ hoặc máng để sử dụng khi phân lũ.

d) Đối với các công việc phòng bệnh,chữa bệnh , cứu tế truyền thanh, thông tin liên lạc và các nhu cầu khác thì tuỳtheo tình hình thực tế và yêu cầu cụ thể mà các cơ quan có trách nhiệm ở Trungương và Chính quyền địa phương phải chuẩn bị những thú cần thiết dùngtrong 2 tháng trước mùa nước và kịp thời giải quyết cho nhân dân theo chế độchính sách đã ban hành.

e) Đối với một số vấn đề chưa giảiquyết xong của vụ phân lũ năm 1971, nơi nào chưa thi hành đầy đủ quyết địnhsố 208-Chính Phủ của Hội đồng Chính phủ, phải tiếp tục thi hành ngay.

Đối với số lương thực, hợp tácxã vay cho xã viên ăn trong vụ phân lũ năm 1971, nếu chưa trả hết số nợ còn lạisẽ cho trả bằng tiền.

g) Để chuẩn bị vật tư , tiền vốngiải quyết kịp thời cho các hợp tác xã và nhân dân, nhanh chóng ổn định đời sốngvà khôi phục sản xuất sau mỗi vụ phân lũ, Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương , BộTài chính, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu hướng dẫn các địa phương lập quỹ dựphòng tại hợp tác xã, đồng thời có kế hoạch dự phòng riêng của ngành mình về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp khác, vốn đầu tư, kinh phí giúp đỡ dành cho cácvùng phân lũ.

4) Trách nhiệm chỉ đạo thựchiện.

Làm cho vùng phân lũ trởthành một vùng có tập quán trong nhân dân về sản xuất và đời sống phù hợpvới yêu cầu phân lũ là một vấn đề lớn rất phức tạp, các ngành ở Trung ương và Ủyban Hành chính địa phương phải hết sức coi trọng và có nhiệm vụ thực hiện đầy đủphần trách nhiệm của ngành mình, của địa phương mình theo thời gian quy định vớiyêu cầu đã đề ra.

Bộ Thuỷ lợi cùng với Uỷ ban Nôngnghiệp Trung ương có trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ về việc phối hợp cácngành Trung ương và chỉ Ủy ban Hành chính địa phương giải quyết các vấn đềtrong vùng phân lũ, quản lý việc thực hiện toàn bộ nội dung chỉ thị này và kịpthời báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
QUYỀN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Duy Trinh