UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2011/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 72/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘTSỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Trong các năm qua công tác quản lý an ninh trật tự đối vớimột số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP củaChính Phủ đã được các cấp, các ngành, thủ trưởng các đơn vị lực l­ượng vũ trangquan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa công tác quản lý an ninh trật tựtrong các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh vào nề nếp, chặt chẽ,hiệu quả nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần chủđộng phòng ngừa các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cơ sởkinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt công tác phòng chốngtội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các chính sách phát triển kinhtế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên công tác này trong thời gian qua còn bộc lộnhững tồn tại, thiếu sót như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảnlý kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự của các cấp, các ngành, các đơnvị còn chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, tình trạng chấp hành các quy định củanhà nước về an ninh trật tự của các cơ sở kinh doanh chưa nghiêm, đáng chú ý làtình trạng kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cógiấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự vẫn xẩy ra, lợi dụng cơ sở viphạm pháp luật hoặc để các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trongcác cơ sở như: đánh bạc, mại dâm (trong các cơ sở kinh doanh lưu trú), sử dụngvũ khí trả thù, gây rối trật tự công cộng (vũ trường)…, cầm cố tài sản không rõnguồn gốc, là vật chứng các vụ án (trong các cơ sở dịch vụ cầm đồ).... Tìnhhình trên đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03/9/2009 Chính Phủ có Nghị định 72/2009/NĐ-CP về quảnlý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thay thế Nghị định số08/2001/NĐ-CP ngày 22/01/2001 của Chính Phủ. Ngày 05/10/2010 Bộ Công an cóThông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đốivới một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để chấn chỉnh các tồn tại trên đồng thời triển khai có hiệuquả Nghị định 72/2009/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của BộCông an; Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, thị xã, các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quanthông tin đại chúng (Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Cổngthông tin điện tử của tỉnh) có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền sâu rộng nộidung Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính Phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCAcủa Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một sốngành, nghề kinh doanh có điều kiện tới các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tếvà đông đảo quần chúng nhân dân biết và nghiêm túc thực hiện.

2. Các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sở Kếhoạch đầu tư, UBND các huyện, thành phố, thị xã) khi cấp giấy chứng nhận đăngký kinh doanh đồng thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh các ngànhnghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định72/2009/NĐ-CP Thông tư số 33/2010/TT-BCA thuộc mọi thành phần kinh tế sau đâythực hiện việc đề nghị cấp an ninh trật tự tại cơ quan công an có thẩm quyền vàthực hiện nghiêm các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định:

a) Sản xuất con dấu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũtrang; dấu chức danh, dấu tiêu đề, dấu chữ ký và các loại con dấu khác.

b) Sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và NitratAmon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm hoạt động sản xuất, tái chế, bảoquản, mua, bán thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ công nghiệp để sử dụng chomục đích dân dụng.

c) Hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổcông nghiệp, Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên) gồm dịch vụ nổ mìn vàcác ngành, nghề mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổcông nghiệp hoặc Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5% trở lên).

d) Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, gồm cáchoạt động sản xuất, lắp ráp, mua, bán công cụ hỗ trợ, phụ kiện của công cụ hỗtrợ, sửa chữa công cụ hỗ trợ.

đ) Sản xuất pháo hoa, gồm các hoạt động sản xuất, kinhdoanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa và nguyên liệu cho sản xuất pháo hoa.

e) Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn,nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê l­ưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặctheo giờ.

Tổ chức, cá nhân cho công dân Việt Nam thuê nhà để ở, laođộng, học tập không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 33/2009/TT-BCA nhưng phải thực hiện theo quy địnhcủa Luật Cư trú.

g) Cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặclàm văn phòng.

h) Hoạt động in, bao gồm in chế bản, in, gia công sau in vàPhotocopy mầu.

i) Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, gồm các hoạt động kinh doanhcho vay tiền với điều kiện người vay phải có tài sản cầm cố.

k) Kinh doanh karaoke, gồm các hình thức kinh doanh hoạtđộng ca hát theo băng hình, đĩa hình hoặc các công nghệ ghi hình khác.

l) Kinh doanh vũ trường, gồm các hình thức kinh doanh hoạtđộng khiêu vũ tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo quy định của phápluật.

m) Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tẩm quất), gồm cácphương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi và nâng cao sức khoẻ con người (trừcác cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật).

n) Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nướcngoài.

o) Kinh doanh casino.

p) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

q) Kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG (gas), gồm đại lý kinhdoanh gas, các cửa hàng bán gas chai, trạm nạp gas vào chai và ô tô, trạm cấpgas.

r) Sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe đượcquyền ưu tiên, gồm các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhập khẩu cờ hiệu, đèn,còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới.

t) Sửa chữa súng săn, gồm các hoạt động sửa chữa, thay thếcác phụ kiện của các loại súng săn khi cơ quan Nhà nư­ớc có thẩm quyền chophép.

3. Các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanhngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự ngoài việc phải làm thủ tục cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền phải làm thủtục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự với cơ quan công an cóthẩm quyền và chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cấp giấy chứng nhận đủđiều kiện về an ninh trật tự.

4. Công an tỉnh chủ trì và xây dựng kế hoạch, tổ chức triểnkhai thực hiện Nghị định 72/2009/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCAcủa Bộ Công an, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các ngành, các cơ quan tổ chức triểnkhai thực hiện. Đồng thời mở đợt rà soát, tổng kiểm tra công tác quản lý cácngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phối hợp với các ngànhcó liên quan chấn chỉnh hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnvề an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh đúng phápluật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương và phục vụ thực hiện chínhsách phát triển kinh tế, xã hội ở địa ph­ương.

5. Chỉ thị này được công bố trên các phương tiện thông tinđại chúng và phổ biến đến các cấp, các ngành và mọi người dân. Giao Công antỉnh theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo quyđịnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng