ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GỞI TIỀN TIẾT KIỆM, GÓP VỐN THU MUA LƯƠNG THỰC

Ngày 20 tháng 12 năm 1984, Ủyban Nhân dân thành phố có chỉ thị thượng khẩn số 55/CT-UB về việc vận độngphong trào tiết kiệm, góp vốn để thu mua lương thực.

Qua thực tế hơn 1 tháng thựchiện, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:

1. Lãi suất tiết kiệm góp vốnmua lương thực cho thành phố được áp dụng là 5% một tháng, kỳ hạn gửi là từ 1tháng trở lên. Sau 1 tháng, người gởi được rút tiền khi cần thiết. Với nhữngngười đã gởi tiền tiết kiệm mua lương thực trước đây, nay được chuyển sangthống nhất vào sổ tiết kiệm này để hưởng lãi suất 5% tháng.

Lãi suất tiết kiệm mua lươngthực 5% tháng do Ngân hàng Nhà nước trả (phần Ngân hàng trả 2% lãi suất theoquy định của Nhà nước, Công ty kinh doanh lương thực thành phố trả 3% còn lại).Ngân hàng thành phố cùng Công ty Kinh doanh lương thực hợp tác giải quyết cụthể vấn đề này. Khi người gởi tiết kiệm mua lương thực rút tiền thì quỹ tiếtkiệm xã hội chủ nghĩa có trách nhiệm trả đủ theo yêu cầu người gởi.

2. Cán bộ công nhân viên chức ăngạo cung cấp có tiền gởi càng tốt, không tiền gởi thì thôi, không bắt buộc. Chútrọng tích cực vận động càng nhiều càng tốt trong các giới đồng bào kinh doanhcông thương nghiệp.

Nơi vận động và thu tiền gởi làở phường. Cán bộ công nhân viên chức có tiền gởi nên gởi ở phường cùng với giađình, cũng có thể gởi ở cơ quan. Như vậy, ở cơ quan, nếu có cán bộ công nhânviên muốn gởi thì tổ chức thu nhận, không bắt buộc, không đặt thành chỉ tiêuhoạt động của công đoàn cơ quan.

Chủ trương gởi tiền tiết kiệmmua lương thực lần này là nhằm huy động tiền mặt còn nhàn rỗi trong nhân dân,trong cán bộ công nhân viên chức để mua lương thực. Vì vậy cán bộ và nhân dânkhông nên rút tiền tiết kiệm bình thường để gởi qua sổ tiết kiệm này, vừa khônggóp phần gì thực tế vào huy động tiền mua lương thực cho thành phố, vừa gây rốithêm sổ sách giấy tờ của Ngân hàng Nhà nước.

3. Ủy ban Nhân dân quận, huyện,phường xã chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện chủ trương này, phối hợp chặt chẽvới đoàn thể, mặt trận, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tổ chức nhiềuhình thức tuyên truyền vận động, nói rõ nghĩa, nội dung của việc tiết kiệm gópvốn để thu mua lương thực, phát động thành phong trào quần chúng sôi nổi lôicuốn mọi người, mọi tầng lớp dân cư kể cả cán bộ, công nhân viên chức.

Cấm không được gò ép quần chúng.Ai có tiền thì gởi, ai thực sự không có tiền gởi thì thôi, khi có tiền sẽ gởi.Ai có được nhiều tiền thì gởi càng nhiều càng tốt. Có thể gởi 1 lần, có thể gởinhiều lần. Gởi đợt này rồi, sau đó cứ tiếp tục gởi thêm nữa. Không được bìnhquân chủ nghĩa, gò ép, áp đặt số tiền phải gởi cho mỗi hộ, mà phải lấy tuyêntruyền vận động làm chính.

4. Thủ tục thu nhận tiền gởithanh toán tiền lãi, cho rút tiền ra phải đơn giản, nhánh chóng, không được gâyphiền hà cho quần chúng. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường xã các cơ quanchức năng phải xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, nhân viên Nhà nước cốtình có thái độ gò ép, gây phiền hà, trở ngại trong cuộc vận động này.

5. Nhà nước có trách nhiệm chămlo lương thực cho mỗi người dân. Công ty Kinh doanh lương thực thành phố phảibảo đảm cho tất cả mọi người được mua gạo kinh doanh, kể cả người vì quá nghèohiện nay chưa có tiền gởi, kể cả người tạm trú có tên trong hộ khẩu (phần tạmtrú).

6. Hàng ngày, Ngân hàng thànhphố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình huy động nói trên với Thường trựcUỷ ban Nhân dân thành phố.

Hàng tuần, Ngân hàng thành phốvà UBND quận huyện kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Uỷ ban Nhândân thành phố.

7. Yêu cầu các đoàn thể quầnchúng, Mặt trận tổ quốc các cấp, Ban Tuyên huấn Thành uỷ và các Ban Tuyên huấn,Sở Văn hoá Thông tin quận, huyện, phường xã cần mở ngay 1 đợt tuyên truyền vậnđộng sâu rộng trong quần chúng, động viên nhân dân đóng góp tích cực vào quỹtiết kiệm này vừa có lãi vừa nắm được lương thực. Mọi hình thức cưỡng bức bắtép phải kiên quyết đình chỉ ngay.

8. Giao cho Ngân hàng thành phốcùng Công ty kinh doanh lương thực thành phố làm ngay một kế hoạch hướng dẫntriển khai thật cụ thể, không nên làm hình thức rườm rà, đặc biệt chú ý cảitiến quản lý thu nhận tiền để dân dễ dàng đưa đến gởi cho Nhà nước.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhtừ ngày ký, và phải được thể hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãibằng phương tiện nhanh nhất trong toàn thành phố. Các nội dung Chỉ thị số55/CT-UB có trái với chỉ thị này đều được hủy bỏ không thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh