ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 1983

CHỈ THỊ

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN QUỸ BẢOTRỢ NHÀ TRƯỜNG

Từ sau ngày thành phố giải phóngđược sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp giáo dục ở thành phố khôngngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dânthành phố: nhứt là đối với con em nhân dân lao động các huyện ngoại thành vàvùng ven nội đông dân mà trước đây dưới chế độ cũ phải chịu thiệt thòi nhiềumặt.

Tuy hoàn cảnh kinh tế xã hội cónhiều khó khăn, nhưng được sự đồng tình và tích cực hỗ trợ của các cấp chínhquyền, đoàn thể và nhân dân thành phố, mạng lưới trường lớp ngày càng được mởrộng. Để sự nghiệp giáo dục được tiếp tục phát triển vững chắc, thực hiệnphương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động toàn dân góp phần chăm locho nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ, ngày 14-01-1981 Hội đồng Chánh phủ đã ra quyếtđịnh số 15/CP cho phép ngành giáo dục trong cả nước được thành lập quỹ bảo trợ nhàtrường ở các cơ sở trường học. Ngày 19-05-1982 Bộ Giáo dục đã ra thông tư số 10/TT hướng dẫn cho cácđịa phương thực hiện bắt đầu từ năm học 1982-1983.

Về ý nghĩa thực tiễn, quỹ bảotrợ nhà trường là nguồn thu ngoài ngân sách, nguồn vốn này không thay thếcho ngân sách phường xã và Ngân sách Nhà nước chi cho công tác giáo dụctheo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Quỹ bảo trợ nhà trường bao gồmcác nguồn thu sau đây :

- Huy động sự đóng góp của chamẹ học sinh là những người có con em đi học.

- Sự ủng hộ của nhà hảo tâm muốngóp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục, góp phần chăm lo việc giáo dục thế hệtrẻ.

- Vận động trích một phần quỹphúc lợi tập thể của các cơ sở sản xuất kinh doanh Nhà nước, công tư hợp doanh,hợp tác xã và các đoàn thể xã hội… giúp đỡ các trường học.

- Thành quả lao động sản xuấtcủa thầy và trò tạo ra.

Tất cả các nguồn đóng góp nóitrên đều dựa trên cơ sở vận động, xuất phát từ trách nhiệm và lòng tựnguyện đối với sự nghiệp giáo dục. Các cấp chính quyền, đoàn thể và Hội đồnggiáo dục từ thành phố đến quận huyện, phường xã cần có sự phối hợp chỉ đạo chặtchẽ, giải thích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt chủ trương củaĐảng và Nhà nước, hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc thành lập quỹ bảo trộ nhàtrường, cảnh giác và đập tan những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của kẻ địch vànhững phần tử xấu, thực hiện tốt cuộc vận động lập quỹ bảo trợ nhà trường vàgóp phần tham gia giám sát, quản lý sử dụng cho có hiệu quả thiết thực, nângcao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Với ý nghĩa nói trên, căn cứ vàođề nghị của Sở giáo dục và Hội đồng giáo dục thành phố, được sự đồng ý của Hộiđồng Nhân dân thành phố, Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố cho phép ngànhgiáo dục triển khai lập quỹ bảo trợ nhà trường với nội dung cụ thể như sau :

1. Về mục đích sử dụng quỹbảo trợ nhà trường :

Là nguồn vốn ngoài ngân sách Nhànước, quỹ bảo trợ nhà trường nhằm mục đích sử dụng phục vụ kịp thời cho cáchoạt động thiết thực của trường học. Cụ thể như sau :

- Góp phần vào việc sửa chữanhỏ, trang trí lớp học, rào dậu trường sở (ngoài quy hoạch kiến thiết xây dựngcơ bản), mua sắm thêm đồ dùng dạy học, giấy bút sách tham khảo cho giáo viên,sổ sách cho nhà trường…

- Góp phần cải thiện điều kiệnsinh hoạt ăn, ở, làm việc của tập thể giáo viên, kịp thời giúp đỡ các giáo viênđau yếu, gia đình quá khó khăn…

- Góp phần hỗ trợ thêm cho côngtác khen thưởng, khuyến khích thầy dạy giỏi, trò học giỏi, ngoài kinh phí địnhmức có hạn của Nhà nước.

2. Về nguồn thu và mức thu :

a) Để việc vận động sự đóng gópcủa cha mẹ học sinh được dễ dàng và hợp lý, tạm thời định mức đóng góp cho từngcấp học như sau :

- Cháu gởi nhà trẻ :2đ/tháng

- Học sinh mẫu giáo :3đ/tháng

- Học sinh cấp 1 :4đ/tháng

- Học sinh cấp 2 :5đ/tháng

- Học sinh cấp 3 :6đ/tháng

- Đối tượng miễn giảm :

+ Được miễn đóng góp :

- Con liệt sĩ

- Con giáo viên, cán bộ, côngnhân viên ngành giáo dục.

- Gia đình có đông con đi học(cán bộ hoặc nhân dân) từ con thứ 3 trở đi miễn đóng góp.

- Gia đình có hoàn cảnh khókhăn, đang được ngành thương binh xã hội trợ giá thường xuyên.

+ Được giảm 50% :

- Con thương binh

- Con cán bộ, công nhân viên vàchiến sĩ quân đội có cả cha và mẹ ăn lương trong biên chế Nhá nước (kể cả ngườihưu trí).

b) Đối với các nguồn thu khác(như vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm, trích phúc lợi tập thể củacác cơ sở sản xuất kinh doanh…).

- Đối với các nhà hảo tâm muốnđóng góp giúp đỡ các trường học, thì tuỳ theo khả năng ủng hộ của từng người.

- Đối với các xí nghiệp : nhàmáy, công ty, cửa hàng… mức đóng góp trích từ quỹ phúc lợi tập thể do Đại hộicông nhân viên chức của từng đơn vị quyết định.

- Đối với các cơ sở sản xuấtkinh doanh tập thể, hợp tác xã… mức đóng góp trích từ quỹ phúc lợi tập thể doĐại hội xã viên quyết định.

Uỷ ban Nhân dân các quận, huyệnchỉ đạo chặt chẽ với các ban ngành, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đểđảm bảo cho các trường ở địa phương đều được hỗ trợ của nguồn huy động đóng gópnày, tránh tình trạng chỉ tập trung lo cho một số ít trường.

3. Về cách thu:

- Để tiện cho sự đóng góp củacha mẹ học sinh, các trường học cần thống nhất thực hiện chế độ thu hàngtháng (từ ngày 1 đến ngày 10 của tháng). Mỗi năm chỉ thu 9 tháng. Biên laithu quỹ bảo trợ nhà trường do Sở Giáo dục ấn hành thống nhất. Khi thu các trườngphải cấp biên lai cho cha mẹ học sinh.

Đối với các trường hợp riêng lẽdo gia đình học sinh đề nghị nhà trường có thể chấp thuận việc thu theo từnghọc kỳ hoặc cả năm học một lần, nhưng nhất thiết không vận động, không khuyếnkhích và phải cấp biên lai đầy đủ.

- Đối với sự đóng góp của cácnhà hảo tâm, các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa váo sự vận động của Hộiđồng giáo dục quận huyện, phường xã và các đoàn thể nhân dân, mỗi năm họcchỉ huy động đóng góp một lần (bằng tiền; sản phẩm hoặc vật tư, nguyên liệumà nhà trường có thể thể sử dụng được). Khoản đóng góp này phải có sự chứngkiến, giám sát của Hội đồng giáo dục địa phương và Hội cha mẹ học sinh củatrường khi tiếp nhận cũng như việc bảo quản sử dụng hợp lý phục vụ cho nhiệm vụgiáo dục.

4. Về quản lý thu chi:

Nhà trường là đơn vị quản lý thuchi quỹ bảo trợ nhà trường. Việc quản lý thu chi phải được thực hiện chặt chẽ,chấp hành đúng các thủ tục quy định của Bộ Giáo dục. Các khoản chi tiêu phải rõràng, có chúng từ sổ sách, đúng chế độ, đúng mục đích, minh bạch, dân chủ vàđạt hiệu quả thiết thực.

Ngành giáo dục phải bảo đảm điềukiện thuận lợi cho sự giám sát và giúp đỡ của Hội đổng giáo dục, Ban Tài chánhgiá cả, Ngân hàng quận huyện và Hội cha mẹ học sinh các trường.

Các trường học phải báo cáotài chánh công khai về việc thu chi quỹ bảo trợ nhà trường với Hội đồngnhân dân và Hội cha mẹ học sinh địa phương vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.

Sở Giáo dục có trách nhiệm tổchức hướng dẫn chu đáo các thủ tục, nguyên tắc quản lý thu chi, thực hiện đầyđủ các hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và của ngành Tài chánh,đồng thời có kế hoạch thường xuyên kiểm tra để phát hiện, uốn nắn kịp thời cáclệch lạc, đảm bảo cho việc sử dụng quỹ bảo trợ nhà trường đúng mục đích, đạt hiệuquả cao, gây được sự tín nhiệm đối với cha mẹ học sinh và nhân dân thành phố.

5. Về tổ chức chỉ đạo thựchiện:

Để thực hiện tốt chủ trương quantrọng này, Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp chính quyền, ban ngành,Mặt trận, đoàn thể và Hội đồng giáo dục các địa phương phải đặc biệt coi trọngcông tác giáo dục,vận động, công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện, công tác giámsát, kiểm tra, thanh tra, không nên giao khoán trách nhiệm cho các cấp quản lýcủa ngành giáo dục, cụ thể là :

- Uỷ ban Nhân dân quận huyện,phường xã cần báo cáo thông qua Hội đồng Nhân dân cùng cấp, dựa vào Hội đồnggiáo dục, Mặt trận và các đoàn thể của địa phương để tuyên truyền, vận độngtrong cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ, công nhân, xãviên các cơ sở sản xuất, làm cho mọi người thông suốt nhứt trí và tích cực gópphần vào việc xây dựng quỹ bảo trợ nhà trường.

- Ngành giáo dục từ thành phốđến các cơ sở trường học phải có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, dựa vào các banngành, đoàn thể và Hội cha mẹ học sinh để thực hiện đầy đủ các thủ tục, nguyêntắc quản lý thu chi, sử dụng quỹ bảo trợ nhà trường đúng yêu cầu, đồng thờinâng cao chất lượng dạy và học, thiết thực đem lại niềm tin cho cha mẹ học sinhvà nhân dân. Đặc biệt chú ý khi có quỹ bảo trợ nhà trường thì từ nay cấm mọihình thức quyên góp trong học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

- Các cơ quan thông tấn,báo chí, phát thanh, truyền hình thành phố có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biếnchủ trương thành lập quỹ bảo trợ nhà trường sâu rộng trong cán bộ và nhân dân,tạo nên công luận đồng tình, ủng hộ của các ngành, các giới và toàn dân đối vớitrách nhiệm tham gia xây dựng và quản lý sự nghiệp giáo dục thành phố.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầuUỷ ban Nhân dân các cấp, các ban ngành, đoàn thể hữu quan nghiên cứu nắm vữngchủ trương và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để triển khaithực hiện có kết quả tốt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn