ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thời gian qua, công tác quản lý người nước ngoài(NNN) cư trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được triển khai thực hiện hiệu quả,chặt chẽ. Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thịxã Gò Công tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vềnhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về nhậpcảnh, xuất cảnh và cư trú của NNN trên cả nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nóiriêng diễn biến phức tạp, phổ biến như: NNN hành nghề trái phép, vi phạm cácqui định về lao động; thu mua nông, hải sản; nuôi trồng thủy hải sản… Một số viphạm xảy ra trong thời gian dài, chậm được phát hiện, xử lý. Cơ quan chức năngcủa tỉnh đã phát hiện bắt giữ xử lý 02 vụ (05 đối tượng) lừa đảo, cướp giật,tráo tiền; 01 vụ (01 đối tượng) mua bán trái phép chất ma túy, 01 vụ (01 đốitượng) đánh bạc; 01 vụ (03 đối tượng) gây mất trật tự công cộng, 03 vụ (05 đốitượng) tổ chức thu mua nông sản trái phép; 11 trường hợp lao động NNN trong cáckhu công nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam không khai báo tạm trú, nhập cảnhkhông đúng mục đích; 06 vụ (07 đối tượng) lừa đảo.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhậpcảnh, xuất cảnh, cư trú, của NNN trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; các tổ chức và cánhân có liên quan.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vềnhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN trên địa bàn tỉnh.

- Khi tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhânnước ngoài phải nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ nội bộ, bí mật nhà nước; phốihợp với cơ quan Công an, Ngoại vụ quản lý hoạt động của cá nhân, tổ chức nướcngoài đến quan hệ, làm việc và thực hiện tốt công tác đăng ký lưu trú cho NNNtại các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà trọ, hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp…).Tăng cường công tác trao đổi thông tin về đoàn khách, NNN đến làm việc với cáccơ quan, ban, ngành của tỉnh với Công an tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tácquản lý NNN nhập cảnh, cư trú, sinh sống, lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện nghiêm Nghị định 34/2008/CP ngày 25/03/2008 của Chính phủQuy định về tuyển dụng và Quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vàNghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến quảnlý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra,thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lýngười nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng laođộng nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đối với các trường hợp (không thuộc diệnmiễn cấp giấy phép lao động) đã làm việc đủ 03 tháng nhưng chưa có giấy phéplao động hoặc không đủ điều kiện cấp giấy phép lao động, kể cả các trường hợpgiấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu, đề xuất hình thức xử lý đúng quyđịnh của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Công an tỉnh để rút ngắn thời giantạm trú và yêu cầu đơn vị chủ quản thu xếp cho lao động xuất cảnh về nước.

- Thường xuyên rà soát, lập danh sách số laođộng người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáotheo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khucông nghiệp tỉnh.

- Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đến tìmhiểu môi trường đầu tư, xin phép đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnhthực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhập cảnh, cư trú, đi lại, hoạtđộng của NNN tại Việt Nam.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vềcấp chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền,phổ biến các quy định của pháp luật (xuất nhập cảnh, lao động…) cho các doanhnghiệp có yếu tố nước ngoài và lao động nước ngoài làm việc tại các khu côngnghiệp. Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, nhất làcác quy định về cư trú của chuyên gia nước ngoài và Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 05/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định lưu trú,tạm trú của chuyên gia nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnhTiền Giang.

- Tăng cường phối hợp các Sở, ban, ngành và cácđơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định củapháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động NNN đối với các doanh nghiệp có yếutố nước ngoài tại các khu công nghiệp; kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý cácCụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh

- Tổ chức tiếp nhận, đăng ký việc khai báo tạmtrú của NNN trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật. Cấp, gia hạn, sửađổi, bổ sung các loại giấy tờ liên quan đến nhập, xuất cảnh của NNN đang tạmtrú tại Tiền Giang. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về nhập cảnh,xuất cảnh, cư trú của NNN theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phốihợp các đơn vị thuộc sở, ngành có liên quan nắm chắc tình hình NNN cư trú, làmviệc trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xửlý các hoạt động của NNN gây phương hại về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xãhội.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoànthể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chứctuyên truyền các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNNtrên địa bàn tỉnh.

5. Sở Ngoại vụ

Thực hiện nghiêm Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về xét, cho phép và quản lýcơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh TiềnGiang.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phốihợp với Công an tỉnh, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, thực hiệnnghiêm các quy định của pháp luật về bảo lãnh và tổ chức du lịch cho khách nướcngoài.

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú khaibáo tạm trú của người nước ngoài và thực hiện truyền dữ liệu lưu trú về phòngquản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xửlý vi phạm hành chính theo thẩm quyền các cơ sở lưu trú vi phạm pháp luật

7. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp các Sở, ngành có liên quan tổchức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nướcvề hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư, các quy định của pháp luật liênquan đến lao động nước ngoài tại Việt Nam, về nhập, xuất cảnh của NNN.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho,thị xã Gò Công

- Tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phốihợp và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý xuất,nhập cảnh, cư trú, của NNN trên địa bàn quản lý. Đảm bảo mọi trường hợp NNN cưtrú, làm việc tại địa phương phải đăng ký và được quản lý chặt chẽ.

- Tổ chức các biện pháp chấn chỉnh hoạt độngkhai báo tạm trú của NNN tại các cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà trọ, hộ dân...)trên địa bàn. Phối hợp Công an tỉnh xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi viphạm pháp luật của NNN.

- Chỉ đạo các ban, ngành kiểm tra, rà soát, quảnlý chặt chẽ NNN ra vào khu vực biên phòng, khu vực cấm; không để NNN đi lạivượt quá phạm vi được phép. Kịp thời, phát hiện ngăn chặn các hoạt động nuôitrồng, thu mua hải sản trái phép của NNN thông qua tổ chức, cá nhân ở địaphương.

9. Giao Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đônđốc việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theodõi, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởngcác sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thịxã Gò Công; các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai, thực hiệnnghiêm Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khang