ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNGTRÁNH, GIẢM NHẸ THIÊN TAI, LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013

Những năm gần đây thiên tai, bão, lụtxảy ra nhiều hơn, diễn biến bất thường, khó lường với tần suất xuất hiện ngàymột tăng, cường độ thiên tai lớn, gây nhiều thiệt hại về người, tài sản của nhànước và nhân dân trong tỉnh.

Để chủ động trong công tác phòng,tránh thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "Chủ độngphòng, tránh, thích nghi để phát triển", khi thiên tai xảy ra thì tchức "Đối phó kịp thời, khn trương vàcó hiệu quả" nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản dothiên tai gây ra, góp phần ổn định xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nộidung sau:

1. Thủ trưởng các cấp, các ngành cầntổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, tránhthiên tai, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là PCLB vàTKCN) năm 2012, phát huy những việc đã làm tốt, mang lại hiệu quả thiết thựcđồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém, trên cơ sở đó xâydựng phương án, nhiệm vụ năm 2013 sát với tình hình thực tế để có biện pháp,phương hướng, giải pháp khắc phục trước mùa mưa bão năm 2013.

Xác định nhiệm vụ PCLB và TKCN lànhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng lồng ghép trong các đề án, dự ánvà kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực và ở cácđịa phương.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLBvà TKCN các ngành, các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổchức bổ túc kiến thức, kinh nghiệm về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho cáccán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực PCLB và TKCN. Thường xuyên tuyêntruyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai vàphương pháp phòng tránh, nhằm nâng cao sự hiu biết củacộng đồng dân cư về thiên tai đtự mình chủ động và có kếhoạch phòng tránh, đối phó có hiệu quả.

Các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thicông lập phương án, kế hoạch PCLB và TKCN đối với từng công trình. Tập trungđẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng, nâng cấp, tubổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, tái định cư nhân dân vùng thiên tai và cáccông trình trong kế hoạch xây dựng năm 2013 liên quan đến công tác phòng, tránhlụt, bão, đảm bảo thi công hoàn thành vượt lũ an toàn.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố có trách nhiệm:

Huy động mọi nguồn lực của địa phươngtheo quy định của pháp luật, các nguồn hỗ trợ của tỉnh, trung ương để chủ độngkhc phục hậu quả thiên tai của các năm trước; kiểm tra sửa chữa, gia cố các công trình để đảm bảo an toàn vàtriển khai công tác PCLB và TKCN năm 2013.

Căn cứ phương án, kế hoạch PCLB vàTKCN năm 2013 của địa phương, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý về côngtác phòng tránh, ứng phó thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đến cấp xã, cấpthôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; chỉ đạo, tổ chứctốt lực lượng xung kích hộ đê, phòng tránh, đối phó lụtbão và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, đồng thời thườngxuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, phương án huy động lực lượng,phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCLB và TKCN hiện có theo phương châm"4 tại chỗ" để bổ sung, đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng cầnthiết và huy động kịp thời khi thiên tai xảy ra. Hướng dẫn cácđịa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chun bị kếhoạch phòng tránh, đi phó lụt bão cho mìnhvà cộng đồng; đối với những vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lụt chia cắtcần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ítnhất 07 ngày khi xảy ra thiên tai.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBNDtỉnh về việc tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tácphòng tránh, đối phó thiên tai, bão lụt trên địa bàn mình quản lý khi có nguycơ sự c(sơ tán dân, bảo vệ đê kè, hồ chứa, cầuđường...), không chờ lực lượng, phương tiện điều động chi viện của cấp trên.

Tổ chức theo dõi thường xuyên, chặtchẽ mọi diễn biến của thiên tai, bão lụt để chủ động tổ chức việc đảm bảo antoàn cho nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng, chỉ đạo thu hoạch các loạisản phẩm, di dời nhân dân, tài sản, gia súc, gia cầm ởnhững khu vực ven sông, ven biển, vùng ngập sâu, vùng sạt lnguy hiểm về nơi an toàn và có kế hoạch đảm bảo antoàn cho tàu thuyn, tài sản tại các khu neo đậu tránh,trú khi có gió bão, lụt, ATNĐ đang hoạt động.

Kiểm tra, rà soát, thống kê tình hìnhdân sinh ở những khu vực có nguy cơ cao, dễ xảy ra thiên tai, thảm họa và cáckhu dân cư sống ở những khu vực bị ảnh hưởng của bão, lũ, ATNĐ, lũ quét (như:vùng ngập sâu ven cửa sông, suối, ven biển, hải đảo, ven ta-luyđường giao thông, sườn đồi, núi, thung lũng, hạ lưu các hồchứa nước,...), trên cơ sở đó xây dựng phương án, kế hoạchPCLB và TKCN thật cụ thể, chi tiết cho từng vùng, từng loại hình thiên tai vàcó diễn tập cụ thể để nhân dân chủ động triển khai phòng tránh khi thiên taixảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Các huyện miền núi thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị số 2215/CT-BNN-TCTL ngày 13/7/2010 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn về triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở cácđịa phương miền núi và Tây Nguyên; tổ chức lắp đặt các thiết bị cảnh báo (thiếtbị đo mưa đơn giản) ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lđất; trang bị thiết bị thông tin liên lạctới tận thôn, làng để phục vụ công tác cảnh báo sớm và trin khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống khn cấp xảy ra.

Các huyện, thành phố ven biển phốihợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra chặt chẽcác trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, trang thiết bị đảm bảo antoàn trên các tàu thuyền trước khi di chuyn sản xuất, đánh bắt; xây dựng cơ sở dữ liệu vquản lý tàu thuyền khai thác đánh bắt hải sản trêncác ngư trường. Khi có thời tiết nguy him, bão, ATNĐ đanghoạt động trên biển, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệpvà PTNT, Đài Thông tin Duyên Hải (Quy Nhơn Radio) thường xuyên nắm chắc sốlượng tàu thuyền, ngư dân của địa phương đang hoạt động trên các vùng biển đểkêu gọi, hướng dẫn ngư dân di chuyển phòng, tránh, ứng phó thiên tai, đồng thờibáo cáo về Thường trực Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

Chủ động sử dụng nguồn ngân sách củađịa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật đểchi cho công tác phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụtsớm ổn định sản xuất và đi sống của nhân dân vùng thiêntai, không trông chvào kinh phí hỗ trợ của tỉnh; kiênquyết không để người dân nào ở vùng thiên tai bị đói, rét.

3. Thường trực Ban chỉ huy PCLB vàTKCN tỉnh:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướngdẫn và chỉ đạo thực hiện tốt các phương án, kế hoạch PCLB và TKCN các cấp, cácngành của tỉnh; đồng thời tổng hợp tình hình thiên tai, thảm họa, đề xuất vớiUBND tỉnh các biện pháp phòng ngừa, đối phó, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người,tài sản, tàu thuyền, công trình và khắc phục hậu quả nhanh chóng, hiệu quả nhằmhạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra và định kỳ báo cáo kếtquả công tác cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tìnhhình thiên tai, thảm họa, tình hình khí tượng thủy văn để tham mưu UBND tỉnh,Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh cảnh báo, đề ra các biệnpháp phòng ngừa, đối phó, khắc phục hậu quả, đng thời cótrách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành công tác tu bổ đêđiều, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, các công trình liên quan đến công tác phòngtránh, đối phó và giảm nhẹ thiên tai trước mùa mưa bão năm 2013.

Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thànhphố, các sở, ban, ngành xây dựng phương án PCLB và TKCN năm 2013, thẩm định vàtrình UBND tỉnh phê duyệt xong trước ngày 31/8/2013 để thực hiện.

Tổ chức tập huấn kỹ thuật chuyên mônvề công tác phòng tránh lụt bão và giảm nhẹ thiên tai (kể cả công tác thống kê,báo cáo tình hình thiệt hại) cho cán bộ làm công tác PCLB và GNTT ở các ngànhvà địa phương; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định những vấn đề cần thiếtnhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng tránh thiên tai, lụt bão. Phối hợpvới Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, Đài PTTH Bình Định, Viễn thôngBình Định và các cơ quan thông tin, truyền thông tổ chức thu thập tài liệuKTTV, dự tính, dự báo các loại hình thời tiết nguy hiểm để kịp thời thông tin,cảnh báo cho toàn dân và phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh, đối phó, khắcphục hậu quả thiên tai của UBND tỉnh.

4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quanThường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉđạo, tổ chức, triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và là lực lượng chủlực của tỉnh trong nhiệm vụ phòng tránh, đối phó và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh;sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứunạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các sở,ban, ngành và các địa phương lập phương án, kế hoạch tìmkiếm cứu nạn cho từng vùng, từng loại hình thiên tai cụ th. Tiến hành tchức tập hun, din tập trin khai phươngán tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vịliên quan để chủ động thực hiện có hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Banchỉ huy PCLB tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong côngtác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm2013.

5. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnhlà cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển, chủ động phối hợp với lựclượng Cảnh sát biển, Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố ven biển vàcác lực lượng chuyên trách khác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lýnghiêm tàu thuyền đánh bắt và các phương tiện hoạt động trên biển không đảm bảoan toàn hàng hải, chở người hoặc hàng hóa quá tải trọng cho phép. Chỉ đạo việcbắn pháo hiệu để thông báo bão, ATNĐ tại điểm bắn theo đúng quy định. Chịutrách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Thông tin Duyênhải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio) và các địa phương ven biển thông tin liên lạc vớicác tàu thuyền đang đánh bắt trên biển biết diễn biến của bão, ATNĐ, thời tiếtnguy hiểm và kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏivùng ảnh hưởng an toàn. Thường xuyên nắm chắc tình hình tàu thuyền của tỉnhđang đánh bt trên các ngư trường, báo cáo UBND tỉnh, Banchỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và cấp trên để chỉ đạo khi có thiên tai xảy ra.

6. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng củangành phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quancó phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự,an toàn xã hội tại những khu vực xảy ra thiên tai, thảm họa trong cả ba giaiđoạn trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra (đặc biệt chú ý tại các vùng dânsơ tán đi và đến, tại các bến bãi neo đậu tàu thuyền ra, vào tránh trú thiêntai, bão, ATNĐ). Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tham gia giúpdân sơ tán, tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời, có hiệu quả khi có lệnh điềuđộng của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hp với chính quyền địaphương hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, những điểm ngập lụt sâuđể đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa lũ xảy ra.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện,thị xã, thành phcó đê điều, hồ chứa nước hoàn thành côngtác tu bđê điều và các công trình đang thi công năm 2013thực hiện đúng tiến độ vượt lũ an toàn, đúng thời hạn quy định; chỉ đạo lập quytrình vận hành cho các hồ chứa nước nhằm tham gia cắt giảm một phần đỉnh lũ chohạ du, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, hồ, đậpvà các công trình liên quan đến phòng tránh thiên tai thuộc ngành quản lý. Tổchức nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương chuyển đi cơcấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi cho phù hợp với đặc thù từng vùng thường xảy rathiên tai; kim tra, lên kế hoạch dựphòng cung cấp giống cây trồng cho các địa phương phục hồi sản xuất sau khithiên tai xảy ra.

Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biênphòng và các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, ngư dânhoạt động trên bin, đặc biệt là khi gió bão, ATNĐ, thiêntai xảy ra; chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện đăng ký, đăng kiểm cácphương tiện đánh bắt hải sản; tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, hướng dẫncác chủ tàu, thuyền trưởng (tài công) phương tiện nghề cá thực hiện các biện phápđảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động khai thác, vận chuyển, kiênquyết không cho tàu thuyền ra khơi khi chưa trang bị các phương tiện đảm bảo antoàn hàng hải; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn,phổ biến các kiến thức, kinh nghiệm trong việc phòng, tránh, đối phó bão, lụt,ATNĐ cho ngư dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, nạo vétcác khu neo đậu, tránh trú bão, ATNĐ cho tàu thuyền theo quy hoạch đã đượcduyệt; phối hp với các địa phương tổ chức phổ biến, hướngdẫn cách neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú bão, lụt, thiên tai, tránhkhông để bị va đập làm chìm tàu thuyền trong khi neo đậu.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự ántái định cư vùng thiên tai đã được phê duyệt đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phối hp với Bộchỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (Quy Nhơn Radio)khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng, Đài Thông tinDuyên hải ven biển phục vụ công tác kêu gọi, hướng dẫn ngư dân phòng tránhthiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

8. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành và cácđịa phương có phương án đảm bảo an toàn giao thông thông sut trong mùa mưa bão; chun bị vật tư dự phòng, bốtrí sn ở những công trình xung yếu,những vùng trọng đim trên các tuyến giao thông chính,quan trọng để kịp thời xử lý, ứng cứu và thay thế tạm khicông trình bị thiên tai làm hư hỏng, đảm bảo giao thông thông sut trong mọi tình huống; các đơn vị trong ngành duy trì lực lượng, vật tư,phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và tham gia khắc phụccác sự cố về đê điều, hồ đập khi có lệnh điều động của cấptrên.

Phối hợp với các huyện, thị xã, thànhphố rà soát hệ thống cầu, đường, tràn qua đường tại các tuyến giao thông chínhở các vùng thường bị ngập lụt xây dựng các cột thủy chí, các biển cảnh báo nguyhiểm, đảm bảo an toàn giao thông tại các đim xung yếu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện qua lại.

9. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành liên quan và các địa phương quy hoạch tái định cư dân các vùngthiên tai, hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với từng loại hìnhthiên tai, từng vùng thực tế ở địa phương. Tổ chức tập huấn,hướng dẫn các phương pháp gia cố, chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trườnghọc, bệnh viện cho các sở, ban, ngành và nhân dân các địa phương trước mùa mưabão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

10. Sở Công Thương:

Làm việc với các nhà máy thủy điện cóphương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho công trình; chuẩn bị sẵn sàng lựclượng, thiết bị, phương tiện, dự trữ vật tư, vật liệu cứu hộ công trình khi cósự cố; phối hợp với các cơ quan và chính quyền các địa phương có liên quan ràsoát quy trình vận hành các hồ chứa và liên công trình thủy điện để vừa đảm bảoan toàn cho công trình vừa tham gia điều tiết cắt giảm đỉnh lũ và đảm bảo antoàn cho nhân dân vùng hạ lưu.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành vàphối hợp các đơn vị có liên quan có kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cn thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăngdầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu; đồng thờităng cường công tác kiểm tra, giám sát giá cả thị trường tránh trường hợp lợidụng thiên tai găm hàng, tăng giá để trục lợi (đặc biệt là trong và sau khithiên tai xảy ra).

11. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội phối hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành có liên quan nắm chắc tìnhhình thiệt hại ở những vùng bị thiên tai, thảm họa, đề xuất với UBND tỉnh quyếtđịnh các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm ổn định đời sống nhân dân, không đểngười dân nào bị đói, rét, thiếu nước ung; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân bhàng cứu trợ của Trung ương, tỉnh, của các tổ chức, cá nhân trongnước và ngoài nước ủng hộ theo đúng quy định, đúng đối tượng, đảm bảo côngbằng, tránh tiêu cực, thất thoát và khiếu kiện của nhân dân.

12. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp huyện và các địa phươngtiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, khám chữa bệnh vàan toàn cho người bệnh khi xảy ra thiên tai, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, cơsố thuốc PCLB đủ dùng để thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu, điều trị nạn nhân, xửlý nguồn nước ung cho người, gia súc, gia cầm, đảm bảo vệsinh môi trường không để dịch bệnh bùng phát trong và sau khi thiên tai, thảmhọa, bão, lũ xảy ra.

13. Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạoHiệu trưởng các trường phối hợp với chính quyền các địa phương chịu trách nhiệmđảm bảo an toàn tính mạng thầy cô, học sinh và tài sản, cơ sở, vật chất phục vụcông tác giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú ý đến phương án,kế hoạch giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh ở những vùng thườngxuyên bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa, hải đảo phù hợp với từng vùng, từng loạihình thiên tai, tránh tình trạng học dồn làm ảnh hưởng đếnkết quả dạy và học của giáo viên, học sinh sau khi thiên tai, bão, lũ xảy ra.

14. Sở Thông tin - Truyền thông làmviệc với các cơ quan viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh có phương án, kế hoạchđảm bảo cho mạng thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng tránh thiên tai vàtìm kiếm cứu nạn được thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi thiêntai, lụt, bão đang xảy ra; xây dựng mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tácchỉ đạo, điều hành phòng tránh, đối phó thiên tai; quy hoạch, phân bổ tần sốphục vụ công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịutrách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, đối phó thiên tai,lụt, bão đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ở các khu, cụm công nghiệp, các cơsở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng thuộc khu, cụm côngnghiệp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng tránh,đối phó thiên tai, bão, lụt khi được huy động.

16. Đài PTTH Bình Định, Báo Bình Địnhvà các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan chuyên ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương đin hình trong công tác phòng tránh lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khi thiêntai xảy ra có trách nhiệm thông báo kịp thời và thường xuyên các thông tin vềtình hình, diễn biến của thiên tai, bão lụt và công tác chỉ đạo ứng phó của UBNDtỉnh, Ban chhuy PCLB và TKCN tỉnh để các sở, ban, ngành,các địa phương và nhân dân biết thực hiện.

17. Trung tâm Dự báo KTTV Bình Địnhtổ chức theo dõi thường xuyên tình hình khí tượng thủy văn, tham khảo thông tindự báo thời tiết từ các cơ quan dự báo khí tượng trong nước và quốc tế phát cáctin chính thức về áp thấp nhiệt đới, mưa, bão, lũ, thời tiết nguy hiểm, cungcấp kịp thời các bản tin cảnh báo và diễn biến của bão, lũ, thời tiết nguyhiểm, dự báo lưu lượng lũ về hồ chứa và trên các sông để đảm bảo công tác chỉđạo phòng, chống lũ có hiệu quả.

Tiếp nhận thông tin động đất, sóngthần từ mạng lưới quan trắc sóng thần quốc tế và của Viện Vật lý Địa cầu thực hiện báo tin cảnh báo động đất, sóng thần kịp thời chocác sở, ban, ngành, các địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện phápphòng tránh theo đúng quy định của pháp luật.

18. Các sở, ban, ngành khác tùy theochức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng,tránh, đối phó lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi của đơn vị mình quảnlý. Đồng thời có phương án, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiệncần thiết để phối hợp tham gia công tác phòng, tránh lụt bão, giảm nhẹ thiêntai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLBvà TKCN tỉnh.

19. Khi xảy ra thiên tai, bão, lụt,thảm họa, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương chủ độngchỉ đạo giải quyết các vấn đề do thiên tai đặt ra theo thmquyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh, Banchỉ huy PCLB và TKCN tỉnh biết để chỉ đạo và có biện pháp giúp nhân dân kịpthời đối phó với thiên tai, thảm họa.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chỉ đạovà triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLBTW (b/c);
-
UB Quốc gia TKCN (b/c);
-
TT Tnh ủy (b/c);
-
TT HĐND tnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành của tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị;
-
Các thành viên Ban ch huy PCLB và TKCN tỉnh;
-
Các đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh;
-
Đài PTTH BĐ, Báo Bình Định;
-
TT PCLB và TKCN tỉnh;
-
Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K10­.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc