ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2007/CT-UBND

Gia Nghĩa, ngày 25 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH Ở LỢN

Hiện nay, dịch bệnh tai xanh ở lợn (Hội chứngrối loạn sinh sản và hô hấp) đã xảy ra ở 04 tỉnh miền trung là Quảng Nam, ĐàNẵng, Quảng Ngãi, Bình Định hết sức nghiêm trọng và đang có nguy cơ lây lan racác tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nếu không thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch kịp thời và có hiệu quả. Thực hiện Công văn số 962/TTg-NN ngày18/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn;Công điện số 26/CĐ-BNN ngày 14 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịchbệnh trên đàn lợn. Để chủ động ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, phát sinh và lâylan trong đàn lợn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:Chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện các biện pháp sau đây:

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sảnphẩm động vật ra vào tỉnh tại các Trạm, Chốt kiểm dịch động vật đầu mối giaothông với chế độ trực 24/24 giờ; phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông - Côngan tỉnh kiểm soát chặt chẽ và tiêu độc tất cả phương tiện vận chuyển động vậtvà sản phẩm động vật khi ra vào tỉnh. Kiên quyết không cho nhập lợn và sản phẩmtừ lợn chưa qua chế biến chín không rõ nguồn gốc vào địa phương, nếu phát hiệnđộng vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc thì tiến hành tiêu hủy và xửlý vi phạm theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện biện phápkỹ thuật phòng chống dịch bệnh;

- Tổ chức giám sát phát hiện dịch bệnh; phâncông cán bộ trực tiêp xuống địa bàn các huyện để theo dõi, giám sát tình hìnhdịch bệnh. Khi phát hiện có dịch bệnh thì phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và các hướng dẫn của Cục Thú y để nhanh chóng khống chếkhông cho dịch lây lan phát tán rộng, hạn chế thấp nhất do dịch bệnh gây ra.

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã chỉ đạo TrạmThú y tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn lợn các loại vắc xin tiêm phòng bắtbuộc theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, hóachất để cấp phát cho các huyện, thị xã tổ chức tiêu độc, khử trùng phòng chốngdịch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, các ngành chứcnăng tổ chức giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩmđộng vật trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật và sảnphẩm động vật nhập vào địa phương không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơquan Thú y nơi xuất phát.

- Chỉ đạo Trạm Thú y các huyện, thị xã phân cônglực lượng thú y huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã giám sát đến từng hộchăn nuôi; phát hiện sớm và nhanh chóng bao vây, dập tắt không để dịch lây lanrộng.

- Chỉ đạo Trạm Thú y các huyện, thị xã định kỳtổ chức vệ sinh tiêu độc chuồng trại, khu vực xung quanh, các nơi buôn bán,giết mổ tập trung động vật và sản phẩm động vật.

- Khi phát hiện có dịch bệnh thì phối hợp vớiChi cục Thú y triển khai các biện pháp chống dịch như sau:

+ Tổ chức đốt hủy toàn bộ số lợn trong một trangtrại hoặc hộ gia đình có lợn mắc bệnh và khoanh vùng tổ chức tiêu độc toàn bộkhu vực có dịch và áp dụng các biện pháp chống dịch khác theo hướng dẫn của CụcThú y để nhanh chóng khống chế không cho dịch lây lan phát tán rộng, hạn chếthấp nhất do dịch bệnh gây ra.

+ Hỗ trợ người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủynhư trường hợp bệnh lở mồm long móng nếu bệnh tự phát tại địa phương. Trongtrường hợp do mua bán vận chuyển lợn từ nơi khác về thì không hỗ trợ đồng thờixử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trườnghợp cố tình làm lây lan dịch bệnh.

3.Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đăk Nông và Sở Văn hóa - Thông tin:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đểnâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn, chỉ sửdụng thịt đã qua kiểm soát của ngành Thú y.

4.Công an tỉnh: Chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông cử cán bộ tham gia phối hợp vớingành Thú y kiểm soát chặt chẽ tất cả phương tiện vận chuyển động vật và sảnphẩm động vật khi ra vào tỉnh tại các Trạm, Chốt Kiểm dịch động vật đầu mốigiao thông.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã Gia Nghĩa, Giám đốc các Sở, Ban ngành và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chứcliên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về Ủy bannhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐặng Đức Yến