UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2013/CT .UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 5 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNHĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP, THI TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH NĂM 2013

Công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012 ởNghệ An đã được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đúng thời gian quy định, antoàn, tạo được niềm tin trong nhân dân. Tuy vậy, qua các kỳ thicòn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Nhằmtiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử vàbệnh thành tích trong giáo dục”, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinhnăm 2013, UBND tỉnh đề nghị các Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chứctrong hệ thống chính trị tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nhiệmvụ sau đây:

1. Xác định thicử là một trong những biện pháp chủ yếu để đánh giá kết quả dạy và học củangành giáo dục và đào tạo, vì vậy, tổ chức thi nghiêm túc sẽ tạo động lực quantrọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các nhà trường. Trên cơ sở đó,các cấp chính quyền tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người nângcao tinh thần trách nhiệm, cùng ngành giáo dục và đào tạo bảo đảm các kỳ thitốt nghiệp và tuyển sinh được diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

2. Ngành giáodục và đào tạo tập trung hoàn thành chương trình của năm học, triển khai thựchiện các biện pháp để đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học sinh trong dịp tổngkết năm học, tổ chức ôn tập chu đáo để học sinh nắm chắc các kiến thức cơ bản,tự tin bước vào kỳ thi; Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúnglàm tốt hơn công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của các kỳ thi; Tổ chứcxét tốt nghiệp trung học cơ sở đúng quy chế; Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáoviên, học sinh các nhà trường học tập và có thái độ nghiêm túc thực hiện quychế thi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; Tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụthi cho cán bộ quản lý và giáo viên; Xây dựng kế hoạch tổng thể và các phươngán cụ thể về từng cuộc thi, tham mưu đề xuất với chính quyền những việc phảigiải quyết để đảm bảo điều kiện và an toàn cho các kỳ thi; Chỉ đạo tăng cườngcông tác thanh tra thi, để góp phần tích cực trong việc thực hiện các kỳ thinghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; Kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêucực trong công tác thi và tuyển sinh.

3. Đề nghị các Cấpuỷ Đảng, yêu cầu UBND các huyện, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, Thái Hoà,bằng mọi biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành có liên quan đảm bảotrật tự an toàn các kỳ thi diễn ra trên địa bàn và phải chịu trách nhiệm nếu đểtình trạng lộn xộn xảy ra.

4. Sở Thông tinvà Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền,giáo dục cho nhân dân nhận thức đúng về mục đích, yêu cầu của thi cử để mọingười cùng tham gia thực hiện các kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

5. Công an tỉnhchỉ đạo và có kế hoạch bảo đảm an toàn cho các kỳ thi trên phạm vi toàn tỉnh,đặc biệt là bảo đảm an toàn việc vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi của họcsinh; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ thi cho lực lượng của mình, giáo dụcnâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ công an làm nhiệm vụ thi, kiên quyếtkhông để xẩy ra các hiện tượng tiêu cực, lộn xộn tại các điểm thi.

6. Trách nhiệmcủa các Sở, ngành liên quan

- Sở Tài chính: Chủ trìphối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm kịp thời nguồn kinh phí phục vụ cáckỳ thi.

- Điện lực Nghệ An: Xâydựng phương án (ưu tiên cao nhất) để bảo đảm nguồn điện phục vụ các kỳthi và tuyển sinh diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế: chỉ đạo cáccơ sở y tế tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ động phòngchống, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; có giải pháp chăm lo bảo vệsức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại các điểm thi.

- Sở Giao thông - Vậntải, Bưu điện Nghệ An, Viễn thông Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tỉnh, căn cứ theochức năng nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, thựchiện các biện pháp nhằm đảm bảo các điều kiện về ngân sách, giao thông, thôngtin liên lạc,... để tổ chức tốt các kỳ thi.

Đề nghịcác cấp ủy Đảng, yêu cầu các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chínhtrị triển khai thực hiện tốt chỉ thị này. Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi tốtnghiệp và tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình, báo cáo UBNDtỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Đường