ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 15/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG BỆNH, PHÒNG VÀ CHỐNG DỊCH, GIỮ GÌN VỆ SINHTP

Những năm qua, được sự chỉ đạocủa cấp ủy Đảng và Ủy ban Nhân dân các cấp, ngành y tế đã có nhiều cố gắngtrong công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với cácban, ngành, sở liên quan nên công tác phòng bệnh, phòng và chóng dịch, giữ gìnvệ sinh thành phố từng bước được cải thiện và đạt một số kết quả phấn khởi.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã banhành quy định tạm thời về giữ gìn vệ sinh thành phố và phạt vi cảnh, tuy nhiêndo chưa quán triệt đầy đủ phương châm phòng bệnh là chính và công tác bảo vệsức khỏe là sự nghiệp của mọi người nên một số nơi còn khoán trắng công việcnày cho ngành y tế và chưa có những biện pháp kịp thời, triệt để trong việcphòng bệnh, phòng chống dịch và giữ gìn vệ sinh thành phố. Ở nông thôn, việcxây dựng cầu tiêu hai ngăn, ủ phân tại chỗ triển khai còn rất chậm, việc dùngphân tươi để bón ruộng, bón rau, tưới cây, … còn phổ biến. Ở nội thành, hố xíhợp vệ sinh còn thiếu nghiêm trọng, nhất là ở những khu xóm lao động; cầu tiêucông cộng còn quá ít, chưa đáp ứng được sinh hoạt của nhân dân; ở các khu vựcđông người như các chợ, khu vực buôn bán chợ trời, các vỉa hè có người ở, bếnxe, bến tàu, v.v… việc phóng uế rất bừa bãi đã gây mất vệ sinh nặng nề và ảnhhưởng đến mỹ quan của thành phố; vệ sinh trong cơ quan, đơn vị, trường học, xínghiệp, công nông trường, cửa hàng ăn uống, v.v… còn kém; ruồi, muỗi, chuộtphát triển; công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp, vệ sinh trong việc chế biến,bảo quản lương thực thực phẩm chưa bảo đảm đúng quy cách. Việc thực hiện quyđịnh tạm thời về giữ gìn vệ sinh thành phố và phạt vi cảnh do quyết định số 21/QĐ-UB ngày25-1-`1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố chưa được triển khai mạnh, nhất làcông tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra, xử lý.

Những thiếu sót trên cộng vớitình hình xã hội phức tạp (chợ trời phát triển; người đi vùng kinh tế mới bỏvề, …) đã gây những tác hại nghiêm trọng đến tình hình vệ sinh của thành phố;một số bệnh nguy hiểm đã phát triển kéo dài và có nguy cơ trở thành dịch đe dọasinh mạng, sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng đến sức lao động và năng lực sảnxuất của xã hội.

Tình hình trên đây đòi hỏi chúngta phải hết sức quan tâm để kịp thời và thường xuyên chỉ đạo công tác phòngbệnh, phòng chống dịch, giữ gìn vệ sinh thành phố trong thời gian tới nhằm đạtcác yêu cầu sau đây:

1) Giáo dục ý thức phòng bệnh,phòng chống dịch và giữ gìn vệ sinh công cộng cho mọi người, mọi ngành, mọicấp, làm cho nhân dân và các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thấyđược lợi ích của công tác phòng và chống dịch đồng thời thấy được tác hại tolớn của các dịch bệnh nguy hiểm, các nguồn lây lan do môi trường sống chungquanh gây nên (phân, nước, rác, vệ sinh công cộng) đối với sức khỏe, sinh mạng,tài sản, sản xuất cảu Nhà nước và nhân dân.

2) Chủ động không để dịch xảyra, nếu có dịch thì có đủ điều kiện (cán bộ, phương tiện, thuốc men, ..) và tậptrung mọi nỗ lực dập tắt kịp thời không để lây lan thành dịch lớn trong thànhphố. Đẩy mạnh công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% ở các ổ dịch, vận động quầnchúng tham gia phong trào 3 diệt (ruồi, muỗi, chuột), xây dựng cầu tiêu, 2 ngănủ phân tại chỗ ở nông thôn, cầu tiêu công cộng hợp vệ sinh ở nội thành, giữ gìnvệ sinh công cộng (vệ sinh chăn nuôi, vệ sinh học đường, vệ sinh hàng rong, vệsinh ăn uống, v.v…).

Để thực hiện tốt các yêu cầutrên, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

1) Ủy ban Nhân dân các quận,huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng bệnh, phòng chốngdịch, giữ gìn vệ sinh thành phố, có kế hoạch và biện pháp thực hiện cụ thểtrong địa phương mình, từng thời gian có sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm,định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các Đoàn kiểm tra (gồm chính quyền, công an, ytế, đoàn thể …), kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng nhữngcá nhân, cơ quan, đơn vị làm tốt, đồng thời xử lý hoặc báo cáo cấp trên xử lýnhững trường hợp vi phạm các quy định của Trung ương và thành phố về giữ gìn vệsinh thành phố.

2) Ngành y tế vừa là cơ quanchịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, phục vụ kịp thời và có hiệu quả mọi yêu cầucủa công tác phòng bệnh, phòng chống dịch trong thành phố, vừa làm chức năngtham mưu cho cấp ủy, Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo, thực hiện cácbiện pháp phòng bệnh, phòng chống dịch, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhândân chủ động phối hợp với Sở Công an và các đoàn thể tổ chức các Đoàn kiểm traviệc thực hiện các quy định về giữ gìn vệ sinh thành phố.

3) Ngành công an, qua công tácquản lý chuyên môn, cần kiểm tra và tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm quyđịnh về giữ gìn vệ sinh thành phố theo điều lệ phạt vi cảnh. Phạt vi cảnh cũnglà biện pháp giáo dục rất hữu hiệu đối với những cá nhân, cơ quan, đơn vị khôngchấp hành đúng quy định giữ gìn vệ sinh thành phố. Cần triển khai nhanh việc xửphạt vi cảnh theo nghị định số143-CP ngày 27-5-1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về phạt vi cảnhvà quyết định số 21/QĐ-UB ngày 25-1-1980 của Ủy ban Nhân dân thành phố về giữgìn vệ sinh trong thành phố và xử phạt vi cảnh. Đối với các cơ quan, đơn vị viphạm, ngoài việc phạt vi cảnh tại chỗ, cần lập biên bản báo cáo cho cơ quan cấptrên của cơ quan, đơn vị ấy biết để có biện pháp giáo dục, kỷ luật nội bộ.

4) Ngành văn hóa và thôn gtincần có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch,vệ sinh công cộng, giữ gìn nếp sống văn minh trong thành phố; phổ biến rộng rãiđiều lệ vệ sinh của Hội đồng Chính phủ và quy định tạm thời về giữ gìn vệ sinhthành phố của Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành; đưa nội dung giữ gìn vệsinh vào nội dung công tác của việc xây dựng nền văn hóa mới, nếp sống mới, …

5) Ủy ban kế hoạch thành phố xétvà giải quyết các yêu cầu và vật tư, nhiên liệu, … sử dụng cho công tác phòngchống dịch, giữ gìn vệ sinh thành phố, nhất là trong những trường hợp có dịchxảy ra.

6) Sở Tài chánh xét và giảiquyết các yêu cầu về kinh phí, tiền bồi dưỡng, tiền khen thưởng, v.v… phục vụcông tác này.

7) Ngành thương nghiệp, kháchsạn và ăn uống cần phổ biến đầy đủ cách giữ gìn vệ sinh trong các khâu chếbiện, bảo quản, vận chuyển, phân phối lương thực thực phẩm và phục vụ ăn uốngcủa khách hàng; tổ chức các đoàn kiểm tra vệ sinh các cơ sở của ngành thươngnghiệp, ngành phục vụ ăn uống, kiểm tra sức khỏe, bệnh tật của cán bộ, nhânviên phục vụ để kịp thời phát huy mặt tích cực và ngăn chặn những mặt tiêu cựccủa ngành mình trong việc phục vụ bữa ăn của cán bộ, công nhân viên và của nhândân.

8) Ngành giáo dục chịu tráchnhiệm phổ biến, giáo dục cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên họcsinh các cấp giữ vệ sinh công cộng và vệ sinh học đường, huy động mọi ngườitrong ngành mình thường xuyên tham gia làm tổng vệ sinh đường phố, tham giaphong trào 3 diệt (ruồi, muỗi, chuột), 3 sạch (ăn sạch, ở sạch, uống sạch).

9) Ngành quản lý nhà đất và côngtrình công cộng có kế hoạch xử lý nhanh chóng phân, nước, rác, không để rác ứđọng lâu ngày, xe chở rác phải hợp quy cách, không để rơi, vãi, không gây hôithối trên đường vận chuyển; chịu trách nhiệm việc quản lý và xây mới tất cả cácloại cầu tiêu công cộng trong thành phố, nhất là tại các nơi công cộng (bến xe,bến tàu, chợ, công viên, …), và đường phố có nhiều người qua lại (kể cả nghiêncứu chuyển một số căn phố thành cầu tiêu công cộng) đồng thời kịp thời giảiquyết việc rút hầm cầu cho các hộ tập thể, cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân.

10) Ngành nông nghiệp phối hợpvới tổ chức nông hội các cấp giải quyết việc sản xuất phân và sử dụng các loạirác hợp vệ sinh, vận động nhân dân từng bước chấm dứt việc dùng phân tươi đểbón rau, bón ruộng, nuôi cá.

11) Ngành chữ thập đỏ vận độngcán bộ, nhân viên hội viên ngành mình tích cực tham gia vào các công tác phòngbệnh, phòng chống dịch, giữ gìn vệ sinh thành phố theo chỉ đạo và kế hoạch cảuchính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp.

12) Thủ trưởng tất cả các ban,ngành, đoàn thể đều có trách nhiệm chỉ đạo ngành, đoàn thể mình phối hợp với cơquan y tế tiến hành toàn diện công tác phòng bệnh, phòng chống dịch, giữ gìn vệsinh thành phố; tổ chức việc phổ biến quy tắc, điều lệ vệ sinh trong ngành,trong đoàn thể mình; hướng dẫn xây dựng các nội quy cụ thể và thường xuyên đônđốc việc kiểm tra thực hiện, kịp thời khen thưởng động viên người tốt việc tốtvà xử lý nghiêm khắc những trường hợp sai phạm.

Mỗi ngành, mỗi cấp nêu cao tráchnhiệm toàn diện về chỉ đạo và tổ chức thực hiện cụ thể, công tác phòng chốngdịch bệnh, giữ gìn vệ sinh thành phố nhất định sẽ có nhiều tiến bộ góp phần đẩymạnh sản xuất, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh