ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀPHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TỆ NẠN XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ TRONG 2 NĂM1977 - 1978

I.-MỘT SỐ NÉT VỀ TÌNH HÌNH

a/ Sau ngày giải phóng thành phốcùng với nhiều công việc khác, chúng ta đã quan tâm đến việc từng bước ổn địnhđồi sống, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân kết hợp với việc bài trừtừng bước các tệ nạn xã hội.

Tháng 9/1976 theo sự chỉ đạo củaThành ủy trong 2 Chỉ thị số 16 - 17 về giải quyết trật tự an toàn xã hội, chúngta đã tiến hành việc giải quyết tệ nạn xã hội với những biện pháp tích cực,thiết thực, có sự kết hợp của nhiều ngành (trong Ban chỉ đạo giữ gìn trật tự xãhộ) và dùng nhiều biện pháp : học tập điều lệ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhândân, phân loại đối tượng tiến hành cải tạo tại chỗ, cải tạo tập trung, cưỡngbức lao động.. và đã thâu được một số kết quả :

- Qua học tập tài liệu “Bảo vệan ninh Tổ quốc”, bước đầu xây dựng được ý thức làm chủ tập thể của quần chúngtrong việc giữ gìn trật tự an ninh, nhiều phường xã, tổ dân phố xây ựng qui ướctrị an. Quần chúng đã góp nhiều ý kiến, phát hiện đối tượng chánh trị, hình sự.Trước khí thế của quần chúng có một số đối tượng ra tự thú trước nhân dân (BìnhThạnh).

- Năm 1976 tiến hành truy quét,gom bắt gần 20.000 tên và tập trung cải tạo gần 7.500 tên, Sở Thương binh xãhội đã thu gom,quản lý trên 7.000 gái điếm, xì ke ma túy, bụi đời ăn xin langthang trên đường phố. Sở Y tế gom gần 100 người cùi và bệnh tâm thần ở các vỉahè, chợ búa.. Thành đoàn Thanh niên đã tiến hành cưỡng bức lao động trên 1000thanh niên v.v...

Nhớ kết quả đó, tệ nạn xã hội ởThành phố nói chung có giảm :

- Ăn mày ăn xin giảm rõ rệt nhứtlà ở trung tâm Thành phố và các chợ lớn. Nhưng gần đây, tệ nạn ăn ngủ vỉa hè,các công viên tăng lên do người ở các tỉnh và người đi vùng kinh tế mới về.

- Tệ nạn mãi dâm có giảm, các tổchức, hệ thống bar, bia ôm.. công khai bị quét, một số gái mãi dâm được đưa vàocác trường phục hồi nhân phẩm và hồi hương lập nghiệp. Nhưng gần đây lại xuấthiện những hình thức mới : cine ôm, đón và tiếp khách tại nhà, ở khách sạn banngày. Gái mãi dâm lỡ làng có chiều phát triển do đời sống quá khó khăn mà hầuhết là vợ con sĩ quân ngụy đang còn cải tạo, vợ con người ngoại kiều đã về nướcvà người đang thất nghiệp. Ước tính còn khoảng 40.000 người làm nghề mãi dâm.Ta mới có 3 trường phục hồi nhân phẩm cho loại này chỉ chứa đuợc trên 2.000.

- Nạn xì ke ma túy giảm chậm dota không đủ cơ sở tập trung họ. Nguồn nhận ma túy ồ át đã bị cắt, chúng chỉ còndùng thuốc phiện đen với giá rất cao (từ 30đ đến 100đ 1 liều). Để có tiền hút,chích xì ke, bọn này không từ một thủ đoạn nào để giết người, cướp giựt, trộmcắp, lừa đảo.. cho nên loại này là một trong những đối tượng gây ra mất trật tựtrị an xã hội : ước tính số này hiện còn khoảng 10. 000.

- Về trẻ bụi đời, mồi côi : tuyđã có tập trung gần 4.000 đứa vào 10 cơ sở nuôi dạy thiếu nhi nhưng dự kiến cònkhoảng 1 vạn. Số này hầu hết đều phạm tội trộm cắp, lừa đảo, một số trở thànhlưu manh du đãng, gây mất trật tự trị an ở đường phố.

Kết quả việc giải quyết tệ nạnxã hội trên, đã giảm được 15% số vụ việc phạm pháp hình sự so với cuối năm 1976(trước trung bình 1.050 vụ/tháng, nay còn 900 vụ/tháng). Nhưng những vụ giếtngười, trọng án không giảm.

b/ Thời gian qua, thực hiện Chỉthị của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, các ngành các cấpđã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả thâu được còn bị hạn chế, bởi :

- Phong trào quần chúng tuy có phátđộng nhưng chưa toàn diện và đồng bộ, chưa sâu, chưa liên tục, còn nặng mặttrật tự an ninh, chưa đi sâu vào nội dung xây dựng con người mới, bài trừ tệnạn xã hội, chưa huy động tốt các đoàn thể.

- Sự phối hợp giữa các ngành,các đoàn thể chưa nhịp nhàng, một số nơi còn khoán trắng cho công an, choThương binh xã hội. Các đoàn thể chưa chủ động gắn nội dung của công tác bàitrừ tệ nạn xã hội vào phong trào của giới mình, đặc biệt chưa phát huy sức mạnhtổng hợp của các lực lượng chánh quyền, đoàn thể, quần chúng, nhứt là ở các cơsở để quản lý địa bàn, khống chế và cải tạo đối tượng tạo 1 thế lực áp đảo tạichỗ làm cho các loại đối tượng phải ngán sợ.

Trong thực hiện, còn nặng mặtcải tạo tập trung hơn cải tạo tại chỗ. Trong cải tạo tại chỗ chỉ mới làm đượcviệc tổ chức đưa đối tượng ra kiểm đỉểm, chưa có biện pháp giáo dục quản lýtiếp theo, và mặt tạo công ăn việc làm, giải quyết đồi sống tạo điều kiện chohọ đi vào lao động sãn xuất còn chậm.

- Tổ chức, lực lượng, cơ sở vậtchất chưa phù hợp với yêu cầu công việc : tổ chức chưa rõ, cán bộ chưa đủ, cơsở, phương tiện thiếu, v.v... kế hoạch xây dựng trường trại thực hiện quá chậm,cơ sở trường trại thiếu nhiều điều kiện phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ.Các bộ phận có liên quan cung cấp vật tư chưa ý thức rõ vấn đề nên phục vụ chocông tác này chưa tốt gây nhiều trở ngại khó khăn cho việc tiến hành công tác.

c. Ủy ban các cấp cũng như cácngành giới nhiều nơi nhứt là ở cơ sở chưa thấy đầy đủ trách nhiệm về quán xuyếnđịa bàn của mình trong vấn đề chống tệ nạn xã hội, các nơi còn ỷ lại cấp trênhoặc bộ phận chuyên trách. Nhiều nơi Ủy ban chưa bố trí kế hoạch thường xuyênlãnh đạo vấn đề mà nặng về đợt.

Thực hiện công tác này thành phốta có những khó khăn lớn :

- Nếp sống, nếp suy nghĩ, nếplàm ăn của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ để lại còn ăn sâu trong 1 bộphận khá lớn quần chúng. Các loại đối tượng tệ nạn xã hội còn nhiều (hàng chụcvạn người), tuy 2 năm qua ta có truy quét gom bắt 1 số nhưng trong thực tế lạixuất hiện 1 số đối tượng mới do quen nếp sống cũ và đời sống gặp nhiều khókhăn.

- Công việc của ta quá nhiều,lực lượng cán bộ và cơ sở vật chất của ta có hạn.

Nhưng từ năm nay trở đi, chúngta lại có những thuận lợi lớn, có khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ :

- Công cuộc cải tạo và xây dựngchủ nghĩa xã hội ở Thành phố đang đi vào cao trào, có kế hoạch. Cuộc cải tạocông thương nghiệp tư bản tư doanh đang phát triển, phong trào lao động vớikhẩu hiệu “Tất cả cho sản xuât” đang được phát động, nhiều công trình mới đã vàsẽ bắt đầu xây dựng có khả năng thu hút hàng chục vạn người. Quần chúng nhândân Thành phố ta rất tốt, nhiệt tình hưởng ứng mọi phong trào do Đảng phátđộng. Phong trào bài trừ tệ nạn xã hội này đã chín mùi, đã là sự đỏi hòi bứcthiết của quần chúng... Tất các các phong trào trên sẽ là cơ sở đảm bảo, hỗ trợcho sự nghiệp cải tạo tư tưởng văn hóa nói chung và công cuộc bài trừ tệ nạn xãhội nói riêng đi vào cao trào chung.

- Được Trung ương và Thành ủyquan tâm chỉ đạo. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chính thức đặt vấn đề, hứa sẽchi viện, kể cả việc không hạn chế chi phí cho mặt công tác này. Tập thể Thườngvụ Thành ủy đã thông qua kế hoạch phương hướng và vấn đề này sẽ được ghi vàoNghị quyết Đảng bộ Thành phố. Ta có lực lượng của 60 vạn cán bộ đoàn viên hộiviên các đoàn thể, có bộ máy chánh quyền phường xã bước đầu được củng cố, có 1đội ngũ của 3.000 công an cảnh sát khu vực, 3 vạn tổ trưởng tổ dân phố và hàngvạn dân quân tự vệ du kích, v.v... nếu tổ chức và chĩ đạo tốt, hợp đồng chặtchẽ lực lượng này sẽ là 1 sức mạnh áp đảo đủ sức giáo dục, quản lý cải tạo mọiloại tệ nạn xã hội.

- Ta đã tiến hành, thâu được mộtsố kết quả và đã có 1 số kinh nghiệm Từ kết quả và kinh nghiệm đã có, chúng tacó cơ sở để đẩy mạnh công tác bài trừ tệ nạn xã hội ở Thành phố một cách triệtđể và toàn diện hơn, tin tưởng sẽ thâu nhiều kết quả lớn hơn.

II.- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu phấn đấu :

Cùng với việc phấn đấu thực hiệncác mục tiêu khác của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976 –1980, công tác bài trừ tệnạn xã hội phải được giải quyết một cách cơ bản, giảm 70% số vụ việc xảy ra.

Trong 2 năm 1977 – 1978, phấnđấu giảm từ 40 tới 50% và riêng năm 1977 phấn đấu giảm 20 tới 25% số tệ nạn xãhội.

2. Yêu cầu phương châm :

Để đạt mục tiêu trên, cần phấnđầu thực hiện tốt các yêu cầu phương châm sau đây :

a/ Phát động thành phong tràoquần chúng rộng rãi và liên tục. Nội dung phong trào là kết hợp chặt chẽ giữagiáo dục xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hóa mới với đấu tranh cải tạo bàitrừ tệ nạn xã hội trong từng gia đình, phường xã. gắn chặt phong trào xây dựngnếp sống mới, gia đình văn hóa mới, bài trừ tệ nạn xã hội với các phong tràolao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác củatừng ngành, từng giới. Từ phong trào quần chúng mà phát hiện lên danh sách đốitượng tệ nạn xã hội trong từng gia đình, khu phố, ấp, từng phường xã. Gia đình,khu phố, ấp, phường, xã có trách nhiệm giáo dục và quản lý đối tượng, lấy giáodục quản lý tại chỗ là chủ yếu.

Gia đình phấn đấu, tổ dân phố,ấp và phường xã phấn đấu, từng tổ đoàn thể phấn đấu tạo thành sức mạnh tổng hợptrong giáo dục, quản lý và cải tạo tốt đối tượng dành danh hiệu gia đình vănhòa mới, tổ dân phố, ấp, tổ thanh niên, phụ nữ công đoàn, nông hội, phường xãvăn hóa mới.

b/ Để triển khai đồng bộ và toàndiện trong tất cả các ngành chánh trị, kinh tế, văn hóa, và hội... Gắn chặtviệc giáo dục đấu tranh cải tạo với việc giải quyết việc làm, ổn định đời sống,tạo điều kiện cho mọi người tiếp thu và phát huy tốt kết quả của giáo dục vàcải tạo.

Trong phong trào chung, phấn đấuđưa đối tượng đi vào lao động sản xuất, tạo cho họ có việc làm, ai không chịulao động, ta phải cưỡng bức họ lao động. Cưỡng bức lao động là vì tình thươnggiai cấp đối với họ, nhằm tạo điều kiện cho họ trở thành người công dân tốt.Sắp tới, Thành phố ta sẽ mở ra nhiều công trường lớn nhỏ, thu hút hàng chục vạnngười, cho nên ta có khả năng giải quyết việc làm cho họ.

c. Kết hợp nhiều biện pháp : cảitạo tại chỗ, cưỡng bức lao động, tập trung cải tạo.

1- Cải tạo tại chỗ là mặt chủyếu của công tác cải tạo vì nó rộng rãi, gắn chặt với sự giáo dục quản lý củagia đình, khu phố xóm phường, đoàn thể ; do phường xã và các đoàn thể phụtrách. Hình thức cải tạo tại chỗ áp dụng đối với số chơi bời trụy lạc, tráctáng, cao bồi không có tội gì nặng nhưng tác động xấu trong khu phố, xóm phường(loại 4). Phát hiện, lên danh sách đến đâu, giao cho gia đình, tổ dân phố, đoànthể có kế hoạch phân công giáo dục và quản lý.

2- Cưỡng bức lao động áp dụngđối với người có sức lao động nhưng không chịu lao động, sống lêu lổng, làmnhững nghề bất chánh đi lang thang, tụ tập đàng điếm tuy có phạm tội nhưng tộinhẹ (loại 3) ở mức giữa loại 4 và và loại 1,2. Trước mắt áp dụng đối với thanhniên từ 17 đến 30 tuổi (trừ trường hợp đặc biệt) do thanh niên phụ trách. Ngoàiviệc tập trung vào trường “Thanh niên xây dựng cuộc sống mới” Thành đoàn tổchức cho thanh niên lao động cưỡng bức ở các công trường, nông trường do thanhniên xây dựng. Số cưỡng bách lao động trong công trường, nông trường do Thanhniên phụ trách sẽ do Công an lập hồ sơ có sự tham khảo và nhất trí của Chi đoànThanh niên, Ủy ban nhân dân Phường xã xét đề nghị lên Ủy ban nhân dân quậnduyệt với sự tham khảo ý kiến Công an Quận, Sở Công an sẽ tập trung giao choThành đoàn tổ chức cải tạo.

3- Tâp trung cải tạo áp dụng đốivới số đầu sỏ lưu manh, chủ chứa (loại 1) lưu manh, gái điếm.. chuyên nghiệp(loại 2) loại này gia đình, tổ dân phố không có điều kiện quản lý, các đơn vịlao động tập trung cũng không quản lý cải tạo được, do tổ dân phố phường xã vàđoàn thể đề nghị công an lập hồ sơ báo cáo với Ủy ban nhân dân phường, đồngthời đề nghị lên trên, Sở Công an xem xét và Ủy ban nhân dân Thành phố xétduyệt. Cải tạo tập trung có loại do ngành Công an phụ trách (số lưu manh, chủchứa chuyên nghiệp đã từng gây tội phạm), có loại do ngành thương binh xã hộiđảm nhiệm (gái mãi dâm, xì ke ma túy, trẻ bụi đời, ăn mày ăn xin) có loại do Ytế (cùi hủi).

Nuôi dưỡng tập trung là chế độcủa xã hội đối với người già tàn tật, trẻ mồ côi.

Thực hiện các yêu cầu và biệnpháp trên, dự kiến trong 2 năm 1977 – 1978 sẽ :

- Giảm từ 40 đến 50% tệ nạn mãidâm, xì ke ma túy. Riêng năm 1977 phấn đấu giảm từ 20 đến 25%.

- Tập trung 60 tới 70% số trẻ embụi đời không nơi nương tựa. Năm 1977 giải quyết từ 30 tới 40%.

- Chấm dứt cơ bản tệ nạn ăn màyăn xin ở đường phố bằng cách thu gom đưa họ vào các trại nuôi dưỡng và chọn lựađưa người còn sức lao động vào các cơ sở sản xuất.

- Chấm dứt tình trạng nhữngngười cùi sống lang thang ngoài đường phố bằng cách tập trung họ đưa về trạicùi tập trung Bến Sắn.

- Tập trung cưỡng bức lao độngkhoảng 15.000 thanh niên. Cứ khoảng 6 tháng, ta cho bình bầu tuyển chọn đưa quathanh niên xung phong. Năm 1977 phấn đấu cưỡng bức lao động từ 5.000 tới 7.000thanh niên.

- Tập trung khoảng 12.000 đốitượng loại 1 và 2. Riêng năm 1977 tập trung từ 5.000 đến 7.000.

d/ Đây là công việc của toànĐảng, toàn dân do các cấp các ngành thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng và sựchỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp. Từng đoàn thể phải gắn nội dung phong tràobài trừ tệ nạn xã hội vào nội dung hoạt động của đoàn thể mình và có bộ phậnphụ trách. Từng ngành đều có nghĩa vụ tham gia thiết thực vào phong trào, giáodục và quản lý tốt cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt kế hoạch cải tạo củangành, giải quyết tích cực và kịp thời các yêu cầu phục vụ cho công tác bài trừxã hội.

Để giúp cấp ủy và chánh quyềncác cấp thống nhất chỉ đạo phong trào, kịp thời rút và phổ biến kinh nghiệm, ởmỗi cấp cần có tổ chức phụ trách.

Tổ chức và biện pháp thực hiệncụ thể.

1- Tổ chức đợt sinh hoạt chánhtrị và phát động phong trào bài, trừ tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóamới, con người mới trong toàn dân, trong tất cả các đoàn thể.

- Ban Tuyên huấn Thành ủy, SởThông tin văn hóa và các đoàn thể biên soạn tài liệu và hướng dẫn kế hoạch họctập. Lấy tổ dân phố hoặc tổ đoàn thể để làm đơn vị học tập và phát động phongtrào trong toàn dân và trong từng giới.

- Cơ quan thông tấn báo chí bámchặt phong trào, thường xuyên đưa tin, nêu gjương tốt việc tốt cổ vũ động viênphong trào.

- Nghiên cứu tiêu và hình thứccông nhận, chứng nhân gia đình tổ dân phố, tổ đoàn thể văn hóa mới.

- Cơ quan chuyên trách tổ chứctheo dõi, từng đợt có sơ kết rút kinh nghiệm, kế hoạch chỉ đạo và khen thưởngkịp thời.

2.- Lập danh sách, phân loại đốitượng và phân công trách nhiệm :

Trên cơ sở học tập phát độngquần chúng, từng phường xã, từng đoàn thể lập danh sách đối tượng tệ nạn xã hộithuộc phường xã và giới mình.

- Nắm thêm tình hình, nghiên cứuphân loại : ai nên cải tạo tại chỗ, ai cần tập trung cải tạo, ai nên cưỡng bứclao động. Từng kỳ 3 hoặc 6 tháng tổ chức xem xét và điều chỉnh việc phân loạicho phù hợp với thực tế. Phân loại xong, thống kê từng loại tệ nạn trong từngkhu phố, ấp, phường xã, từng quận. Phân loại phải khách quan, tranh thủ sự đồngtình của gia đình và quần chúng.

- Công an cùng với đoàn thể ở cơsở lập danh sách, một mặt báo cáo Ủy ban nhân dân phường, xã một mặt đề nghịlên Công an và Ủy ban nhân dân cấp trên xét duyệt như trên đã nêu.

3- Củng cố các cơ sở tập trunghiện có và nghiên cứu xây dựng theo cơ sở mới

- Sở Công an và Bộ Tư lệnh thànhphố hoàn thành xây dựng các trại đang xây cất và nghiên cứu xâydựng thêm cơ sởmới đủ sức chứa 12.000 đối tượng loại 1 – 2 trong 2 năm.

- Sở Thương binh xã hội củng cốcác cơ sở đã có đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm cơ sở mới trong 2 năm, đủsức thu nạp số tệ nạn xã hội cần tập trung theo kế hoạch (khoảng 20.000).

- Thành đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh củng cố và mở rộng Trường “Thanh niên xây dựng cuộc sống mới” hiệncó và nghiên cứu xây dựng thêm 1 cơ sở nữa đủ sức chứa 15.000 thanh niên phảicưỡng bức lao động trong 2 năm (vô, ra). Đồng thời nghiên cứu tổ chức các độithanh niên lao động cưỡng bức làm viêc ở các công trường nông trường.

- Sở Y tế mở rộng trại cùi BếnSắn đủ sức thu nạp hết số cùi sống lang thang và số cùi ở gia đình nhưng đãphát triển đến độ lây bệnh, dự kiến khoảng 2.000 trong 2 năm. Đồng thời tổ chứcở nơi cơ sở cải tạo tập trung 1 trạm xá có đủ cán bộ chuyên môn và thuốc mencần thiết cho công việc điều trị tại chỗ.

Các cơ sở cải tạo tập trung này(trừ trại cùi và trại nuôi người già tàn tật) phấn đấu làm tốt 2 nhiệm vụ :giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, vừa là nơi cải tạo vừa là nơi sản xuấtra của cải vật chất, vừa là nơi cải tạo những con người cũ vừa là nơi đào tạoxây dựng những con người mới. Phấn đấu trong thời gian nhất định (từ 6 thángtrở lên), các cơ sở này sản xuất ra của cải, giảm 1 phần chi phí cho Nhà nước.

Để đảm bảo các trường trại nàythực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi trường trại cần có 1 lực lượng cán bộ công nhânviên thích đáng, một số phương tiện vật chất cần thiết phục vụ cho sinh hoạthọc tập lao động sản xuất, trị bệnh.., gắn họ vào cuộc sống tập thể, taọ điềukiện cho họ tiếp thu tốt sự cải tạo. Chúng ta hiện nay đang phải làm nhiềuviệc, còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, vật tư hàng hóa, nhưng công tác hàitrừ tệ nạn xã hội xâydựng cuộc sống mới là công việc thể hiện chánh sách nhânđạo, tình thương yêu của Đảng và Nhà nước ta đối với lớp người nạn nhân của xãhội cũ, đấu tranh cải tạo và xây dựng họ trở thành những con người lao động mớicó ích cho xã hội. Vì vậy, các ngành theo trách nhiệm của mình dành những phầncần thiết về cán bộ nhân viên, tài chánh, vật tư hàng hóa cho mặt công tác nàyvà thực hiện tốt các kế hoạch được phân công như : ngành Xây dựng lo việc xâydựng cơ sở vật chất, ngành Công nông nghệp giải quyết các yêu cầu về cơ sở laođộng, học nghề, sản xuất ; ngành Tài chánh, Thương nghiêp, Y tế phục vụ kịp thờicác kế hoạch về tiền, hàng hóa vật tư, thuốc trị bệnh, v.v.. theo dự trù củangành chủ quản sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố duyệt y.

Riêng về nguồn cán bộ nhân viênở các trường trại, ngoài số cốt cán thuộc biên chế Nhà nước, có thể sử dụng thêmmột số cán bộ về hưu, số cán bộ cũ dứt liên lạc, số người làm việc của chế độcũ mà trước đây không có hoạt động chánh trị và không gây tội ác.. có nhiệttình đối với công việc này vừa sử dụng vửa cải tạo họ. Có thể sử dụng cả nhữngngười đã cải tạo tiến bộ theo chế độ tạm tuyển, hợp đồng dài hạn. Cũng cầnnghiên cứu, có chánh sách riêng đối với số cán bộ nhân viên làm việc ở cáctrường trại này như : phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực... Cán bộ nhân viênở trường trại phải là những người có nhiệt tình, có trách nhiệm và toàn bộ hoạtđộng của trường trại phải thể hiện cho rõ quan điểm của Đảng là thương yêu họvà tôn trọng con người họ. Có như vậy mới thuyết phục và cảm hóa được họ mộtcách mạnh mẽ, mau chóng và sâu sắc.

Đối với số tập trung cải tạo, nghiêncứu từng đợt (có thể 6 tháng) có xem xét phân loại cho ra trại số cải tạo tiếnbộ với điều kiện nhất thiết phải đưa họ vào lao động ở các cơ sở tập thể xathành phố. Có thể giúp đỡ gia đình họ đến cơ sở mới cùng họ lao động xây dựngcuộc sống mới.

4.- Cùng với phong trào và dựahẳn vào phong trào bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống mới, ngành Công anvà quân sự cần đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt các mặt côngtác :

- Phát động tốt và thường xuyênphong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đăng ký và quản lý hộ khẩu

- Thu gom và quản lý võ khí

- Tăng cường tuần tra canh gác

- Tổ chức và tăng cường sự phốihọp hoạt động của các tổ bảo vệ dân phố, du kích và dân quân tự vệ, dân phòng,thanh niên cờ đỏ, thanh niên xung kích.

- Sưu tra và nắm chắc đối tượng

- Truy quét bọn lưu manh chuyênnghiệp, bọn cầm đầu các băng cướp giựt kết hợp giữa thường xuyên và từng đợt.

- Ngăn chặn và khám phá kịp thờicác vụ án, phấn đấu trọng đạt án đạt 80%, thường án đạt 70%.

- Tập hợp xây dựng hồ sơ, phốihợp với các cơ quan kiểm soát, Tòa án xử lý kịp thời các vụ án, nghiêm trị bọnđầu sỏ.

Ngành công an phải dựa hẳn vàophong trào, ngoài việc góp phần vào công việc giáo dục, quản lý đối tượng, cầnphát huy vai trò của cơ quan an ninh kịp thời trấn áp bọn ngoan cố trên diệnrộng và tập trung vào những trọng điểm.

5.- Tổ chức Ban chỉ đạo phongtrào và tiến hành chỉ đạo thí điểm :

a. Trước đây, thực hiện Chỉ thịsố 16 - 17 của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã lập Ban chỉ đạo giữ gìntrật tự xã hội. Nay căn cứ vào yêu cầu mới, đề nghị củng cố mở rộng thêm thànhphần của Ban chỉ đạo các cấp và ở mỗi cấp có một số cán bộ chuyên trách.

- Ở cấp Thành phố, đồng chí MaiChí Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo và thànhphần Ban chỉ đạo gồm đại diện của các cơ quan : Thương binh xã hội, Công an, BộTư lệnh, Ủy ban Kế hoạch,Văn phòng Ủy ban, Y tế, Xây dựng, Vật tư, Lương thực,Thương nghiệp, Ban Tuyên huấn, Thông tin văn hóa, Kinh tế mới, Tài chánh, Laođộng, Thể dục thể thao, Mặt trận, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Nông hội.

Ban chỉ đạo có một số Phó ban,trong đó có 1 Phó Ban làm thường trực chuyên trách, hình thành một số bộ phậnvà ngoài cán bộ biệt phái của các ngành, có một số cán bộ chuyên trách giúpviệc.

- Ở cấp quận, phường, xã cũngvới thành phần tương tự nhưng gọn hơn.

Ban chỉ đạo có sinh hoạt định kỳvà đột xuất để tập hợp tình hình, đề ra kế hoạch chỉ đạo phong trào và thườngxuyên báo cáo, xin ý kiến Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo cấptrên có quan hệ chặt chẽ và thường xuyên chỉ đạo công tác các Ban chỉ đạo cấpdưới.

b/ Ban chỉ đạo các cấp tổ chứcchỉ đạo thí điểm trong từng bước công tác để rút kinh nghiệm hướng dẫn côngtác.

Thành phố chỉ đạo thí điểm mộtquận nội thành và một huyện ngoại thành.

Mỗi quận huyện chỉ đạo thí điểm2 phường, xã.

c/ Bài trừ tệ nạn xã hội ở Thànhphố ta có quan hệ đến các tỉnh. Trong thành phần số tệ nạn xã hội và số tộiphạm hình sự có không ít người ở các tỉnh về khi ta làm mạnh ở thành phố bọntội phạm hình sự và tệ nạn xã hội chạy dạt về các tỉnh.

Vì vậy ta sẽ đề nghị Trung ươngcó chỉ đạo tiến hành phong trào này trong tất cả các tỉnh ở miền Nam và Ban chỉđạo thành phố quan hệ, có kế hoạch phố hợp với các tỉnh lân cận.

6.- Tổ chức nghiên cứu chánhsách và xây dựng các văn bản pháp quy, về bài trừ tệ nạn xã hội và công bộ côngkhai trong quần chúng

Để có cơ sở pháp lý, Ban chỉ đạoThành phố cần tổ chức nghiên cứu, xây dựng một số văn bản pháp quy về bài trừtệ nạn xã hội và công bố công khai trong quần chúng :

- Chỉ thị của Ủy ban nhân dân vềbài trừ tệ nạn xã hội.

- Chánh sách và các biện pháp xửlý đối với các loại tệ nạn xã hội như : loại nào cải tạo tại chỗ, loại nào cảitạo bằng lao động ở công trường nông trường, loại nào tập trung cải tạo.

- Chế độ phụ cấp của Nhà nướcđối với từng loại về ăn, mặc, thuốc men.

- Chế độ phụ cấp đặc biệt chocán bộ nhân viên làm việc ở các trường cải tạo.

Trên đây mới nêu lên mục tiêu,yêu cầu phươg châm và một số biện pháp tổ chức thực hiện, Ban chỉ đạo thành phốcó trách nhiệm nghiên cứu, có kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các ngành, các cấpthực hiện tốt chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tình hình về Thành ủy và Ủyban nhân dân Thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ