UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 15 CT/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2000

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý du lịch hè năm 2000

tại hai trọng điểm du lịch Đồ Sơn và Cát Bà

_______________

Mấy năm qua, hoạt động du lịch của hai trọng điểm du lịch Đổ Sơn và Cát Bà đã có những tiến bộ đáng kể, số lượng cơ sở lưu trú tăng, chất lượng dịch vụ đã có tiến bộ, cảnh quan, môi trường được bảo vệ và tôn tạo khá tốt, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giao thông được cải thiện, đội ngũ lao động ngành du lịch đã có bước trưởng thành, công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường.

Tuy vậy hoạt động du lịch ở hai trọng điểm này vẫn còn nhiều bất cập. Do lượng khách du lịch ngày càng đông, môi trường và chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, giao thông vẫn còn nhiều trở ngại, việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch chưa được tốt, việc xây dựng chưa được quản lý chặt chẽ, việc cấp nước, xử lý rác thải, cấp điện còn nhiều khó khăn, các tệ nạn mại dâm, ma tuý vẫn còn lén lút hoạt động, việc quản lý nhà nước trên địa bàn vẫn chưa kiên quyết, sự phối hợp giữa các ngành các cấp chưa chặt chẽ.

Năm 2000 là năm có nhiều sự kiện lớn, năm " Việt nam - Điểm đến của thiên niên kỷ mới" , Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu Uỷ ban Nhân dân thị xã Đồ Sơn, Uỷ ban Nhân dân huyện Cát Hải và các ngành, cấp, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Uỷ ban Nhân dân thị xã Đổ Sơn, Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải phối họp với các ngành Công an, Giao thông công chính đảm bảo vệ sinh môi trường tại hai trọng điểm du lịch này.Kiểm tra chặt chẽ các tầu thuyền, ô tô và bến đỗ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách du lịch. Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nước thải, cấp nước và đèn chiếu sáng trên các trục đường chính. Xử lý nghiêm việc bán hàng rong trên bãi biển, lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và việc đi lại của khách du lịch; Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về du lịch Đồ Sơn, Cát Bà trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và Địa phương.

2. Viện Qui hoạch khẩn trương phối hợp với địa phương thực hiện qui hoạch tại 2 khu du lịch. Trước mắt, trong khi chưa có qui hoạch chi tiết, phải tăng cường công tác quản lý xây dựng, nghiêm cấm việc xây dựng các công trình để tránh lãng phí cho việc triển khai công tác qui hoạch sau này.

3. Công an thành phố phối hợp với các ngành hữu quan và địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác trật tự trị an, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội như: mại dâm, ma tuý, ăn xin, chặn xe chèo kéo khách.

4. Sở Y tế hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý những nhà hàng vi phạm các qui định về vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giúp địa phương có kế hoạch giải quyết kịp thời các trường hợp cấp cứu trên biển, ngộ độc thức ăn, phòng dịch mùa hè...

5. Sở Khoa học công nghệ và môi trường tổ chức phổ biến các qui định về giữ gìn môi trường, thực hiện nghiêm túc Luật môi trường.

6. Sở Văn hoá thông tin cùng địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc phục vụ khách du lịch, tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá tại địa bàn.

7. Bảo Việt Hải Phòng có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện việc bảo hiểm cho khách du lịch khi đến 2 khu vực trên.

8. Sở Du lịch đôn đốc hướng dẫn các Công ty du lịch, khách sạn nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển dịch vụ bổ sung phục vụ khách du lịch chu đáo, an toàn, cùng 2 địa phương chỉ đạo việc công khai, niêm yết giá, khuyến khích các khách sạn nhà hàng tự quảng cáo bằng các tập gấp, tờ rơi, sách báo, băng hình...Thanh tra Sở Du lịch thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trên địa bàn.

Giao Sở Du lịch cùng Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải và Uỷ ban Nhân dân thị xã Đồ Sơn có trách nhiệm theo dõi đôn đốc thực hiện tốt Chỉ thị này tại 2 trọng điểm du lịch trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Sở Du lịch tổng hợp, đề xuất, báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố để có hướng dẫn chỉ đạo kịp thời ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng