ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁCPHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH.

Ngay từ đầu năm 2013 tình hình thời tiết diễn rakhác thường, hiện tượng không khí lạnh kéo dài, đầu tháng 01 đã xuất hiện ápthấp nhiệt đới và cơn bão số 1 đến sớm hơn và trái với quy luật, trong 08 thángđầu năm đã có 07 cơn bão hoạt động trên khu vực biển Đông. Tuy các cơn bão vàATNĐ này không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tỉnh Phú Yên. Do tác động củabiến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai, lụt, bão, ngày càng có xu hướng cựcđoan, bất thường liên tiếp xảy ra với cường độ mạnh, khó dự báo.

Để chủ động phòng, chống thiên tai trong điềukiện biến đổi khí hậu, nhất là thiên tai lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạnchế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai lụt, bão gây ra góp phần ổn địnhđời sống nhân dân; UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị, địaphương và UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân trong Tỉnh triển khaithực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Các cơ quan đơn vị, địa phương tổng kết đánhgiá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống lụt, bão, tìm kiếmcứu nạn năm 2012, phát huy những việc đã làm tốt, khắc phục những mặt hạn chếđể bổ sung phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 sát vớitình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động phòng, chống, xử lýkịp thời, hiệu quả trước, trong và sau khi bão, lụt, thiên tai xảy ra, hạn chếthấp nhất thiệt hại xảy ra.

2. Củng cố, kiện toàn, bổ sung thành viên Banchỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đủ thành phần cầnthiết; phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nâng cao tráchnhiệm chỉ đạo, chỉ huy của Ban chỉ huy, của từng thành viên, đảm bảo tính thốngnhất đồng thời phải có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành phát huy sức mạnhtổng hợp để chủ động phòng, tránh kịp thời đối phó, xử lý trong mọi tình huống.

3. Thường xuyên tuyên truyền, bổ túc kiến thức,phổ biến kinh nghiệm phòng tránh thiên tai trên các phương tiện thông tin đạichúng đến người dân nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, ý thức phòng tránhvà cùng cộng đồng có biện pháp chủ động phòng, tránh có hiệu quả.

4. Để chủ động đối phó với thiên tai phải cóphương án chủ động phòng, tránh lụt, bão cụ thể đến cấp xã, thôn. Sẵn sàng huyđộng sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, của toàn dân, có thể chủđộng phòng, tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả trongmọi tình huống của thiên tai.

- Các địa phương phải rà soát, cập nhật, xácđịnh những khu vực nguy hiểm xảy ra khi mưa lớn, lũ, bão (kể cả khu vực thoátlũ vùng hạ du hồ chứa) chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hiệntốt phương châm “4 tại chỗ” chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩmcho từng thôn, xã tại các vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lũ.

- Các địa phương, đơn vị củng cố, kiện toàn cácTổ, Đội xung kích mà lực lượng thanh niên và dân quân làm nòng cốt sẵn sàng chủđộng thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, lụt, bão đã đề ra; phối hợptốt với lực lượng khác nhanh chóng di dời, bảo vệ dân cư, những thôn, bản,buôn, làng, và những hộ dân sống ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũquét, sạt lở đất (khu vực ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, sườn đồi núi dễbị sạt lở đất, khu vực hạ lưu các đập của hồ chứa nước…), vùng ven biển, cửasông bị ảnh hưởng triều cường.

- Kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể về sốlượng, chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chốnglụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hiện có. Trên cơ sở đó có kế hoạch bổ sung, sửachữa bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng, để có thể huy động kịp thời khi thiên tai, sựcố, tai nạn xảy ra.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn cáccông trình như: Hồ chứa nước, đê, đập, kè, cống, kênh mương, cầu, đường, cảng,luồng lạch, bến bãi, trường học, các cơ sở khám chữa bệnh, kho tàng, nhà máy,hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc, truyền hình, phát thanh, và các thiếtbị vận hành khác… để sớm xử lý, gia cố đảm bảo an toàn cho công trình trước mùamưa bão; xây dựng các phương án vận hành, bảo vệ công trình trong mùa lụt, bãonhất là những công trình hồ chứa không đảm bảo an toàn phải thực hiện cắt giảmdung tích hoặc không trữ nước vào hồ trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn hồ vàhạ du; vận hành các hồ chứa theo quy trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt vàcung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến vận hành hồ chứa theo quyđịnh. Đặc biệt kiểm tra vận hành thử các cửa van và thiết bị phục vụ cho xả lũ,bố trí phương tiện vật tư dự phòng, lưu ý bố trí đủ máy phát điện dự phòng, đảmbảo công trình xả lũ vận hành bình thường trong mọi điều kiện.

Những công trình đang thi công phải tăng cườngtiến độ để hoàn thành trước lũ, bão để đảm bảo an toàn công trình hoặc đạt điểmdừng kỹ thuật đảm bảo vượt lũ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

6. Các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụcủa mình có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, tránh khắc phụcthiên tai phù hợp đạt hiệu quả. UBND Tỉnh lưu ý các nhiệm vụ cụ thể đối với cácđơn vị:

a) Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo sản xuất,thu hoạch, phòng chống hạn hán, lụt, bão, tiêm phòng và dự trữ thức ăn cho giasúc; dự trữ lúa giống, hoa màu trong từng hộ dân để chủ động sản xuất khi cóthời tiết bất thường xảy ra đảm bảo phát triển ổn định cho cây trồng và vậtnuôi.

- Phối hợp với chủ đầu tư nhà máy thủy điện trênđịa bàn Tỉnh và các hồ, đập thủy lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở CôngThương, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ điều tiết đảm bảo nước cho hạ dutrong mùa khô, xả lũ hợp lý trong mùa mưa; thông báo, cảnh báo kịp thời đến địaphương để chủ động triển khai phòng, tránh, đảm bảo an toàn cho công trình vàhạn chế ngập lụt cho hạ du;

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòngTỉnh, các địa phương ven biển kiểm tra chặt chẽ việc trang thiết bị, phươngtiện thông tin đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định,nhất là khi tàu thuyền ra khơi. Làm tốt công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lýtàu thuyền hoạt động thuỷ sản; phổ biến kiến thức hướng dẫn kỹ thuật neo đậutàu thuyền an toàn mùa lụt, bão trong các khu tránh trú bão, hướng dẫn dichuyển khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Hướng dẫn các lồng bè nuôi trồng thuỷ sảnneo đậu hạn chế thiệt hại.

b) Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Công anTỉnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Trung đoàn Không Quân 910, các sở, ban, ngành,liên quan và các địa phương chuẩn bị phương tiện, lực lượng, tổ chức luyện tập,sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp; tham gia phòng,chống lụt, bão cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiêntai kịp thời.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâmTruyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh và cácphương tiện thông tin đại chúng phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bãovà Tìm kiếm cứu nạn, cơ quan Khí tượng Thủy văn, các cơ quan liên quan theo dõichặt chẽ và đưa tin kịp thời tình hình diễn biến của thiên tai, lụt, bão và chỉđạo của cấp trên để các cấp và nhân dân chủ động phòng tránh. Sở Thông tin vàTruyền thông chỉ đạo các đơn vị viễn thông, bưu điện…đảm bảo mạng thông tinphục vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

d) Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Công anTỉnh các địa phương có phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão. Chuẩn bịvật tư dự phòng, bố trí ở những vùng trọng điểm để có thể khắc phục, đảm bảogiao thông trong mọi tình huống, nhất là những tuyến đường huyết mạch; phânluồng giao thông hợp lý khi có ách tắc giao thông xảy ra.

e) Công an Tỉnh: Đảm bảo an ninh, trật tự antoàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra; phối hợp với lực lượng quân độivà chính quyền địa phương trong việc sơ tán dân khi thiên tai xảy ra, tham giacứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phốihợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khuvực bị thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đườngbị ngập.

g) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Phối hợpvới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương ven biển huy độnglực lượng, trang thiết bị của địa phương, các cơ quan, tổ chức Trung ương thamgia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển, ven biển. Kiểm tra việc đăng ký theo dõinắm chắc số lượng tàu cá và thuyền viên ngay tại thôn, xã để kiểm soát số lượngngười, tàu, thuyền và ngư trường hoạt động trên biển, đồng thời có biện phápchấn chỉnh, xử lý, đảm bảo tàu thuyền ra khơi phải chấp hành đúng các quy địnhvề an toàn. Nắm số lượng tàu thuyền và số lao động hoạt động trên biển để hướngdẫn di chuyển, phòng tránh an toàn khi xảy ra thiên tai.

h) Sở Công Thương: Phối hợp với UBND các huyện,thị xã, thành phố có kế hoạch chuẩn bị dự trữ hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết,đặc biệt lương thực và nước uống sẵn sàng cung ứng cho nhân dân, nhất là nhữngvùng sâu, vùng xa, vùng thường bị cô lập khi có yêu cầu. Chủ trì phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi sự đảm bảo antoàn và công tác xả lũ các hồ chứa thuỷ điện.

i) Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường:Phối hợp với các địa phương, nhất là các khu đô thị, điểm dân cư nông thônhướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão, hạnchế đổ ngã; chỉ đạo dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

k) Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tàichính: Theo dõi chặt chẽ tình hình ảnh hưởng của thiên tai, cùng các sở, ban,ngành có liên quan đề xuất kịp thời các biện pháp hỗ trợ về tài chính, vật chấtcho các địa phương, đơn vị để nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, lụtbão gây ra, sớm ổn định sản xuất, đời sống nhân dân nhất là cứu trợ kịp thờitình hình thiếu đói đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng cũng như một số côngtác chuẩn bị khắc phục hậu quả thiên tai.

l) Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ Tỉnh và Sở Nôngnghiệp & PTNT: Dự phòng đủ cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh cho người vàgia súc; tổ chức các Tổ, Đội sơ cấp cứu lưu động sẵn sàng sơ, cấp cứu ngườitrong mùa lụt bão.

m) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kịp thờibố trí vốn cho các dự án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đề xuất sửdụng quỹ dự trữ để ứng phó những trường hợp khẩn cấp phòng chống, khắc phục hậuquả thiên tai đúng quy định.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt,bão và tìm kiếm cứu nạn của địa phương đảm bảo phòng tránh, ứng phó, khắc phụchậu quả thiên tai một cách chủ động; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵnsàng bảo vệ, sơ tán dân cư các vùng bị ảnh hưởng khi có lệnh, theo phương châm"bốn tại chỗ". Đồng thời chủ động ngân sách địa phương và huy độngcác nguồn kinh phí hợp pháp khác để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên taicó hiệu quả, ổn định kịp thời sản xuất và đời sống nhân dân.

- Khẩn trương triển khai xây dựng hoặc hoànthiện các khu tái định cư, tổ chức di dời dân cư các vùng có nguy cơ bị ảnhhưởng của lũ quét, triều cường, ngập lụt, sạt lở đất…vào các khu tái định cưtrước mùa mưa bão.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tácphòng, tránh lụt, bão, triều cường ở các vùng trọng điểm, xung yếu, vùng có khảnăng bị ngập sâu, các công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng trên địa bàn.

- Các địa phương ven biển phối hợp với Bộ chỉhuy Bộ đội Biên phòng Tỉnh kiểm tra chặt chẽ việc trang thiết bị, phương tiệnthông tin đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nhấtlà khi tàu thuyền ra khơi.

8. Các sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể theo chứcnăng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng,tránh và tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão trong phạm vi,chức trách đơn vị mình. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phươngtiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìmkiếm cứu nạn theo điều động của Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng,chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc