ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 2 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THÍ ĐIỂM BÙ GIÁ GẠO THEO GIÁ BẢO ĐẢM KINH DOANH ĐỂ PHỤC VỤ CBCNV ĂN GẠOTỐT THOÁT DẦN RA KHỎI BAO CẤP

Từ giữa năm 1984 đến nay, thànhphố tiếp nhận gạo cung cấp hàng tháng theo chỉ tiêu của Bộ Lương thực ngày cànggiảm. Những tháng cuối năm 1984 và đầu 1985 việc tiếp nhận càng khó khăn hơn.Hiện nay thành phố còn nợ CBCNVC và người ăn theo cả 1 tháng gạo.

Để đảm bảo ổn định mức sống tốithiểu của cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn thành phố, sau khi được banThường vụ Thành ủy chấp nhận, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Cho tiến hành thí điểm huyệnThủ Đức và quận 10 được bán gạo theo giá bảo đảm kinh doanh cho cán bộ côngnhân viên, người ăn theo và các đối tượng khác do huyện Thủ Đức, quận 10 quảnlý mà trước đây ăn gạo theo tiêu chuẩn định lượng với giá cung cấp và được bùgiá. Từ nay cán bộ công nhân viên chức, người ăn theo và đối tượng chính sáchmua gạo giá bảo đảm kinh doanh.

2. Các đối tượng ăn gạo theo chỉđạo mới (6,5đ/kg) từ nay cũng ăn gạo theo giá bảo đảm kinh doanh nhưng không cóbù giá, thành phố sẽ điểu chỉnh giá gia công hoặc điều chỉnh giá mua đối vớitiểu thủ công nghiệp và thu mua nông sản theo hợp đồng kinh tế 2 chiều đối vớivùng chuyên canh.

3. Cán bộ công nhân viên chứcmua gạo giá bảo đảm kinh doanh tại các cửa hàng và đại lý kinh doanh lương thựctheo chủng loại và số lượng cần thiết, nhưng không vượt quá định lượng sổ lươngthực cung cấp.

Tiêu chuẩn tháng nào được bántrong tháng đó, tháng sau không bán lại phần tháng trước.

4. Mức bù giá tạm thời là(24đ/kg – 0,4đ/kg) = 23,6đ/kg gạo.

5. Công ty kinh doanh lương thựcthành phố có trách nhiệm :

- Quản lý và sử dụng toàn bộ sốtiền mặt của Công ty và số tiền tiết kiệm thu mua lương thực của nhân dân thànhphố để quay vòng mua lúa, gạo và lương thực ở các tỉnh theo chỉ tiêu kế hoạchcủa Bộ Lương thực (cung cấp, kinh doanh) theo giá bảo đảm kinh doanh, bảo đảmđủ lương thực cho các từng lớp dân cư của thành phố, thực hiện tích cực chủtrương Nhà nước độc quyền lương thực xóa thị trường lương thực.

- Trước mắt dự trữ 1/2 thánglương thực gối đầu cho thành phố và phấn đấu nâng dần mức dự trữ, mức gạo bánbảo đảm kinh doanh cho người lao động và nhân dân thành phố theo khả năng lươngthực thu mua được nhưng không để thiếu lương thực bán cho hộ dân.

- Tính toán cải tiến bộ máy tổchức và phương thức hoạt động để thực hiện chủ trương bán gạo theo giá bảo đảmkinh doanh nói trên cho cán bộ công nhân viên chức, đồng thời đủ sức bảo đảm ổnđịnh thị trường lương thực thành phố trong mọi tình huống. Phải củng cố kết quảcủa công tác cải tạo thị trường lương thực vừa qua, tiếp tục đi sâu nghiên cứuquản lý, sử dụng các tổ chức đã cải tạo (tổ đại lý mua, đại lý bán v.v…) để nắmvà quản lý chặt chẽ thị trường lương thực thành phố.

- Công ty kinh doanh lương thựccùng với các quận, huyện nỗ lực chế biến mì, màu đưa 1 tỷ lệ phù hợp vào cơ cấucung ứng lương thực cho bữa ăn để giảm bớt định lượng gạo, thực hiện cải tạo vàtổ chức lại các lực lượng chế biến tư nhân đưa vào làm chân rết cho hoạt độngchế biến của ngành lương thực quận, huyện và thành phố.

- Chuyển tiền cho Sở Tài chánhkịp thời để bù giá gạo hàng tháng cho cán bộ công nhân viên chức. Sở Tài chánhcấp phát cho cán bộ công nhân viên chức làm 2 lần theo 2 kỳ lương hàng tháng.

6. Sở Tài chánh, Sở Lươngthực, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Ban Tổ chức chánh quyền thành phố và Côngty kinh doanh lương thực thành phố chịu trách nhiệm bàn bạc, hướng dẫn tổ chứcthực hiện đồng bộ, kịp thời, chính xác. Những vấn đề cần xin chủ trương, cácngành cần kịp thời báo cáo cho Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

7. Về chỉ đạo và tổ chức thựchiện :

Ủy ban Nhân dân quận 10, huyệnThủ Đức báo cáo rõ chủ trương này với Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, vạch ra 1 kếhoạch triển khai sát hợp và chặt chẽ thận trọng. Sinh hoạt thật thông suốttrong nội bộ Đảng, thông suốt cho các ngành đoàn thể quần chúng, Mặt trận Tổquốc của quận, huyện để cùng với cấp ủy và chánh quyền tuyên truyền giáo dụccho cán bộ công nhân viên cả gia đình hiểu rõ chủ trương này để hưởng ứng tíchcực, các Ủy ban Nhân dân lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ công nhân viên vàquần chúng để làm tốt công việc mới mẻ này. Hết sức đề phòng bọn địch, bọn xấutung tin xuyên tạc đẩy giá cả thị trường tăng lên.

Các Ủy ban Nhân dân các quận,huyện khác nắm chủ trương này để sau khi có cơ sở kết 2 điểm trên nếu thuận lợisẽ triên khai cho toàn thành phố, đặc biệt là để chủ động tuyên truyền giáo dụctrong nội bộ Đảng và công nhân viên chức của quận, huyện mình khi có những dưluận và bàn bạc tự phát của anh chị em. Đặc biệt là phải đề phòng địch và bọnxấu xuyên tạc tung tin xằng bậy đẩy giá lên gây rối thị trường và giá cả thìphải kịp thời dập tắt ngay.

Ngành lương thực, Công ty kinhdoanh lương thực thành phố bố trí cán bộ đeo bám sát để chỉ đạo và cải tiếnquản lý ngành rút kinh nghiệm kịp thời để chuẩn bị triển khai chung. Các ngànhKế hoạch, Tài chánh, Ngân hàng và Quản lý thị trường, Công an cần cử cán bộtheo dõi để giúp Ủy ban Nhân dân thành phố vạch ra các quy chế phù hợp để triểnkhai rộng và kịp thời chỉ đạo điểm, phát hiện kịp thời âm mưu bọn địch và bọnxấu để đối phó.

Quá trình triển khai thực hiện,Ủy ban Nhân dân quận, huyện Công ty kinh doanh lương thực thành phố các ngànhliên quan phải kịp thời và thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban Nhân dânthành phố để có những biện pháp bổ sung, bảo đảm chủ trương trên đây của BanThường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm chỉnh.

Các cấp chánh quyền, đoàn thể,thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức sinh hoạt chỉ thị thông suốt trong nội bộ.

Không đăng báo, không đưa tin lên đài, và vô tuyến truyền hình

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh