ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH SẢNXUẤT VỤ ĐÔNG 2013 - 2014

Vụ Đông 2012-2013 diễn ra trong bối cảnh sản xuấtkhông thuận lợi do lúa mùa thu hoạch chậm; bão số 7, số 8 gây mưa ngập úng đầuvụ; một số sản phẩm nông sản giá giảm thấp hơn so với vụ trước; nhưng dưới sựchỉ đạo của các cấp, các ngành và nỗ lực của nông dân trong tỉnh, diện tíchgieo trồng vẫn đạt 50.437ha, đạt

97% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ; cơ cấu câytrồng vụ Đông đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất các loại cây trồng cóhiệu quả kinh tế cao, có lợi cho người nông dân gắn với thị trường tiêu thụ,sản xuất theo hợp đồng, quy mô tập trung như: cây ớt xuất khẩu 421ha, dưa chuộtbao tử 150ha, ngô ngọt 200ha, sản xuất ngô giống 70ha,...; tổng giá trị vụ Đông2012-2013 đạt trên 1.500 tỷ đồng, bình quân đạt khoảng 30 triệu đồng/ha. Một sốhuyện có diện tích vụ Đông lớn như Yên Định 6.095ha, Thọ Xuân 5.658ha, Hoằng Hóa4.624ha, Vĩnh Lộc 3.239ha, Hậu Lộc 2.676ha,...

Dự báo vụ Đông 2013-2014 sẽ tiếp tục gặp nhiều khókhăn do mưa bão, lũ lụt còn diễn biến phức tạp, giá vật tư đầu vào tăng cao,khung thời vụ gieo trồng ngắn. Bên cạnh đó cũng có những thuận lợi như: điềukiện thời tiết, khí hậu từ đầu vụ mùa đến nay tương đối thuận lợi, cây lúa sinhtrưởng, phát triển tốt, cho thu hoạch sớm là tiền đề quan trọng để tạo quỹ đấtgieo trồng vụ Đông; nhu cầu của thị trường tiêu thụ và giá các sản phẩm nhưngô, đậu tương, lạc và một số sản phẩm rau, quả xuất khẩu tăng cao hơn vụ Đông2012 - 2013; các cấp ủy, chính quyền và nông dân các địa phương đã có nhiềukinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức sản xuất vụ Đông; Ủy ban nhândân tỉnh đã ban hành chính sách phát triển rau an toàn tập trung giai đoạn 2013-2015,chính sách hỗ trợ kinh phí mua giống đậu tương gieo trồng vụ Đông 2013 - 2014và các chính sách khác về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã và đang pháthuy tác dụng. Kế hoạch diện tích cây trồng vụ Đông 2013-2014 toàn tỉnh55.000ha, trong đó các cây trồng chính như: cây ngô 23.000ha; cây đậu tương 10.000ha;cây lạc 1.500ha; rau, đậu các loại 20.500ha.

Để sản xuất vụ Đông 2013-2014 đạt được mục tiêudiện tích, năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và hiệu quả kinh tế cao,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban,ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chứcnăng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung,nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông một cách cụthể về diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị sản xuất, cơ cấu cây trồng, thờivụ, kỹ thuật thâm canh, chính sách khuyến khích và tăng cường chỉ đạo với tinhthần chủ động, quyết liệt, sát thực và hiệu quả.

- Phân công lãnh đạo và cán bộ ở các phòng, ban bámsát cơ sở để chỉ đạo thực hiện ở từng xã; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệthống chính trị, chủ động khắc phục có hiệu quả những bất thường có thể xảy ratrong sản xuất vụ Đông 2013 - 2014.

- Ngoài việc triển khai thực hiện các chính sáchcủa tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, ưutiên bố trí kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất vụ Đông để đảm bảo kế hoạch sảnxuất vụ Đông đã đề ra.

- Tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích đậu tương,ngô trên đất 2 lúa; diện tích các loại cây trồng có giá trị hàng hóa cao như:lạc, bí xanh, ớt và các loại rau quả phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuậtvề giống, phân bón, làm đất, thời vụ gieo trồng, kỹ thuật gieo trồng,... ứngdụng các tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa, chủ động tưới tiêu để đảm bảocây trồng vụ Đông được gieo trồng, chăm sóc trong điều kiện phù hợp nhất, pháthuy tối đa tiềm năng năng suất, đảm bảo mục tiêu diện tích và tăng thu nhập chongười sản xuất.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dịch vụ sản xuấtnông nghiệp; khuyến khích dồn điền, đổi thửa, cho mượn đất, thuê đất để hìnhthành những vùng sản xuất vụ Đông tập trung. Mở rộng các hình thức dịch vụ củadoanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc hộ nông dân trong việc cung ứnggiống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, làm đất, làm bầu, gieo ươm câycon, phun thuốc trừ sâu bệnh, tưới tiêu, liên kết thu mua, chế biến và tiêu thụsản phẩm; đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơnvị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, kémchất lượng, trái với quy định của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp củanông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân yên tâm đầu tư, phát triển sảnxuất vụ Đông.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông 2013 - 2014,giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn cơ cấu câytrồng, kỹ thuật thâm canh và thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí mua giống đậutương gieo trồng vụ Đông 2013 - 2014; khuyến khích các doanh nghiệp thuê đất,đầu tư sản xuất và dịch vụ tiêu thụ, chế biến sản phẩm vụ Đông.

- Phân công lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộcthành lập các đoàn chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2013 - 2014 để phối hợp với Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương, cơ sở triển khaithực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông đã đề ra.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xâydựng các chương trình, bản tin tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo bà con nôngdân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại, cácmô hình sản xuất điển hình có hiệu quả cao trong sản xuất vụ Đông để nhân dântoàn tỉnh biết, học tập và nhân rộng.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng,nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp tạo điều kiệnthuận lợi nhất để triển khai sản xuất vụ Đông giành thắng lợi.

4. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủytăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất vụ Đông.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông dântỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hộiviên, tự giác đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2013-2014 đạt năng suất, sản lượng,chất lượng và hiệu quả cao.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo ThanhHóa, Báo Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tin đại chúng, các đài truyềnhình, truyền thanh của các huyện, các xã thường xuyên cập nhật thông tin, thôngbáo tình hình, diễn biến của thời tiết, tình hình sâu bệnh để các cấp, cácngành và đông đảo bà con nông dân biết, chủ động đối phó, khắc phục có hiệu quảđiều kiện bất lợi do thời tiết, sâu bệnh hại gây ra bảo đảm sản xuất vụ Đông2013 - 2014 đạt kết quả thắng lợi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thườngxuyên đôn đốc, triển khai, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và địnhkỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền