BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1628/CT-CHK

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG

Trước tình hình an ninh chính trị tại khu vực BiểnĐông ngày càng có những diễn biến phức tạp do việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan HD981với sự hộ tống của tàu bay và tàu quân sự trong vùng đặcquyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây ra tâm lý bất bình cho nhân dânViệt Nam. Lợi dụng tâm lý đó, một số tổ chức, đối tượng chống phá nhà nước đãkích động những đối tượng quá khích gây rối, phá hoại tại khu công nghiệp tạiBình Dương và có nguy cơ lan rộng dẫn đến khả năng nhiều người Trung Quốc làmăn tại Việt Nam quyết định về nước sớm bằng đường hàng không.

Để chủ động đảm bảo hoạt động hàng không dân dụngđiều hòa, an ninh, an toàn; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi quá khích, manhđộng gây mất an ninh, an toàn hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Namchỉ thị:

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạolực lượng an ninh hàng không các cảng hàng không:

- Tăng cường kiểm tra soi chiếu, giám sát an ninhhàng không tại các cổng cửa ra, vào khu vực hạn chế của cảng hàng không và cácđài, trạm kiểm soát không lưu; tổ chức tuầntra, canh gác, giám sát các khu vực công cộng của cảng hàng không, phối hợp vớilực lượng công an xử lý kịp thời khi phát hiện các biểu hiện gây mất an ninhtrật tự tại khu vực cảng hàng không.

- Các cảng hàng không quốc tế, đặc biệt là Cảnghàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chủ động phốihợp chặt chẽ với các hãng hàng không, Hải quan, Công an cửa khẩu, Côngan địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời, linh hoạt,đúng quy định của pháp luật các vụ việc có liên quan đến hành khách làm thủ tụcđi tàu bay bảo đảm an ninh, an toàn, ngăn chặn việc kích động, gây rối tại cảnghàng không.

- Tăng cường lực lượng trực, trang thiết bị an ninhhàng không sẵn sàng phối hợp với các cơ quan có liên quan để ứng phó kịp thờivới các tình huống khi có tụ tập biểu tình, gây rối tại cảng hàng không.

2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ các chuyếnbay (phục vụ mặt đất, xăng dầu, quản lý bay, an ninh hàng không...) chuẩn bịtốt về nhân lực, phương tiện để đáp ứng yêu cầu cao nhất về hoạt động vậnchuyển hàng không tại các cảng hàng không quốc tế.

3. Các doanh nghiệp vận chuyếnhàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, VietJet Air,VASCO):

- Quán triệt yêu cầu tăng cườngkiểm tra an ninh tàu bay, quy trình làm thủ tục hàng không, phục vụ hành khách,giám sát chặt chẽ an ninh trong khi bay.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tại cảng hàngkhông xử lý kịp thời các trường hợp hànhkhách vi phạm, gây rối trật tự an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và trêntàu bay.

4. Các cảng vụ hàng không khu vựcchỉ đạo đại diện cảng vụ hàng không:

- Tăng cường kiểm tra, giám sátcông tác đảm bảo an ninh hàng không tại các cảng hàng không;

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an, Chính quyền địa phương và Ban chỉhuy khẩn nguy hàng không của các tỉnh, thành phố, huyện đảo nơi có cảng hàngkhông, sân bay để nắm chắc tình hình và phối hợp với doanh nghiệp cảng hàngkhông, hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu xử lý kịp thờinhững vụ việc xảy ra trong địa bàn hoạt động tại cảng hàng không.

5. Tổng công ty Quản lý bay ViệtNam chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an và Chính quyền địa phương và các cơquan, đơn vị liên quan tại cảng hàng không kịp thời xử lý các trường hợp gây rối trật tự an ninh tại các đài,trạm kiểm soát không lưu.

- Chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơquan, an ninh hàng không tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo đảm an ninhtại các đài, trạm kiểm soát không lưu.

6. Việc cung cấp các thông tinliên quan đến an ninh, an toàn hàng không cho các cơ quan truyền thông phảichính xác, kịp thời, theo đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩntrương triển khai thực hiện và báo cáokịp thời nếu có những bất thường, vướngmắc về Cục Hàng không Việt Nam theo số điện thoại: 0979796288; 0987572246./.

Nơi nhận:
- Cục trưởng L.X Thanh (để báo cáo);
- Cảng vụ HK miền Bắc, Trung, Nam;
- Tổng công ty Cảng HK Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam,
- Các hãng HK Jetstar Pacific, Vietjet, VASCO;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Lưu: VT, ANHK (MHg12bn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Võ Huy Cường