HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 163-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ CÔNG TÁC LƯƠNGTHỰC TRƯỚC MẮT

Tình hình lương thực của Nhà nước hiện đang rất căng thẳng.Kết quả huy động lương thực vụ mùa 1977 đến ngày 10 tháng 3 năm 1978, miền Bắcmới đạt 71%, miền Nam khoảng 20% kế hoạch, nếu so với sản lượng thì đến naymiền Bắc mới huy động 13,5%, miền Nam mới huy động 6,7%. Nhập khẩu lương thựcđang có khó khăn cả về số lượng, chủng loại, về vận tải và hầu hết là nhập khẩubột và lúa mỳ. Do đó, không đáp ứng được nhu cầu lương thực phục vụ cho sảnxuất và đời sống, nhất là cho công nhân, viên chức Nhà nước, cho các kế hoạchkhai hoang, trồng rừng, thu mua hàng xuất khẩu, xây dựng vùng kinh tế mới…

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Tổngcục và Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố phải trực tiếp chỉ đạo thực hiệntốt các việc sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác huy động lương thực vụ mùa vàđông xuân, tích cực huy động cả lúa và màu, có kế hoạch cụ thể huy động và tiêuthụ màu tươi như huy động thóc gạo,v.v…

Vụ mùa vừa qua tuy một số nơi bị hạn và sâu bệnh, năng suất vàsản lượng ở một số vùng không đạt kế hoạch, nhưng nhìn chung sản lượng lươngthực ở cả hai miền đều cao hơn năm trước, nhiều địa phương lại thu hoạch khátốt về hoa màu. Chính quyền các cấp cùng ngành lương thực cần tập trung sứcđộng viên nhân dân nộp đủ thuế (nhất là ở miền Nam và bán lương thực thừa cho Nhà nước theo nội dung củanghị quyết số 55-CP ngày 03-3-1978 về công tác lương thực trong tình hình mới.

Ra sức vận động các hợp tác xã và nông dân miền Bắc tiết kiệmtiêu dùng, ăn thêm hoa màu, dành thóc hoàn thành nhiệm vụ đối với Nhà nước. Ởnhững nơi đã làm xong nhiệm vụ cũng cần tiếp tục động viên các hợp tác xã và xãviên ăn thêm hoa màu, dành một phần thóc bán thêm hoặc cho Nhà nước vay, hoặcứng trước kế hoạch huy động lương thực vụ chiêm – xuân năm 1978 cho Nhà nước. Ởnhững nơi sản xuất nhiều hoa màu, cần phải tận thu, đào dỡ, chế biến và bán choNhà nước với mức tích cực nhất.

Trong điều kiện hiện nay, nhân dân và Nhà nước chưa đủ phươngtiện chế biến hết màu; Bộ Lương thực và thực phẩm và cơ quan lương thực địaphương phải tích cực tổ chức thu mua khoai lát khô, sắn lát khô và cả hoa màutươi để phân phối trực tiếp cho các nhu cầu, nhất thiết không được để hoa màu ứđọng làm trở ngại đến sản xuất. Phải tổ chức tốt việc điều hòa, không để cánbộ, công nhân viên nơi sản xuất phải ăn quá nhiều hoa màu. Ở những nơi thu muađược nhiều hoa màu, tìm cách đổi lấy thóc mà các hợp tác xã và nông dân dùng đểchăn nuôi nhằm tăng tỷ lệ gạo trong khẩu phần ăn của người được Nhà nước cungcấp lương thực. Bộ Lương thực và thực phẩm và các tỉnh phải có kế hoạch cụ thểtrên từng mặt thu hoạch, chế biến, thu mua, phân phối, điều hòa, vận chuyển vàtổ chức tiêu thụ nhằm huy động được hoa màu vào cân đối lương thực của địaphương và của cả nước.

2. Bộ Lương thực và thực phẩm phải phối hợp với Bộ Giaothông vận tải trong việc thực hiện điều động lương thực như nghị quyết số 55-CPđã nêu rõ. Trước mắt, ở miền Bắc tỷ lệ giữa gạo và mỳ không đảm bảo mức bìnhthường, để có cơ cấu lương thực hợp lý, Bộ Lương thực và thực phẩm cần xúc tiếnthực hiện ngay các biện pháp sau đây:

Tổ chức đổi màu, mỳ lấy lúa gạo mà các hợp tác xã và nông dândùng để chăn nuôi. Để làm được việc trên Bộ Ngoại thương và Bộ Giao thông vậntải cần có kế hoạch tiếp nhận khối lượng lúa mỳ và bột theo yêu cầu của BộLương thực và thực phẩm để kịp chế biến, đổi và phân phối. Trước mắt phải nhậpkhẩu vượt mức tiêu thụ bình thường hàng tháng để có lực lượng đổi và chế biến.

Ngành lương thực và các địa phương phải tìm biện pháp sử dụnghết công suất các xí nghiệp chế biến mỳ, màu, đồng thời cung cấp thêm phươngtiện chế biến mỳ, màu cho bếp ăn tập thể, trường học, cơ quan, các vùng sảnxuất cá, muối, cây công nghiệp, và tùy từng nơi có thể tổ chức gia công thêmbánh mỳ, mỳ sợi.. không được cung cấp mỳ hạt, lúa mỳ cho nhân dân, nhất là chocông nhân, viên chức; các bếp tập thể của cơ quan, xí nghiệp, trường học đượcphân phối bộ mỳ phải tích cực tìm cách chế biến thành mỳ sợi, bánh mỳ, bánhhấp, v.v… không được để công nhân, học sinh ăn bột mỳ luộc.

3. Để tạo điều kiện cho các ngành thực hiện tốt kếhoạch Nhà nước, ngoài việc cung cấp lương thực và thực phẩm cho nhân dân theotiêu chuẩn định lượng, Bộ Lương thực và thực phẩm cần bảo đảm cung cấp lươngthực cho các nhu cầu khai hoang, trồng rừng, chăn nuôi (cả lương thực và cám)hoặc sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, v.v…. theo chỉ tiêu kế hoạch Nhànước đã giao, không được tùy tiện cắt giảm.

Các ngành được sử dụng lương thực theo kế hoạch Nhà nước chịutrách nhiệm phân phối đúng chính sách và chế độ lương thực đã ban hành. Nhànước đã giao chỉ tiêu mua, bán, điều động, phân phối lương thực, Bộ Lương thựcvà thực phẩm và Ủy ban nhân dân các tỉnh phải nghiêm chỉnh chấp hành không đượctùy tiện rút mức. Trong trường hợp lương thực khó khăn không đủ cấp theo kếhoạch (kể cả lương thực và cám cho chăn nuôi) các tỉnh và Bộ Lương thực và thựcphẩm phải báo cáo xin chỉ thị của Thường vụ Hội đồng Chính phủ.

4. Bộ Nông nghiệp và các tỉnh phải tăng cường lãnh đạođẩy mạnh việc trồng thêm hoa màu theo thời vụ (nhất là các tỉnh miền núi vàtrung du), chăm bón lúa chiêm xuân, làm tốt lúa hè thu, chú ý đẩy mạnh sản xuấtrau màu ngắn ngày, phòng và chống đói giáp hạt, giải quyết tốt đời sống nhândân.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị