THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1634/CT-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2010

CHỈ THỊ

TĂNGCƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC PHÒNGCHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháycó hiệu lực thi hành (ngày 04 tháng 10 năm 2001), dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng,sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự cố gắng thực hiện của các Bộ,ngành địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, công tác phòng cháyvà chữa cháy đã đạt được những kết quả quan trọng, việc phòng cháy ở nhiều nơiđã đi vào nền nếp, khi các vụ cháy xảy ra đã được chữa cháy tích cực, kịp thờinên đã giảm thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân tham gia phòngcháy, chữa cháy ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực quản lý nhà nước vềphòng cháy và chữa cháy được tăng cường …, những kết quả đó từng bước kiềm chếsự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong thời gian qua, gópphần đảm bảo an ninh, quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ sự phát triểnbền vững nền kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây,tình hình cháy diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệthại do cháy gây ra. Từ năm 2005 đến nay, đã xảy ra 11.261 vụ cháy, làm chết 275người, bị thương 860 người, thiệt hại về tài sản 2.270 tỷ đồng, trung bình mỗinăm xảy ra 2.252 vụ cháy, làm chết 55 người, bị thương 172 người, gây thiệt hạivề tài sản giá trị khoảng gần 500 tỷ đồng và hàng nghìn hecta rừng bị cháy,ngoài ra còn gây thiệt hại do việc ngừng sản xuất kinh doanh, đã tác động xấuđến hoạt động sản xuất, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng tới môitrường đầu tư. Nguyên nhân chính của tình hình trên là do nhận thức của một sốcấp ủy Đảng chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy; sự chỉ đạocủa một số cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở cònthiếu chủ động và thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác phòngcháy và chữa cháy; việc quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khucông nghiệp cao, khu kinh tế và khu dân cư, cũng khi lập dự án thiết kế xây dựngcác công trình nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, dịchvụ, vui chơi giải trí tập trung đông người … chưa chấp hành nghiêm các quy địnhcủa pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, chưa thực hiện đầy đủ và duy trì cácđiều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, nhất là trang bị phương tiện phòngcháy, chữa cháy và tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng ởnhiều nơi còn thiết, yếu và bất cập; ý thức trách nhiệm và kiến thức phòngcháy, chữa cháy của người dân chưa cao. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho hoạt độngphòng cháy, chữa cháy nói chung, cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy nói riêng,nhất là cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưađáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, giáodục pháp luật, kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy chưa được thườngxuyên và quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháyvà tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của một số Bộ, ngành, địaphương chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời Luật Phòng cháy và chữacháy sau gần 10 năm thực hiện về cơ bản phù hợp yêu cầu thực tế, song đã bộc lộmột số nội dung bất cập cần bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệmvụ trong tình hình mới.

Để khắc phục những yếu kém và bất cậpnêu trên, nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ban, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mộtsố công việc trọng tâm, cấp bách sau đây:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủtrì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo cáccơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổbiến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộtới các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, cáccơ sở kinh tế, quốc phòng và toàn thể nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức vàngười lao động để họ tự nguyện thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài phát thanh, truyềnhình địa phương cần xây dựng kế hoạch thành chuyên mục riêng để thường xuyêntuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ủy ban nhân dân các cấp phải tăng cườngphối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vàcác đoàn thể quần chúng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận độngnhân dân tích cực hệ thống phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các Bộ, ngành, các cấp ủyĐảng, các đoàn thể, đơn vị, cơ sở và lực lượng chuyên trách trực tiếp trong việcthực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy xác định công tác phòng cháy, chữacháy là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình, đề cao trách nhiệm thực hiệncông tác phòng cháy, chữa cháy thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý, nắm vữngkiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên tổ chức thực hiệnnghiêm và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo việc tựkiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữacháy; đặc biệt chú trọng việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và tổchức lực lượng tại chỗ; tiến hành rà soát, củng cố, xây dựng mới và duy trìhoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng. Quan tâm việcxây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia côngtác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cánhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

3. Thủ trưởng các Bộ, ngành và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường kiểm tra việcthực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các Bộ, ngành, địa phương,đơn vị cơ sở, nhất là công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư caotầng, khu đô thị, chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơsở dịch vụ, khu dân cư, các khu rừng dễ cháy, các kho tàng, cơ sở sản xuất vàcác công trình trọng điểm khác có nhiều nguy cơ cháy, nổ. Phát hiện và khắcphục ngay các sai phạm, sơ hở thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn. Đối vớinhà cao tầng, nơi tập trung đông người cần kiểm tra kỹ và thực hiện đầy đủ cácđiều kiện an toàn về thoát nạn cho người và chống cháy lan, cháy lớn.

Người đứng đầu các cấp, đơn vị, cơ sởphải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra cháy, nổ trong phạm vi phụ trách. Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các Bộ,ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy,nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương.

Hàng năm các Bộ, ngành và Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức báo cáo Thủ tướng Chínhphủ kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (qua Bộ Công an).

4. Bộ Công an chủ trì và phối hợp vớicác Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cườngchỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữacháy. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm vànhững vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do thiếu tinh thầntrách nhiệm cần phải khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng mô hình cụm dân cư và cụm đơn vị, doanh nghiệpan toàn phòng cháy, chữa cháy và đề xuất Chính phủ thành lập tổ chức nhữngngười tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộnhằm tiến tới xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng kế hoạch tổngkết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy và tổ chức kỷ niệm 50 nămngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ban hành Pháp lệnh “Quy định việc quảnlý của nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” vào dịp “Ngày toàn dânphòng cháy và chữa cháy”, 04 tháng 10 năm 2011 đúng với Chỉ thị 45-CT/WT ngày27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức kỷ niệm; hướng dẫn cácBộ, ngàng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơquan, đơn vị, cơ sở thực hiện. Ngày trong năm 2010 các Bộ, ngành, Ủy ban nhândân các cấp có kế hoạch tăng cường thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, trongđó chỉ đạo và tổ chức thực hiện dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm và phòngcháy, chữa cháy của địa phương, ngành đã đề ra.

5. Tăng cường đầu tư cho công tác phòngcháy, chữa cháy, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Bộ Công an sớm hoàn thành và trình Chínhphủ phê duyệt để triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sởphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030,các Dự án đầu tư nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ. Mục tiêu đầu tư trong thời gian tới là nhằm nâng cao nănglực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựnglực lượng này thực sự là lực lượng tinh nhuệ, chính quy và từng bước hiện đạiđáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tìnhhình mới, góp phần bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính có kế hoạch bố trí kinh phí để thực hiện Đề án Quy hoạch tổngthể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầmnhìn đến năm 2030 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trước mắt cần bố tríhợp lý kinh phí để thực hiện các Dự án đầu tư nâng cao năng lực cho lực lượngCảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệmvụ trong tình hình mới.

Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng vàtriển khai Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở về phòng cháy, chữa cháy củaBộ, ngành, địa phương mình. Trong Đề án cần chú ý đến việc quy hoạch đô thị,khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế phải đảm bảocác điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh phát triển toàn dân phòng cháy,chữa cháy, tổng kết, nhân rộng phong trào xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp an toàn không để xảy ra cháy, nổ; thực hiện có hiệu quả phương châm 4tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tạichỗ, chú ý giải quyết nguồn nước chữa cháy đô thị; quy hoạch phát triển hệthống đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bố trí đất và ngânsách để xây dựng các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộtới các quận, huyện trọng điểm thuộc các khu vực và vùng kinh tế trọng điểm; tăngcường đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địaphương.

6. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túccó hiệu quả Chỉ thị này, hàng năm có báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng