ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁCBẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng vàtiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Chỉ thị số 22-CT/TWngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các cấp, các ngành, đoàn thểvà các địa phương trong toàn thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện các biệnpháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, do vậy trong 4 nămliên tục đã kiềm chế được tỷ lệ tăng tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắcgiao thông. Năm 2006, số vụ tai nạn giao thông giảm 14 vụ (8,04%), số ngườichết giảm 10 người (7,09%), số người bị thương giảm 63 người (36%) so với năm2005.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa vững chắc và chưađồng đều, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số ngườichết vì tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, bình quân mỗi tháng gần 11 người chết.Năm 2006, xảy ra 160 vụ tai nạn giao thông làm chết 131 người, làm bị thương112 người, và chỉ trong 3 tháng đầu năm 2007 trên địa bàn thành phố đã có 41người chết vì tai nạn giao thông. Đây là vấn đề xã hội rất bức xúc, nhất làthời điểm hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tập trung dồn sức lập lại trật tự kỷcương đô thị với mục tiêu phấn đấu là thành phố xanh, sạch, đẹp, an toàn và vănminh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt đượcthời gian qua trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bànthành phố, đồng thời thực hiện Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu giảm số thiệt hại về người do tai nạngiao thông năm 2007 và Thông báo số 05/TB-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2007 củaVăn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùngtại Hội nghị An toàn giao thông toàn quốc năm 2006, Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng chỉ thị như sau:

1. Thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội trên lĩnh vực antoàn giao thông và trật tự đô thị là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó sự lãnhđạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền giữ vai trò quyết định hàng đầu,coi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị trọngtâm, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, cáccấp uỷ Đảng, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng đồng bộ cácgiải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động của các cấp, các ngành, cácđoàn thể, các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào “Toàn dân tham gia giữgìn trật tự an toàn giao thông”.

Từ năm 2007 đến năm 2010, thành phố Đà Nẵng phải phấn đấuthực hiện đạt mục tiêu: mỗi năm giảm tối thiểu 10% tai nạn giao thông cả về sốvụ, số người chết và bị thương.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 03tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác bảo đảmtrật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Chấn chỉnh công tác quản lý củachính quyền địa phương các cấp đối với phương tiện giao thông thuỷ, các bến đò,bến tập kết cát, sạn; kiên quyết xử lý các điểm khai thác cát, sạn trái phéptrên các tuyến sông.

3. Các công trình đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp,cải tạo trên địa bàn thành phố do Sở Giao thông Công chính hoặc Sở Xây dựng thẩmđịnh hồ sơ đều phải thực hiện việc thẩm định đối với nội dung an toàn giao thôngcủa công trình đường bộ đó. Công trình đường bộ đang khai thác, đơn vị quản lýđường bộ có trách nhiệm theo dõi, lập hồ sơ tai nạn giao thông, khi phát hiện khuvực nguy hiểm thường xảy ra tai nạn giao thông (điểm đen) phải khẩn trương báocáo cơ quan cấp trên để thực hiện thẩm định an toàn nhằm xác định nguyên nhânvà đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.

4. Đối với các phương tiện giao thông bị tạm giữ, nếu đãhết thời hạn tạm giữ mà người có hành vi vi phạm hành chính hoặc chủ sở hữu khôngđến giải quyết để nhận lại phương tiện thì người có thẩm quyền tịch thu phải raquyết định tịch thu theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ Quy định việc quản lý tangvật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính và các quy định pháp luậtcó liên quan.

5. Các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý nghiêmtheo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàngiao thông, coi đây là biện pháp hữu hiệu trước mắt để giảm thiểu tai nạn giaothông. Tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh như: tạm giữ hoặc tịch thu phươngtiện vi phạm và các biện pháp khác theo quy định của Chính phủ về xử lý vi phạmhành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các nhóm lỗi dễ gây tainạn giao thông như: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánhvõng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép; đi ngược chiều của đường mộtchiều; không có giấy phép lái xe; chở quá số người trên xe theo quy định; ngườiđiều khiển, người ngồi trên môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi đi trênđường quy định phải đội mũ bảo hiểm...

Thông báo công khai người bị xử lý vi phạm pháp luật vềtrật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báovề xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học để có biện pháp quản lý, giáo dục.

Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạmcủa lực lượng Công an và lực lượng Thanh tra giao thông.

6. Các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phươngtiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằmnâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ,công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, coiđây là biện pháp cơ bản, lâu dài để thiết lập trật tự đô thị và an toàn giaothông trên địa bàn thành phố. Trước mắt, trong năm 2007 công tác tuyên truyềnphải tập trung tạo được dư luận xã hội hưởng ứng phong trào “Nói không với viphạm trật tự an toàn giao thông”, coi hành vi vi phạm trật tự an toàn giaothông như hành vi vi phạm đạo đức và tiêu chuẩn con người mới. Cần tạo nếp sốngvăn minh, coi trọng trật tự kỷ cương, phép nước, trong đó không vi phạm trật tựan toàn giao thông trở thành nếp nghĩ và hành động của mỗi người dân.

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đoàn viên, hội viêncác đoàn thể chính trị - xã hội, quân nhân, sinh viên, học sinh, phải gương mẫuchấp hành pháp luật về giao thông; đồng thời, nhắc nhở người thân trong giađình cùng chấp hành. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung chấp hành pháp luật vềtrật tự an toàn giao thông vào nội quy, quy chế của đơn vị và tiêu chuẩn xétthi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức và quân nhân hàng năm tại cơquan, đơn vị mình. Nếu cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học… có cá nhân viphạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thì người đứng đầu phải có tráchnhiệm xử lý theo nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

7. Ban An toàn giao thông các cấp

a) Năm 2007, kiện toàn Ban An toàn giao thông các cấp từthành phố đến quận, huyện, phường, xã phân công rõ trách nhiệm của các thành viêntrong Ban An toàn giao thông. Chủ tịch UBND quận, huyện phải là Trưởng ban Antoàn giao thông quận, huyện và chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố nếuđể gia tăng số vụ, số thiệt hại về người do tai nạn giao thông gây ra trên địabàn quản lý và có cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về trật tự an toàngiao thông.

Giao Ban An toàn giao thông quận, huyện tổ chức vận độngngười đi đò mặc áo phao. Đối với học sinh đi đò qua sông bắt buộc phải mặc áophao.

b) Định kỳ hàng tuần, Ban An toàn giao thông các cấp tổchức họp giao ban và kiểm tra tình hình thực tế để kịp thời giải quyết các điểmnóng về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Định kỳ hàng tháng, quý, 6tháng và hàng năm, Ban An toàn giao thông các cấp phải tiến hành kiểm điểm vềtình hình an toàn giao thông và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời.

8. Giao Công an thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Công chính, Thườngtrực Ban An toàn giao thông thành phố xây dựng kế hoạch giảm thiểu tai nạn giaothông trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010, trình UBND thành phố phêduyệt trong tháng 6 năm 2007.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trậttự và Công an quận, huyện, phường, xã nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trongcông tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tựan toàn giao thông. Mở các đợt cao điểm kiểm tra theo chuyên đề đối với ngườiđiều khiển môtô, ôtô tải, ôtô khách, xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố.Kiên quyết ngăn chặn tình trạng phát sinh một số tổ chức, cá nhân tự lập điểmđón, trả khách (bến cóc); tình trạng xe khách chạy tuỳ tiện, lòng vòng đón, trảkhách ngoài bến (xe dù) trên tuyến Quốc lộ 1A; đồng thời, không để xe quá niênhạn, xe không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường. Hết năm 2007,chấm dứt tình trạng phương tiện giao thông không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vẫnhoạt động.

c) Sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi hình về các hành vi viphạm trật tự, an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông đểphục vụ công tác quản lý và làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm; tiến hành khảo sát,trình UBND thành phố tổ chức lắp đặt thiết bị ghi hình tại một số "điểm nóng"về giao thông.

d) Thường xuyên thông báo các đối tượng vi phạm pháp luậtvề trật tự an toàn giao thông cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường họcđể theo dõi và có biện pháp quản lý, giáo dục; phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo xây dựng và triển khai kế hoạch liên ngành trong việc tuyên truyền, giáodục và xây dựng trường học an toàn giao thông.

e) Trên cơ sở chấn chỉnh công tác điều tra, xử lý tai nạngiao thông theo tinh thần khẩn trương, chính xác, đúng nguyên tắc, trình tự vàthủ tục pháp luật, định kỳ 6 tháng một lần chủ trì tổ chức làm việc với Sở Giaothông Công chính và các cơ quan chức năng có liên quan đánh giá nguyên nhân vàđề xuất UBND thành phố các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thôngmang tính thiết thực, hiệu quả.

9. Giao Sở Giao thông Công chính

a) Chủ trì phối hợp Công an thành phố triển khai thực hiệnDự án hệ thống đèn tín hiệu và điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố.

b) Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và Ủy ban nhândân các quận, huyện tiếp tục khảo sát trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sungquy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên môtô, xe gắn máy, xemáy điện khi tham gia giao thông trên một số tuyến đường, nhất là các đoạnđường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

c) Chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã tổchức đăng ký, đăng kiểm phương tiện và mở các lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyênmôn, chứng chỉ lái phương tiện, giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thôngđường thuỷ nội địa cho người lái phương tiện. Đến hết năm 2007, chấm dứt tìnhtrạng phương tiện đường thuỷ không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn hoạtđộng; đảm bảo đạt 100% số người điều khiển phương tiện đường sông có chứng chỉchuyên môn theo quy định.

d) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Công chính

- Phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnhsát giao thông đường thuỷ thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn tại các bến đò;kiên quyết đình chỉ, lưu giữ phương tiện không bảo đảm về điều kiện hoạt độngvà an toàn theo quy định, kiên quyết xử lý các hành vi chở khách vượt quá sứcchở của phương tiện, không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ cứu sinhtheo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát giao thông,Cảnh sát Trật tự tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấnchỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô; cần tập trung giải quyết dứtđiểm tình trạng “xe dù”, “bến cóc” tái phát tại một số điểm nóng trên địa bànthành phố.

đ) Chỉ đạo các Trường dạy lái xe và Trung tâm Đăng kiểmxe cơ giới Đà Nẵng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe,chứng chỉ chuyên môn; tăng cường công tác kiểm định kỹ thuật đối với các phươngtiện cơ giới đường bộ, đường thuỷ theo các tiêu chuẩn quy định. Bắt đầu từ ngày01 tháng 01 năm 2008, nghiêm cấm xe công nông (trừ xe máy kéo nhỏ) tham giagiao thông trên địa bàn thành phố.

e) Chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 hàng năm, thống kê tìnhhình tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đườngbộ trên các tuyến đường, xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức giao thông và biệnpháp xóa “điểm đen” để chống ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông, trìnhUBND thành phố phê duyệt. Cho phép Sở Giao thông Công chính được phân luồng tạmthời các phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường thuộc thành phốquản lý trong các trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông.

10. Sở Văn hóa Thông tin và Sở Tư Pháp chủ trì phối hợpvới các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, biênsoạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàngiao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, nâng cao ý thứcchấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhân dân.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch nâng cao chất lượnggiáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với từng cấp học, bậchọc, đặc biệt chú trọng giáo dục cho học sinh, sinh viên về ý thức, trách nhiệmtrong công tác bảo đảm an toàn giao thông, coi trọng trật tự kỷ cương, tạo thóiquen trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; chỉ đạo các trường có biệnpháp thiết thực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực trườnghọc, chấm dứt tình trạng buôn bán, giữ xe trên vỉa hè, để xe dưới lòng đườnggây mất trật tự và ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan họ; khôngcho phép học sinh phổ thông chưa đủ tuổi quy định đi học bằng xe môtô, xe máy;xử lý nghiêm học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

12. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kịp thời kinh phí thutừ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông theocác văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định của UBND thành phố để cácđơn vị triển khai hoạt động; dành nguồn kinh phí này để bồi dưỡng, khen thưởngvà mua sắm phương tiện, thiết bị cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tragiao thông công chính, Thanh niên Xung kích và các lực lượng trực tiếp tham giagiữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, sử dụng kinh phí để lại ngânsách thành phố ưu tiên đầu tư cho công tác xóa “điểm đen”.

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã

a) Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy địnhcủa UBND thành phố về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giaothông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông đô thị; đồng thời, thực hiện các biện pháp để bảo đảm đườngthông, hè thoáng, quản lý tốt trật tự vỉa hè đường phố, không để phát sinh chợtạm, chợ cóc và các hoạt động khác lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép gâycản trở giao thông và làm mất trật tự mỹ quan thành phố.

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương và phốihợp với lực lượng Công an để triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàngiao thông như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tăngcường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm pháp luật về an toàngiao thông và các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép các công trình giao thôngcông cộng.

c) Quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông và thựchiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bànquản lý.

14. Đề nghị Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng,Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên địabàn thành phố tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thứcđến mọi tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giaothông, kịp thời đưa tin các điển hình tốt và các trường hợp vi phạm pháp luậtvề trật tự an toàn giao thông để động viên, rút kinh nghiệm, công khai phê phánhành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác để xây dựng phongtrào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sốngvăn minh đô thị.

15. Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố có tráchnhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổnghợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị, nếu có nhữngvướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về BanAn toàn giao thông thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉđạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện,phường, xã các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khaithực hiện Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh