ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 17/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 1981

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN ĐIỆN LỰC

Trong tình hình đang khó khăn vềnhiên liệu, việc sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý trong sản xuất cũng như trongtiêu dùng, chống lãng phí điện, chống hao hụt và ăn cắp điện, bảo vệ tốt nguồnphát và tải điện là mục tiêu quan trọng và cấp bách đối với một thành phố côngnghiệp. Thực hiện chỉ thị số 04/CT-TU ngày 30-3-1981 của Thường vụ Thành ủy, Ủyban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương vận động và chỉ đạochặt chẽ, có những biện pháp thích hợp và thiết thực để tiếp tục thi hành nghiêmchỉnh chỉ thị 63/CT-UB ngày 17-11-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố:

A.- ĐỐI VỚIKHU VỰC SẢN XUẤT

1) Mỗi nhà máy, xí nghiệp đều phảixây dựng định mức sử dụng điện cho một đơn vị sản phẩm làm cơ sở lập kế hoạchphân phối và phấn đấu giảm tiêu hao điện năng; ngành điện lực phấn đấu giảm chỉtiêu điện năng hao hụt mất mát và chống ăn cắp dầu v.v…

2) Tìm mọi biện pháp giảm tối đaviệc dùng điện trong giờ cao điểm tối: xí nghiệp hay cơ sở tiểu công nghiệp, thủcông nghiệp làm việc một, hai ca ngừng hẳn sản xuất từ 18 giờ đến 22 giờ, xínghiệp 3 ca ngừng các phân xưởng hoặc các máy có thể ngừng được (trừ một số xínghiệp đặc biệt mà yêu cầu công nghiệp không thể ngừng được, có danh mục do Ủyban nhân dân thành phố quyết định sau khi lấy ý kiến các Bộ và các ngành chuyênmôn);

3) Các nhà máy, xí nghiệp thựchiện kế hoạch tự làm hay sản xuất phụ đều phải được sở chủ quản xác nhận và báocho Ủy ban Kế hoạch và Sở Thương nghiệp để nắm hàng. Sở quản lý và phân phối điệntrên cơ sở hợp lý hết sức cố gắng để bảo đảm phục vụ sản xuất.

4) Các cơ sở sản xuất xuất khẩuđược đảm bảo ưu tiên có điện để sản xuất theo kế hoạch Nhà nước. Nếu sản xuấtxuất khẩu vượt mức thì cần đóng góp một phần ngoại tệ để nhập dầu (Công ty điệnlực Miền Nam nghiên cứu và trình Ủy ban thông qua hướng dẫn vấn đề này);

5) Sở quản lý và phân phối điệnthành phố có trách nhiệm cùng các ngành liên quan bố trí ngày nghỉ và ngày làmviệc của các cơ sở tiêu thụ nhiều điện để công suất phát điện suốt 7 ngày trongtuần được điều hoà.

B.- ĐỐI VỚIKHU VỰC TIÊU DÙNG

1) Các cơ quan hành chánh sựnghiệp, các đơn vị công an, quân đội, các khách sạn, cửa hàng ăn uống, các khunhà tập thể, các câu lạc bộ văn hoá phải triệt để tiết kiệm điện, giảm bớt cácbóng điện hay dụng cụ điện, đóng mở điện hợp lý. Xây dựng nội quy sử dụng điệnhết sức tiết kiệm ở các hội trường, nhà tập thể cơ quan đơn vị v.v… để phấn đấugiảm ít nhất 15% mức điện sử dụng so với mức đã dùng năm 1980;

2) Nghiêm cấm việc đun nấu bằngđiện và sử dụng các dụng cụ tiêu hao nhiều điện vào giờ cao điểm tối (từ 17 giờđến 21 giờ).

3) Tổ chức tốt việc quản lý sử dụngđiện xuống tận phường và tổ dân phố kết hợp với phong trào xây dựng khu vực antoàn và vững mạnh xã hội của phường, tổ dân phố để tiết kiệm điện, chống ăn trộmđiện, bảo vệ hệ thống lưới điện chống mọi hiện tượng tiêu cực khác trong sử dụngvà bảo vệ nguồn điện.

C.- MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC:

1) Cấm triệt để việc sản xuất nướcđá tủ, đá bẹ để bán kiếm lời. Tạm ngưng cấp giấy hành nghề cho các cơ sở tưnhân sản xuất kem. Cấm chế tạo máy sản xuất nước đá bẹ, tạm ngưng bán các dụngcụ thông dụng bằng điện từ 500W trở lên (trừ yêu cầu sản xuất, an ninh quốcphòng)

2) Cấm các cơ quan, đơn vị, quânđội, xí nghiệp, nhà máy, công trường, trường học, khách sạn, bệnh viện, rạp chiếubóng, Ủy ban nhân dân phường hay các trạm trại v.v…. đưa máy sản xuất nước đávào cơ sở để sản xuất tạo quỹ tự túc.

Thu hồi và không cấp giấy phép sảnxuất nước đá cho tư nhân, hợp tác và tổ hợp, không cấp giấy phép làm kem mới. Đốivới một số hộ trong diện chính sách trước đây được phép sản xuất nước đá để giảiquyết khó khăn nay cũng phải ngưng sản xuất. Ủy ban nhân dân các quận, huyện cóbiện pháp giúp đỡ chuyển nghề là cơ bản, trước mắt có khó khăn, chính quyền xemxét để giúp đỡ thích hợp.

Sở quản lý và phân phối điệnthành phố có nhiệm vụ nắm vững các cơ sở làm nước đá, làm kem (tập thể và tưnhân) để có kế hoạch thực hiện tốt chỉ thị này, tránh gây xao động không cầnthiết.

Ban cải tạo công thương nghiệptư doanh thành phố kết hợp với ngành thủy sản, thương nghiệp, khách sạn ăn uốngvà quận, huyện có quản lý cơ sở nước đá quốc doanh, công tư hợp doanh nhanhchóng củng cố quản lý toàn bộ sản xuất, tiêu thụ nước đá, góp phần ổn định thịtrường, chống đầu cơ nước đá.

3) Các trườnghợp vi phạm đều phải được xử lý nghiêm ngặt theo các hình thức: vừa cắt điện, vừaphạt tiền, dùng quá định mức điện thì tính giá cao và cắt trừ số dùng quá địnhmức, tịch thu tang vật kể cả các máy sản xuất nước đá lậu.

4) Riêng điện dùng cho nông nghiệp,cho vùng rau và cây công nghiệp thì vẫn được đảm bảo yêu cầu. Sở Quản lý vàphân phối điện kết hợp ngành có liên quan nghiên cứu sớm trình Ủy ban nhân dânthành phố ban hành văn bản pháp quy để nghiêm khắc xử lý các trường hợp ăn trộmđiện, ăn cắp dây điện, dầu phát điện, dầu biến thế điện, thu tiền điện giả mạo,ăn hối lộ khi cho điện và các trường hợp cơ quan, khu nhà tập thể, sử dụng điệnmột cách lãng phí.

Ban chỉ đạo điều hoà tiết kiệmđiện thành phố, các đoàn thể, các cơ quan văn nghệ, truyền thanh, báo chí truyềnhình cần vận động phong trào tiết kiệm điện đều khắp, thường xuyên, bằng nhiềuhình thức phong phú và có hiệu quả thiết thực.

Muốn thực hiện tốt việc đẩy mạnhsản xuất và ổn định đời sống không thể nào không giải quyết tốt khâu điện lực,đặc biệt là khâu tiết kiệm và chống mất mát điện. Do vậy các ngành, các cấp,các đơn vị cần nghiên cứu kỹ chỉ thị này và các quy định cụ thể của Ủy ban đểchỉ đạo bên dưới thi hành nghiêm chỉnh. Hàng tháng có kiểm tra, báo cáo kết quảthực hiện cho Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Quản lý vàphân phối điện có trách nhiệm theo dõi để kịp thời có những thông tư hướng dẫncụ thể thực hiện đúng đắn tinh thần chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT: CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn