ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ GIAO THÔNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ, ANTOÀN XÃ HỘI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong những năm qua, với sự cốgắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, tham gia của nhân dân, côngtác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội,vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn Thành phố đã có nhữngchuyển biến rõ nét, góp phần từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, tình hình trật tư antoàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường,cảnh quan đô thị có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu, sự chỉ đạo của các cấpchính quyền và công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nướcthiếu thường xuyên; ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàngiao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của một số tổ chức, cá nhân cònchưa cao...

Để tiếp tục duy trì, phát huy nhữngkết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tăng cường các biệnpháp quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự an toàn xãhội, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, với mục tiêu làm cho Thủ đô"sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và văn minh, trật tự hơn", Chủtịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Tổ chức đợt ra quân caođiểm từ ngày 19/8/2013 đến ngày 10/10/2013, trên địa bàn Thành phố, tập trungvào một số trọng tâm sau:

a) Về trật tự an toàn giaothông: rà soát việc phân làn, phân luồng, sơn kẻ hướng dẫn giao thông, lắp đặtcác biển báo, biển hiệu theo đúng quy hoạch và quy định, bảo đảm khoa học,thuận tiện và mỹ quan đô thị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắcnhở các trường hợp vi phạm và xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, viphạm nhiều lần; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành các quy địnhvề an toàn giao thông, thực hiện khẩu hiệu hành động khi tham gia giao thông:"ô tô đi bên trái, xe máy đi bên phải, đi bộ trên vỉa hè".

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêmcác trường hợp xe xích lô hoạt động không đúng quy định; xe máy, xe thồ, xe 3bánh tự chế, xe tải chở hàng hóa cồng kềnh, chở thực phẩm tươi sống, vật liệuvà phế thải xây dựng không bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹquan đô thị.

b) Về trật tự và cảnh quangđô thị: thực hiện việc chỉnh trang đồng bộ, sắp xếp hệ thống dây, cáp điện đinổi; xử lý tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định; xử lý cáctrường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường; xử lý tháo dỡ mái che mái vẩy, xóa vàxử lý nghiêm quảng cáo rao vặt trái quy định; hoàn thiện, chỉnh trang mặt hèphố, bó vỉa bị bong tróc, bị vỡ; tăng cường chiếu sáng đường phố, trang tríhoa, cây xanh và chỉnh trang cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ trên tuyến đường và cácvườn hoa, công viên.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việcthi công xây dựng công trình bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh công trường, mỹquan đô thị. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định của Thành phố về cấmbuôn hàng rong, quy định về sắp xếp điểm trông giữ xe trên một số tuyến phố.

c) Về trật tự an toàn xãhội: Đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm;lập lại trật tự ở những nơicông cộng, nhất là khu vực chợ dân sinh, nhà ga, bến xe, công viên, vườn hoa…

d) Về vệ sinh môi trường:Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu vực sông, hồ, làng nghề; thudọn đất thải, phế thải, giải tỏa các vi phạm lấn chiếm tại một số hồ nước,tuyến sông, mương thoát nước trong khu vực nội đô; tăng cường các biện pháp đảmbảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm quathực phẩm.

2. Trách nhiệm tổ chức thựchiện

a) Trên cơ sở nội dung Chỉthị, Ban chỉ đạo 197 Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện trước ngày15/8/2013. Giám đốc các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Công an Thành phố, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủtịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiệntrong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách và trên địa bàn; đồng thời,phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vàgiải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

b) Sở Thông tin và Truyềnthông phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, các quận, huyện, thị xãtăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, tạo sự ủnghộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với công tác bảo đảm trật tựđô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, cảnhquan đô thị trên địa bàn Thành phố.

c) Sở Y tế chủ trì, phối hợpvới Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các quận,huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai tăng cường các biện pháp chủđộng đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyềnnhiễm qua thực phẩm. Thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đốitượng có nguy cơ cao trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát an toàn thựcphẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tập trung cáccơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, khu du lịch, lễ hội, bếp ăn tập thể,bữa ăn tập trung đông người.

d) Sở Tài chính có tráchnhiệm phối hợp, đảm bảo kinh phí để sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổchức thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

đ) Sở Xây dựng chủ trì, phốihợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Dulịch, Sở Công Thương, Sở Y tế và các lực lượng của Thành Đoàn Hà Nội xây dựngvà tổ chức thực hiện kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự độ thị, trật tựan toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị kết hợp với ra quân bảođảm trật tự an ninh trên địa bàn Thành phố vào ngày 17/8/2013.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Thành phố và các đoàn thể:

Phối hợp với các sở, ban, ngànhThành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền, vận độngđoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia hưởng ứngcác hoạt động của đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trậttự đô thị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, gópphần tạo sự chuyển biến mới trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai tốt nhiệmvụ đã giao; và chịu trách nhiệm người đứng đầu quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về chế độ trách nhiệm đối vớingười đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ,công vụ. Ban chỉ đạo 197 là đầu mối đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện,tổng hợp báo cáo kết quả với UBND Thành phố trước ngày 10/10/2013./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Đ/c Bí thư TU;
- TTTU, TT HĐND Tp (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- VPCP; các Bộ XD, GTVT, CA, TNMT, Y tế;
- UB MTTQ TP và các đoàn thể Tp;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy, VP Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PVP, các Phòng CV;
- Các báo, đài HN và TW (để phối hợp t/truyền);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo