ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

 Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁCBIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG ĐÓI, RÉT, DỊCH BỆNH CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VỤ ĐÔNG XUÂNNĂM 2013-2014

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy vănTrung ương, vụ Đông xuân 2013 - 2014 thời tiết khí hậu có nhiều diễn biến phứctạp, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo băng giá, sương muốikéo dài, do vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn lớn đến cây trồng, vật nuôi. Mặt khác do điều kiện thời tiết bất lợi làm cho sức đề kháng củavật nuôi giảm,nguy cơ tái phát dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm là rất cao.

Để chủ động đối phó với những diễn biến bất thườngcủa thời tiết, phòng chống rét, đói, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi vụ Đôngxuân 2013-2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thànhphố:

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đoàn thể vàchính quyền các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cáckhu dân cư về các biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng; vận động,hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ mạ, lúa gieo sạ, lúa mới cấy vụĐông xuân khi thời tiết giá rét; thu gom dự trữ rơm rạ, thân lá cây ngô sau khithu hoạch; dự trữ thức ăn tinh có khoáng chất đầy đủ để bổ sung cho vật nuôikhi cần thiết; xây dựng, sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị bạt che, bao tải,phên…để che chắn chuồng trại trong những ngày mưa rét; tuyên truyền, vận độngnông dân không cho trâu bò làm việc, thả tự do vào những ngày giá rét, khinhiệt độ ngoài trời dưới 12°C; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát trongchuồng trại khô nền, kín gió. Tuyệt đối không thả rông gia súc trong rừng, ngoàibãi trong mùa Đông, nhất là những ngày mưa rét.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên câytrồng, vật nuôi từ cơ sở, hộ gia đình. Giao trách nhiệm giám sát dịch bệnh ở cơsở cho chính quyền cấp xã, phường, trưởng thôn, bản và thú y cơ sở.

- Chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơsở phối hợp với ngành Thú y trong việc thống kê và triển khai công tác tiêm vắcxin phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách củaTỉnh, của Trung ương về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Không hỗ trợcho các gia đình bị thiệt hại vật nuôi, cây trồng do đói, rét, dịch bệnh màkhông thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh từ đầu vụ.

- Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phươngđể phục vụ công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phícho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để giacố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

- Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng vậtnuôi, cây trồng chết, do chủ quan lơ là không quyết liệt công tác chỉ đạo triểnkhai thực hiện, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Thủ trưởng địa phương, đơn vịđó bị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét, đặc biệt chú trọng cácđịa phương vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói,rét;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chínhquyền các địa phương kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ cácbiện pháp kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu trên địa bàn Tỉnh,thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng đểngười chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói,rét cho vật nuôi;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thựchiện tốt các biện pháp phòng, chống rét, đói và dịch bệnh cho vật nuôi, câytrồng; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các đoàn đi kiểmtra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này ở tất cả các địa phương.

- Chỉ đạo Chi Cục Bảo vệ thực vật, tăng cường côngtác dự báo tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng; Chi cục Thú y phối hợp vớichính quyền các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăngcường giám sát dịch, kiểm tra đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn giasúc, gia cầm.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm dịch,kiểm soát giết mổ, đặc biệt tập trung kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩmđộng vật nhập vào địa bàn Tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch, kinhphí, vật tư phòng chống rét, dịch, bệnh đảm bảo ứng phó kịp thời khi cần thiết;

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, để thammưu đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời khi thời tiết có diễn biến bấtthường. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh vềtình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Báo Quảng Ninhchủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công táctuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức về các biện pháp phòng chống đói,rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đưa tin đầy đủ, chính xác và kịp thờivề tình hình diễn biến thời tiết, các mô hình hiệu quả trên các phương tiệnthông tin đại chúng để người dân biết thực hiện.

4. Đề nghị các Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể nhândân tích cực, chủ động tham gia cùng Chính quyền các địa phương và các cơ quanchuyên môn vận động hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện có hiệu quả các hoạtđộng phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, trên địa bàn Tỉnhđạt hiệu quả.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, kịpthời báo cáo các vướng mắc phát sinh (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Đọc