ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ CÔNG CỘNG, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ TRẬT TỰ TRỊ AN TẠI CÁCKHU DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Trong những năm qua Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy bannhân dân tỉnh đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giữ gìn trậttự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch. Do đó tìnhhình trật tự an toàn xã hội nói chung và tình hình về trật tự công cộng, trậttự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiềuchuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hoá trên điạ bàn tỉnh phát triển nhanh, tình hìnhvề trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự trị an tại các khu du lịch ngàycàng phức tạp; nạn chèo kéo, đeo bám khách du lịch để buôn bán, ăn xin, bắt épkhách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tệnạn xã hội chưa được giải quyết triệt để; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường,vỉa hè làm nơi đậu, đỗ xe, họp chợ và kinh doanh trái phép diễn ra phổ biến gâymất mỹ quan và trật tự đô thị, cản trở giao thông…

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là dochính quyền các cấp và các sở, ngành liên quan chưa quan tâm đúng mức đến côngtác giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu dulịch. Sự phân công phân cấp, mối quan hệ giữa các cấp, các ngành trong công tácnày chưa đồng bộ, thiếu thống nhất. Số người làm nghề tự do từ địa phương khácđến làm ăn, buôn bán tại các nơi công cộng và các khu du lịch ngày càng đông.Công tác kiểm tra, kiểm soát chưa được thường xuyên, chặt chẽ và chưa xử lýnghiêm các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nângcao ý thức tự giác chấp hành các qui định của pháp luật khi tham gia các hoạtđộng nơi công cộng còn hạn chế.

Dự báo trong những năm tới, cùng với sự pháttriển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh. Hoạt động du lịch, dịch vụ trên địabàn tỉnh ngày càng phát triển. Do đó, tình hình về trật tự công cộng, trật tựđô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩnnhiều yếu tố không bền vững, làm mất hình ảnh đẹp trong lòng du khách khi đếnlàm việc, tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động làm tốt công tác bảo đảm trật tựcông cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch trong thời giantới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, tập trung quán triệt, phối hợp thực hiệnquyết liệt và đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Chỉthị số 27/2000/CT-UB ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việctriển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2000/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2000 của Thủtướng Chính phủ về giữ gìn trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các điểm thamquan du lịch và Đề án “Đảm bảo trật tự, trị an tại các điểm tham quan du lịch,tại các bãi tắm” của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch củng cố, kiện toàn Ban Quản lý các khu du lịch trên địa bàntrong tháng 6 năm 2013, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động rà soát để nắm bắt những tồn tại,vướng mắc, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm làm tốt công tác giữ gìn trật tự côngcộng, trật tự đô thị và trật tự trị an trong các khu du lịch trên địa bàn. Cóbiện pháp cụ thể phối hợp với các lực lượng liên quan giải quyết tình trạng đeobám, chèo kéo khách du lịch để buôn bán, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè họp chợ,bày bán hàng hoá gây mất trật tự đô thị, trật tự vệ sinh môi trường, mỹ quan đôthị. Công khai địa chỉ, số điện thoại của cơ quan có thẩm quyền để du khách vànhân dân biết.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phốihợp với lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xửlý tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, các phương tiện vận tải hành khách bằng đườngthủy, đường bộ không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn. Phối hợp với các ngànhchức năng xử lý nghiêm các hành vi tự ý đào bới, xây dựng làm hư hại lòngđường, vỉa hè, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè họp chợ, bày bán hàng hoá, để vậtliệu, phế thải, phương tiện giao thông, đặt biển quảng cáo và chiếm dụng khônggian trên vỉa hè để treo hàng hoá, các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơiqui định gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

- Làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịchvụ taxi để có cơ chế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để các tài xế nhận phíhoa hồng, tiền bồi dưỡng, tiếp tay đưa du khách tới các cơ sở lưu trú, nhàhàng, quán ăn nâng giá bất hợp lý, “chém, chặt“ giá dịch vụ đối với du khách;nhất là ăn gian, bắt chẹt cước vận chuyển đối với du khách nước ngoài…

- Sắp xếp qui hoạch xây dựng nơi đậu, đỗ, phânluồng, kẻ vạch và cắm biển báo giao thông, các biển báo về trật tự đô thị chophù hợp với tình hình thực tế nhằm phục vụ tốt cho công tác giữ gìn trật tựcông cộng, trật tự đô thị, trật tự trị an tại các khu du lịch. Chủ trì, phốihợp với Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu xâydựng một số tuyến đường cho phép bán hàng rong vào thời gian hợp lý với quy chếquản lý chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phốihợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền,giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành các qui định của pháp luật về trậttự công cộng, trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. Tổ chứctuyên truyền sâu rộng các chủ trương biện pháp, giải pháp nhằm làm tốt công tácgiữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại các khu du lịch,hướng tới xây dựng môi trường du lịch thân thiện và an toàn trên địa bàn tỉnh.Tổ chức tuyên truyền, thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loạitội phạm, các hành vi thiếu văn minh tại nơi công cộng và các khu du lịch.

4. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: Chủ trìphối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêncứu xây dựng công bố các tiêu chí về “Văn hóa nơi công cộng”,“Tuyến đường kiểumẫu” và “Khu du lịch kiểu mẫu”. Có kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàmđể phổ biến, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các tiêu chí trên gắn liềnvới các tiêu chí về“ Văn minh đô thị” tạo nên sự chuyển biến rõ nét về nhậnthức và hành động của mọi người khi tham gia các hoạt động và ứng xử nơi côngcộng. Có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tình trạng chèokéo, đeo bám khách du lịch, kiến nghị đưa vào các văn bản pháp luật chế tài xửlý hành vi này, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn và thân thiện.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tiếp tụcduy trì và thực hiện tốt “Chương trình lành mạnh môi trường xã hội tại các điểmtham quan du lịch, các bãi tắm”. Phối hợp với các ngành chức năng và chínhquyền cơ sở rà soát lên danh sách những người bán hàng rong trong các khu dulịch, những người đeo bám, chèo kéo khách du lịch để buôn bán, vận động giúp đỡtạo điều kiện việc làm cho họ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc làm các ngành nghềkhác tại địa phương. Đưa những người già, người tàn tật không nơi nương tựa,trẻ em lang thang ăn xin vào các trung tâm bảo trợ, cở sở giáo dục hoặc vậnđộng họ về quê sinh sống.

6. Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch triển khaicác biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninhtrật tự tại địa bàn công cộng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát gắn vớitrách nhiệm quản lý địa bàn chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tộiphạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật khác tại địa bàn công cộngvà các khu du lịch. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố giải quyết những nguyên nhân và yếu tố làm mất trật tựcông cộng, trật tự đô thị và trật tự trị an tại khu du lịch. Phối hợp với cácngành chức năng giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trái phép, tổchức sắp xếp lại những người làm nghề tự do, đưa hoạt động này đi vào nề nếp.

7. Sở Công thương:

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lậpthường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ trì,phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Tài chính,Thanh tra Cục Thuế, Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lýnghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, nhất là các nhà hàng,quán ăn “chém, chặt” về giá dịch vụ du lịch, ăn uống đối với du khách và nhândân.

8. Tổ chức thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan phải xây dựng kế hoạch giải quyếtcác vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chấn chỉnh lập lại trật tựđô thị, trật tự công cộng và trật tự trị an tại khu du lịch, trả lại mỹ quan đôthị trên địa bàn tỉnh

9. Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ vào ngày15 hàng tháng và 6 tháng, năm, các Sở, ngành, địa phương có báo cáo tình hìnhthực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, gửi Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệmlàm đầu mối theo dõi kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này. Kịp thời báo cáođề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh(nếu có). Hàng năm, tổng hợp báo cáo đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thểthực hiện tốt và phê bình, xử lý những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt nhiệmvụ được giao./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên