ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI VÀ RUBELLA TRÊNĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, Chương trìnhtiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng,góp phần to lớn trong việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm nguyhiểm ở trẻ em.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây,dịch bệnh nguy hiểm ở người diễn biến rất phức tạp; đặc biệt là bệnh sởi vàrubella; đây là 2 bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, bởi số người mắcbệnh lớn, tỷ lệ tử vong cao và để lại di chứng nặng nề cho người bệnh sau khimắc. Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 17/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng sởi và rubella trong Chươngtrình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015 và chủ động triển khai các biện phápphòng chống dịch sởi - rubella trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ thị:

1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phốihợp với các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố hướng dẫn việc lập danh sách, quản lý đối tượng tiêm chủng tránh bỏsót, bảo đảm trẻ em từ 01 tuổi đến 14 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng;triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin sởi - rubella cho các đối tượngtrên, với tỷ lệ đạt trên 95%; đồng thời tổ chức tiêm vét để đảm bảo phòng chốngdịch sởi cho trẻ; quan tâm đến những vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc; không đểcác vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Việc thực hiện tiêm chủng phải đảm bảo cácquy định về an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Để việc tiêm vắc xin sởi - rubellađạt kết quả, Sở Y tế phải đảm bảo nhân lực, vật lực, vắc xin cần được bảo quảnđúng quy trình; theo dõi, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Tăngcường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ tiêm chủng; sơ kết và đánh giá rútkinh nghiệm tại một số điểm tiêm vắc xin để công tác tiêm chủng bảo đảm về chấtlượng và an toàn tuyệt đối cho trẻ sau khi tiêm; theo dõi sát sao diễn biến củabệnh sởi, phát hiện sớm các ổ dịch để điều tra và xử lý kịp thời không để dịchlan rộng; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và UBND tỉnh.

2. Các cơ quan thông tin đại chúngphối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tiêm chủngvà phòng chống dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin để người dân hiểu vàđưa người thân trong độ tuổi đi tiêm chủng; nhất là việc tiêm vắc xin để phòngbệnh sởi và rubella.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạophối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnhthống kê và lập danh sách cụ thể số lượng học sinh từ 01 tuổi đến 14 tuổi trongcác trường học; hướng dẫn giáo viên các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học,trung học cơ sở vận động phụ huynh có con em trong độ tuổi tiêm phòng nên tiêmngừa để phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh sởi và rubella.Ngoài ra, các trường mẫu giáo, mầm non cần bảo đảm vệ sinh trường học để phòngtránh các bệnh truyền nhiễm cho các cháu; hướng dẫn phụ huynh học sinh về cácbiện pháp phòng bệnh.

4. Sở Tài chính bảo đảm kịp thờinguồn kinh phí tiêm chủng của địa phương theo quy định.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Côngan tỉnh hỗ trợ ngành y tế về công tác tuyên truyền, vận động thân nhân của cánbộ, sỹ quan quân đội, chiến sỹ và người dân nơi đơn vị đóng quân, có con emtrong độ tuổi quy định nên tham gia tiêm chủng để phòng bệnh; đồng thời cóphương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong suốt thời gian triểnkhai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và rubella trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các ngành chức năng ràsoát, lập danh sách trẻ từ 01 tuổi đến 14 tuổi trên địa bàn quản lý và triểnkhai chiến dịch tiêm vắc xin sởi - rubella, thường xuyên triển khai các biệnpháp phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn; phối hợp với ngành y tếtriển khai công tác thông tin tuyên truyền để vận động người dân đưa trẻ tiêmchủng để phòng bệnh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Sở Y tế về kết quả thựchiện trên địa bàn.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với ngành ytế đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực đưa conem từ 01 tuổi đến 14 tuổi tham gia tiêm phòng vắc xin sởi - rubella đầy đủ đểphòng chống dịch bệnh nguy hiểm tại gia đình và cộng đồng.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thịnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh