ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT -TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; để các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông m học 2016-2017 diễn ra đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hồng Đức

a) Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tuyên truyền rộng rãi, niêm yết công khai quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG), quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phương án tổ chức các kỳ thi THPTQG năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2719/UBND-VX ngày 25/3/2016 để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, thực hiện và giám sát;

b) Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức kỳ thi THPTQG năm 2016, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy chế thi THPTQG năm 2016 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương án tổ chức các kỳ thi THPTQG năm 2016 và tuyển sinh vào lp 10 THPT năm học 2016- 2017 tại Công vănsố 2719/UBND-VX ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. S Giáo dục và Đào tạo

a) Tập trung chỉ đạo các nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Hoàn thành có chất lượng chương trình năm học ở tất cả các bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi cho học sinh dự thi, đặc biệt là học sinh có học lực yếu; hoàn chỉnh hồ sơ học sinh đúng quy định. Xử lý nghiêm theo quy định nhng trường hợp gian lận hồ sơ;

b) Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, nội quy thi. Kiên quyết xử những cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm quy chế thi, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng xấu đến kỳ thi;

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh tham dự kỳ thi THPTQG năm 2016 phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn ở cho các thí sinh trong thời gian thi;

d) Tăng cường cơ sở vật chất cho các kỳ thi THPTQG và tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, cụ thể : Các trường học bố trí điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, trang thiết bị máy móc phục vụ thi, tường rào và các điều kiện an ninh, vệ sinh, phải có địa điểm thi dự phòng... không bố trí điểm thi tại những nơi không đủ cơ sở vật chất, điều kiện an toàn không đảm bảo;

e) Chỉ đạo chặt chẽ việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

- Thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và điểm chuẩn vào lóp 10 các trường THPT trên phạm vi huyện, thị xã, thành phố;

- Việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, THPT Dân tộc nội trú phải thực hiện đúng chỉ tiêu, kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh giao, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những quy định của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, cần tăng cường công tác quản lý đối với việc tuyển sinh vào lp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT Dân tộc nội trú đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định;

f) Phối hợp cht chẽ với Ban Chỉ đạo thi THPTQG và tuyển sinh lớp 10 THPT của các huyện, thị xã, thành phố trong việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi: Coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và kết quả trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử nghiêm những biểu hiện tiêu cực trong các kỳ thi THPTQG năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả các kỳ thi theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Sở Tài chính có trách nhiệm cấp đủ kinh phí theo định mức đã được duyệt cho các Hội đồng thi. Giải quyết kịp thời lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, giáo viên m nhiệm vụ thi;

- Các sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh có trách nhiệm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi. Có phương án giải tỏa các nút giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trước, trong và sau thời gian thi; đảm bảo thông tin liên lạc từ Ban Chỉ đạo thi, kiểm tra thi cấp tỉnh với Ban chỉ đạo, kiểm tra thi các cấp;

- Sở Y tế tăng cường chỉ đạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện và các cơ sở y tế cấp xã có phương án phòng chống dịch bệnh và xử lý kịp thời các trường hợp ốm đau, tai nạn xảy ra ở các Hội đồng coi thi, chấm thi;

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thanh tra, kiểm tra yêu cầu các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phải niêm yết giá dịch vụ theo quy định, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn lợi dụng lưu lượng khách đông trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để ép khách, tăng giá dịch vụ nhằm trục lợi, mất an toàn vệ sinh thực phẩm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Thanh Hóa.

- Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng phương án ưu tiên cung cấp kịp thời, đầy đủ điện cho các Hội đồng thi, đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng ra đề thi, in sao đề thi và chấm thi;

- Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương án và bố trí đủ lực lượng tham gia bảo vệ Hội đồng In sao đề thi, các Hội đồng coi, chấm thi theo quy chế thi, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực thi. Phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo (các Hội đồng coi thi) kiểm tra, phát hiện các thí sinh đem vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái quy định.

- Cnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Thanh Hóa xây dựng phương án và bố trí đầy đủ lực lượng và phương tiện phòng cháy, nổ, cứu hỏa tại tất cả các địa điểm tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016- 2017.

4. Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ và bảo vệ các kỳ thi.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện)

- Thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng Ban, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo làm phó trưởng Ban thường trực, các ủy viên gồm: Cán bộ công chức phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, phòng Tài chính, phòng Y tế, Chi nhánh điện huyện, chủ tịch UBND các xã phường có đặt địa điểm thi và mời Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội khuyến học huyện tham gia.

- Chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi, đặc biệt là các thí sinh tham dự kỳ thi THPTQG tại các điểm thi của Trường Đại học Hồng Đức, các thí sinh của tỉnh Ninh Bình dự thi tại Thanh Hóa. Ban Chỉ đạo thi các huyện tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn, các ngành chức năng để đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo các kỳ thi năm trước, trên cơ sở đó, đề ra phương án hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác chỉ đạo, bảo vệ và phục vụ các kỳ thi.

Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh về mục đích, yêu cầu của các kỳ thi THPTQG năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 để học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở: GD&ĐT, Tài chính, TT&TT
, Y tế, GTVT, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trường Đại học Hồng Đức;
- Công an t
nh; Cảnh sát PCCC tnh;- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Tỉnh Đoàn;
- Báo Thanh Hóa; Đài PT&TH Thanh Hóa;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHPhạm Đăng Quyền