ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/1998/CT .UB

Lào cai, ngày 15 tháng 10 năm 1998

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNPHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Cháy rừng là một thảm họa gây thiệt hại nghiêmtrọng đến tài nguyên rừng, có tác dụng xấu đến môi trường sinh thái, sản xuấtnông lâm nghiệp và đời sống nhân dân, trước hết là ở những nơi có cháy rừng xảyra.

Trong những năm qua, tỉnh ta rất coi trọng công tácnày, đã tổ chức thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, thành lập Banchỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp (sau đây viết tắt là PCCCR) triển khainhiều biện pháp đưa công tác PCCCR dần dần đi vào nề nếp, làm chuyển biến nhậnthức trong nhân dân, có tác dụng hạn chế cháy rừng và thiệt hại do cháy rừnggây ra. Tuy nhiên tình trạng cháy rừng hàng năm vẫn còn, có năm rất nghiêmtrọng thiêu cháy hàng trăm ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Hiện nay bắt đầu vào mùa hanh khô, tình hình thờitiết diễn biến phức tạp, có khả năng khô hạn kéo dài rất dễ xảy ra cháy rừng ởnhiều nơi, nhất là những vùng trọng điểm như: Sa Pa, Than Uyên, Văn Bàn. Để chủđộng thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tiến tới chấm dứt tìnhtrạng cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngànhthực hiện một số việc sau đây:

1. Tuyên truyền vận động nhân dân phòng cháy,chữa cháy rừng:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã , thủ trưởng cácsở, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước, các lực lượng vũ trang trênđịa bàn tỉnh cần tổ chức cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ học tập Luật Bảo vệ vàphát triển rừng, Nghị định 22/CP ngày 09/3/1995 của Chính phủ về công tác phòngcháy, chữa cháy rừng và các văn bản hướng dẫn khác, tuyên truyền vận động mọingười thực hiện tốt các quy định về PCCCR.

- Chi cục kiểm lâm phối hợp với các ngành, các cấptổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác PCCCR cho các lực lượng trực tiếp làmcông tác bảo vệ rừng và đề ra các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng có hiệuquả. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng đến tất cả các thôn bản và các hộ gia đìnhđặc biệt là những nơi còn nhiều rừng, nơi còn sản xuất nương rẫy, nơi thường cócháy rừng xảy ra. Tăng cường vai trò của cán bộ xã, phường, thôn bản để vậnđộng nhân dân trên địa bàn tích cực phòng cháy, chừa cháy rừng.

- Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyêntuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác PCCCR,nêu những gương tốt điển hình của tập thể, cá nhân trong bảo vệ rừng và PCCCR,hướng dẫn nhân dân các biện pháp PCCCR.

2. Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng:

Tất cả các huyện, thị xã, phường, thị trấn; các chủrừng (như: Nông lâm trường, dự án 327 ...) đều phải xây đựng phương án PCCCR.Những nơi đã có phương án PCCCR cần rà soát bổ xung những quy định còn thiếucho hoàn chỉnh. Những nơi chưa có phương án PCCCR, căn cứ vào tình hình cụ thểở địa phương, đơn vị để xây dựng phương án cho phù hợp. Tất cả các phương ánPCCCR đều phải được UBND huyện, thị xã phê duyệt. Ban chỉ huy PCCCR cấp huyệnchỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các chủ rừng thực hiện tốt phương án và cácquy định của Nhà nước về PCCCR. Các địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệmtrước UBND tỉnh về tình hình cháy rừng và việc khắc phục cháy rừng xảy ra trongphạm vi quản lý.

3. Quản lý và sử dụng các phương tiện, dụng cụPCCCR:

Chi cục kiểm lâm phối hợp với Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã quản lý sử dụng tốt các phươngtiện, dụng cụ PCCCR đã có và có kế hoạch mua sắm bổ xung thêm những phươngtiện, dụng cụ thiết yếu phục vụ kịp thời cho công tác PCCCR (kể cả các dụng cụcầm tay như dao, cuốc, cào, bàn dập ...).

- Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chòi canhlửa rừng gồm chòi kiên cố và chòi tạm thời. Các chủ rừng có diện tích rừngtrồng, khoanh nuôi khoán bảo vệ tập trung phải xây dựng các chòi tạm thời ởnhững nơi xung yếu. Đồng thời tổ chức sử dụng tốt chòi canh lửa rừng, có ngườitrực 24/24 giờ trong ngày vào thời gian cao điểm, phát hiện sớm lửa rừng vàthông báo kịp thời để tổ chức lực lượng cứu chữa có hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống đường băng cản lửa rừng gồmbăng xanh và băng trắng chú ý các vùng trọng điểm Sa Pa, Than Uyên và một sốnơi khác.

4. Tăng cường công tác kiểm tra:

Ban chỉ huy PCCCR các cấp phải kiểm tra thườngxuyên công tác PCCCR và việc thực hiện các quy định về PCCCR. Trong thời giancao điểm các Ban chỉ huy PCCCR phải phân công người trực, nắm bắt tình hình cụthể, giải quyết kịp thời những vấn đề xảy ra khi có cháy rừng. Cứ 10 ngày 1lần, Ban chỉ huy PCCCR cấp huyện gửi báo cáo về Ban chỉ huy PCCCR tỉnh để tổnghợp tình hình báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ huy phòng cháy Trung ương.

5. Tổ chức tốt việc chữa cháy rừng:

Khi có cháy rừng xảy ra, UBND các cấp đặc biệt làcấp xã phải huy động ngay mọi lực lượng để chữa cháy kể cả cán bộ công nhânviên và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ kiểm lâm pháthuy vai trò thường trực, chủ động phối hợp với Ban chỉ huy PCCCR cơ sở tổ chứcchữa cháy, nhanh chóng dập tắt lửa rừng và đảm bảo an toàn trong quá trình tổchức chữa cháy rừng, Chính quyền các cấp phải tiến hành ngay công tác điều traxác định rõ nguyên nhân, tìm ra đối tượng gây cháy rừng để xử lý kịp thời theopháp luật hiện hành.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các banngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt công tácPCCCR góp phần tích cực vào bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Quý Đăng