THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/CT-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCH

Thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nướcvà thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sựủng hộ của toàn xã hội và nỗ lực của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, dulịch Việt Nam vẫn có bước phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ.Sau hơn 25 năm mở cửa, đổi mới và hội nhập, tính từ năm 1995 đến 2012: Lượngkhách du lịch quốc tế và nội địa đều tăng hơn 5 lần (khách du lịch quốc tế tăngtừ 1,35 triệu lượt lên gần 7 triệu lượt; khách du lịch nội địa tăng từ gần 7triệu lượt lên gần 33 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch tăng gần 20 lần,đạt 160 nghìn tỷ đồng; đóng góp của ngành Du lịch vào GDP cả nước tăng từ 3%lên khoảng 6,0%. Cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý nhà nước về du lịch được đổimới và tăng cường, tạo ra diện mạo mới cho du lịch Việt Nam. Du lịch được đánhgiá là một trong những điểm sáng về kinh tế, đóng góp tích cực vào sự pháttriển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của lượng khách quốctế đến Việt Nam có xu hướng giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng lượt kháchquốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,5 triệu lượt khách, chỉ tăng 2,6% so cùng kỳ năm2012 và thấp hơn rất nhiều so với mức tăng của 6 tháng đầu năm 2012 (tăng 13,9%so với cùng kỳ năm 2011) và của 6 tháng đầu năm 2011 (tăng 18,1% so với cùng kỳnăm 2010). Một trong những nguyên nhân của sự giảm sút trên là do hiện tượnglừa đảo, gian lận, ép giá, chèo kéo, đeo bám, xâm hại tài sản, tính mạng kháchdu lịch chưa được kiểm soát và có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các địa bàndu lịch trọng điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Sầm Sơn (ThanhHóa), Hạ Long (Quảng Ninh), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nha Trang (KhánhHòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Những hiện tượng tiêu cực này đã, đang tác động xấuđến hình ảnh du lịch của địa phương và du lịch của cả nước, ảnh hưởng đến khảnăng cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do côngtác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch còn nhiềubất cập: Ở Trung ương, sự phối hợp liên ngành giữa các Bộ, ngành còn yếu, thểhiện ở nhiều lĩnh vực nhất là vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn, chất lượng dịchvụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, tàu hỏa và các phương tiện giao thôngđường thủy; thiếu lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xãhội liên quan đến khách du lịch; thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong việc hạn chếcác vụ việc xâm hại tính mạng, tài sản của khách du lịch có yếu tố nước ngoài;hạn chế trong việc bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ khách dulịch; thiếu quy định, chế tài xử phạt, chế tài xử phạt chưa đủ tính răn đe đốivới các hành vi đeo bám, ép giá, lừa đảo khách du lịch, các vấn đề bảo vệthương hiệu, kinh doanh đa cấp, kinh doanh qua mạng trong lĩnh vực du lịch;thiếu các ưu đãi đầu tư về tài chính, thuế cho một số hoạt động kinh doanh dulịch như cửa hàng kinh doanh dịch vụ đạt chuẩn, đầu tư kinh doanh vận chuyểnkhách du lịch, đầu tư hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cung cấp nướcsạch... làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ dulịch.

Ở địa phương, công tác quản lý môi trường du lịchcòn bộc lộ nhiều yếu kém, chưa thể hiện đúng mức vai trò và trách nhiệm trựctiếp của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm môi trường, văn minh dulịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch. Sự phối hợptrong công tác chỉ đạo, điều hành giữa Trung ương và địa phương chưa tạo đượchiệu quả tích cực nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho dukhách, thiếu sự điều tiết tổng thể; chưa xây dựng được các trung tâm du lịch cóvai trò thu hút khách có chất lượng dịch vụ uy tín và khả năng cạnh tranh cao.Hiệu lực công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ban Chỉ đạophát triển du lịch các địa phương đối với cộng đồng địa phương và các bên thamgia hoạt động kinh doanh du lịch còn yếu và chưa phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số vấn đề xã hội hiện nay như nếpsống văn minh, ý thức pháp luật chưa nghiêm, đạo đức nghề nghiệp và các vấn đềan sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, quy hoạch đô thị cũngảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng môi trường du lịch.

Để khắc phục tình trạng trên, tạo bước chuyển biếncăn bản trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện,Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện quyết liệt và áp dụng các biệnpháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả để tạo ra chuyển biến cơ bản trong công tác quảnlý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, coi đây vừa là nhiệmvụ cấp bách trước mắt, vừa là công việc thường xuyên, lâu dài nhằm xây dựngViệt Nam trở thành điểm đến du lịch an toàn, thân thiện;

b) Giao cho một đơn vị trong ngành ở Trung ương vàđịa phương thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, chịu tráchnhiệm nếu để tình trạng mất an ninh, an toàn, chèo kéo, theo bám, chèn ép kháchdu lịch;

c) Tạo điều kiện, hỗ trợ các hiệp hội, tổ chức,doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý các trung tâm mua sắm cao cấp,khu vui chơi giải trí hiện đại, cửa hàng lưu niệm tiện nghi, thân thiện, hấpdẫn để thu hút khách du lịch;

d) Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, phátđộng sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc đấu tranh, phòng ngừa các hànhvi tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường du lịch;

đ) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thườngxuyên, đột xuất việc thực thi các quy định của pháp luật về môi trường du lịch,xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan vàcác địa phương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạmpháp luật nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn,vệ sinh tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; đềxuất, xây dựng thống nhất mô hình cơ quan quản lý các điểm, khu du lịch;

b) Hướng dẫn các địa phương và cơ sở kinh doanhdịch vụ du lịch triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn cho du khách, nângcao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch; chỉ đạo thực hiệnviệc công nhận dịch vụ du lịch đạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụkhách du lịch;

c) Đề xuất bổ sung hành vi, chế tài xử lý các hànhvi xâm hại môi trường và an toàn của khách du lịch theo hướng tăng mức xử phạt;

d) Chỉ đạo, tổ chức các Đoàn công tác liên ngành,tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địaphương vào thời điểm lễ hội, ngày lễ tết, tháng cao điểm, tập trung tại các nhàga, bến cảng, khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch;

đ) Tăng cường áp dụng hệ thống các tiêu chuẩnngành; hình thành hệ thống kiểm định, đánh giá và quản lý chất lượng ngành dulịch tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành du lịch;

e) Thực hiện điều phối liên kết phát triển sảnphẩm, dịch vụ du lịch, phát huy lợi thế của các vùng du lịch, nâng cao chấtlượng dịch vụ du lịch phục vụ khách;

g) Phát động, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triểnkhai các chương trình, chiến dịch cải thiện môi trường du lịch.

3. Các Bộ, ngành liên quan

a) Bộ Công an có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn công an các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trậttự an toàn tại các khu, điểm du lịch;

- Chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hànhvi xâm hại đến tính mạng, tài sản của khách du lịch; phối hợp với Viện kiểm sátnhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tổ chức các phiên tòa lưu động đối với nhữngvụ án điểm nhằm giáo dục ý thức pháp luật, răn đe tội phạm và phát động phongtrào quần chúng phòng, chống tội phạm xâm hại đến tính mạng, tài sản của kháchdu lịch; xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng du lịch nhậpcảnh Việt Nam hoạt động trái pháp luật, lừa đảo, thao túng, ép giá, gây mất anninh trật tự làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch Việt Nam;

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án thành lập lựclượng Cảnh sát du lịch, trước mắt tập trung chỉ đạo các lực lượng có liên quantăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch;

- Tăng cường triển khai lực lượng hình sự đặc nhiệmtuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trung tâm, các khu, điểm du lịch và bốtrí tăng cường lực lượng Cảnh sát, ưu tiên các chiến sĩ cảnh sát có trình độngoại ngữ, tác phong thân thiện tại các khu, điểm du lịch tập trung đông kháchdu lịch, có nguy cơ xảy ra mất an toàn đối với du khách;

- Chỉ đạo công an cửa khẩu phát động phong trào ứngxử văn minh, thân thiện với khách du lịch, tổ chức các lớp tập huấn “nụ cườithân thiện”.

b) Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng taxi, xíchlô hoạt động không phép lừa đảo, tăng giá, ép khách. Hướng dẫn cơ quan quản lýgiao thông các địa phương có phương án lắp đặt thiết bị giám sát hành trình vàthiết bị in hóa đơn tiền cước cho hành khách nhằm quản lý hiệu quả xe taxi thamgia đón, tiễn khách tại các nhà ga, bến tàu, cảng biển, bến xe; tăng cường kiểmtra đăng kiểm các loại phương tiện phục vụ khách du lịch;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, nâng caochất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tăng cường việc tiếp cận phương tiệnđược an toàn, thuận lợi, bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giaothông, đặc biệt chú trọng đối với giao thông đường bộ và giao thông đường thủynội địa;

- Chỉ đạo các nhà ga, bến tàu, cảng biển, bến xetăng cường các phương tiện kỹ thuật, thông tin, hỗ trợ nhân lực bảo đảm môi trườngdu lịch.

c) Bộ Công Thương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quanđể tăng cường công tác quản lý thị trường; rà soát các văn bản quy phạm phápluật, nghiên cứu đề xuất tăng chế tài xử phạt các hành vi gian lận, không niêmyết giá và không bán theo giá niêm yết, nâng giá bất hợp lý, ép giá, bán hànggiả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về tăngcường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật vềquản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng, dịch vụ tại các khu, điểm dulịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật. Lực lượngkiểm tra, xử lý cần có sự phối hợp của cơ quan Quản lý giá, cơ quan Thuế địaphương.

d) Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch đề xuất hỗ trợ, tạo điều kiện ưu tiên cho doanh nghiệp về địa điểm, ưu đãivề thuế để xây dựng các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch kiểu mẫu, bảo đảm chấtlượng, phục vụ khách du lịch;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch đề xuất việc giảm thuế nhập khẩu đối với các trang thiết bị, phương tiệnkỹ thuật hiện đại, đặc chủng, đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ công tác quản lý,vận hành các cơ sở dịch vụ du lịch, đặc biệt ưu tiên tại các cơ sở dịch vụ dulịch tại các khu, điểm du lịch quốc gia.

- Chủ trì xử lý hoặc phối hợp với ngành Du lịch xửlý nghiêm các hành vi vi phạm về đăng ký giá, công bố, niêm yết giá... của cáccơ sở dịch vụ;

đ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Chủ trì,phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dành một phần nguồn kinhphí hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch cho việc đầu tư nhà vệ sinh du lịch đạtchuẩn, hệ thống nước sạch phục vụ hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịchlồng ghép trong các hạng mục đầu tư xử lý chất thải hoặc bảo vệ môi trường,trước mắt ưu tiên triển khai tại những điểm du lịch trọng điểm thu hút lượngkhách du lịch lớn đến thăm quan và nghỉ ngơi.

e) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có tráchnhiệm: Chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địaphương chỉ đạo các ban, ngành liên quan tập trung lực lượng giải quyết dứt điểmtình trạng ăn xin, đeo bám, lợi dụng, chèn ép, lừa đảo khách du lịch; có biệnpháp rà soát, phân loại, hỗ trợ, tạo việc làm cho những đối tượng có hoàn cảnhkhó khăn đang kiếm sống tại các điểm tham quan, du lịch.

g) Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Chỉđạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, các hoạt động thôngtin cơ sở, hệ thống truyền thanh ở xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông,định hướng, nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, góp phần cải thiện môitrường du lịch.

h) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói ViệtNam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan truyền thông khác: Phối hợp với Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xãhội về trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch thông qua các bản tin thời sự,chương trình chuyên đề và lồng ghép trong các thể loại chương trình khác.

i) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Tổng Liên đoàn Lao động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung ương ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác tích cựctham gia vào các hoạt động cải thiện môi trường du lịch, hưởng ứng và có kếhoạch triển khai cuộc vận động, tuyên truyền xây dựng môi trường du lịch antoàn, văn minh, thân thiện.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng của các địaphương, phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển du lịchtại địa phương trong chỉ đạo liên ngành; tăng cường công tác quản lý bảo đảm vềan ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đồng thời có các biện pháp phòng ngừa,ngăn chặn kịp thời các hiện tượng, vụ việc có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới môitrường du lịch và hoạt động du lịch trên địa bàn;

b) Rà soát, sắp xếp và quy hoạch lại hoạt động kinhdoanh dịch vụ du lịch tại tất cả các điểm tham quan du lịch trên địa bàn; chỉđạo các đơn vị liên quan nghiên cứu lắp đặt các biển báo, biển cấm đỗ xe, bánhàng rong; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra việc cấp, quản lýcác doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến du lịch;

c) Yêu cầu các cơ sở cung ứng dịch vụ thực hiệnniêm yết giá công khai, bán đúng giá, bảo đảm chất lượng, số lượng, trọnglượng; chỉ đạo việc tổ chức triển khai công nhận các cơ sở dịch vụ đạt chuẩn dulịch;

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hànhcác quy định về bảo vệ trật tự xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, các quy địnhvề quản lý giá, phí đối với dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch; kiênquyết xử lý nghiêm các vụ việc ảnh hưởng tiêu cực đến khách du lịch tại cácđiểm du lịch ở địa phương;

đ) Tại các địa bàn du lịch trọng điểm thu hút lượngkhách du lịch trên 01 triệu lượt khách/1 năm, thành lập Trung tâm hỗ trợ dukhách, thiết lập đường dây nóng, xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý phản hồicủa khách du lịch. Tăng cường cung cấp thông tin về dịch vụ tại địa phương chodu khách qua Internet và hệ thống các ấn phẩm quảng bá du lịch;

e) Tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, doanhnghiệp trên địa bàn đầu tư xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống cung cấpnước sạch tại các điểm tham quan, dừng nghỉ trên địa bàn đáp ứng nhu cầu pháttriển du lịch tại địa phương; phấn đấu đến hết năm 2014, tất cả các khu, điểmdu lịch đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn và hệ thống cung ứng nước sạch;

g) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâurộng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tự giác,tích cực tham gia xây dựng phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn trật tự trị an,vệ sinh môi trường, cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâmhại khách tại các khu, điểm du lịch;

h) Lắp máy ghi hình cố định tại một số địa điểm dulịch thường xảy ra tình trạng cướp giật, bán hàng rong, ăn xin, tranh giànhkhách, ép mua, ép giá, đeo bám gây phiền hà cho khách du lịch để kịp thời cóbiện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

i) Cung cấp thông tin chính xác về y tế, anninh.... qua Internet và các ấn phẩm, cẩm nang du lịch để du khách lựa chọn vàcó biện pháp phòng ngừa đối với các hành vi tiêu cực. Công bố công khai các địađiểm dịch vụ phục vụ du lịch đạt chuẩn, tin cậy và khuyến cáo các địa điểmkhông nên đến;

k) Tổ chức tập huấn cho nhân viên hải quan, công ancửa khẩu; nâng cao kỹ năng giao tiếp với khách nước ngoài cho các tiểu thương,người bán hàng tại các địa điểm tập trung khách du lịch, nhân viên taxi, xíchlô; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn chokhách du lịch.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hiệp hội, cácdoanh nghiệp du lịch

a) Tăng cường vai trò của các Hiệp hội (Hiệp hội Dulịch, Hiệp hội Taxi, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng, Hiệp hội Siêu thị...)trong trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp quản lý môi trường du lịch bảo đảman ninh, an toàn, chống chèo kéo, ép giá khách du lịch; phát động phong tràocác doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia phối hợp trong công tácgiữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

6. Tổ chức thực hiện

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thựchiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới đối với các yêu cầu củaChỉ thị này; định kỳ sáu (06) tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện vàcác vấn đề phát sinh, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm; kịp thời trao đổi thông tin, những vướng mắc,khó khăn trong quá trình thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phốihợp giải quyết, tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và những vướng mắc trong quá trình thựchiện, kiến nghị biện pháp xử lý; định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ;tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị này trong quý II năm 2014, báo cáo Thủtướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân