ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 18/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CỦNG CỐ CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG CÔNG NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC XÉTDUYỆT BẮT BUỘC GIÁO DỤC LAO ĐỘNG TẬP TRUNG

Thi hành Quyết định số 333/QĐ-UB ngày 14-12-1979 và các văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố,công tác giáo dục bắt buộc lao động ở Thành phố đã có nhiều tiếnbộ. Hệ thống Trường đã được mở rộng, nhiều Trường đã được cấp ủy,UBND quận huyện, thủ trưởng các ngành quan tâm chỉ đạo, đưa nội dunghoạt động của Trường ngày càng đi vào chiều sâu của công tác giáodục lao động cải tạo ; cơ sở vật chất của nhiều Trường khang tranghơn ; sản xuất của Trường được đầu tư có kế hoạch, tăng thu nhập cảithiện một bước đời sống của học viên. Việc xét duyệt đưa người đigiáo dục lao động tập trung được chặt chẽ, có nề nếp hơn. Tìnhtrạng giữ người quá hạn đã giảm nhiều, việc xét duyệt hết hạn, chovề trước thời hạn đối với người học tập lao động tiến bộ được dựavào tập thể trên cơ sở bình xét của anh chị em học viên đã nâng thêmtrách nhiệm của học viên, động viên người tốt việc tốt.

Tuy nhiên, sự tiến bộ củacác Trường chưa đều, nhiều Trường còn có nhiều khó khăn về cơ sởvật chất, đời sống, công tác giáo dục, tổ chức sản xuất chưa tốt…do đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà Trường chưa được củng cố, cấp ủy -UBND quận huyện và thủ trưởng một số ngành chưa quan tâm chỉ đạo,chưa phân công người chuyên trách, chưa thông qua kế hoạch đầu tư, chưakiểm tra thực tế giúp đỡ Trường giải quyết khó khăn.

Công tác giáo dục ngườichậm tiến, giáo dục cải tạo lao động đối loại người tệ nạn xã hộicòn lâu dài và có ý nghĩa chính trị, kinh tế xã hội ; thể hiệntrách nhiệm, tính nhân đạo, tình thương của Đảng - Nhà nước ta, củachế độ mới xã hội chủ nghĩa.

Qua kiểm tra xem xét tìnhhình thực tế và sau khi nghiên cứu trao đổi với các ngành liên quan,UBND Thành phố chỉ đạo như sau :

1. Cần xác định đối tượngđể có nhận thức và thái độ đúng đắn trong quản lý giáo dục :

Theo Quyết định 333/QĐ-UB củaUBND Thành phố, đối tượng ta đưa vào các trường giáo dục lao độngcông nông nghiệp là những phần tử thuộc loại tệ nạn xã hội (xì kema túy, gái điếm…), người có sức lao động, người vi phạm trật tựcông cộng hoặc phạm pháp nhưng chưa đến mức độ truy tố trước phápluật, chưa đến mức phải xử lý bằng biện pháp tập trung cải tạo.Nói chung đối tượng này là người chậm tiến mà xã hội cần tập trunggiáo dục, nhưng họ không phải là phạm nhân, họ vẫn còn quyền côngdân.

Cần xác định rõ tính chấtnhư vậy để trong chỉ đạo, trong tổ chức quản lý, giáo dục có tháiđộ, chính sách đúng đắn. Chính sách của ta là giáo dục bằng biệnpháp học tập và lao động nhằm giúp cho họ thấy lỗi lầm, chịu laođộng và quý trọng lao động, sống và làm ăn chánh đáng, trở thànhngười công dân tốt. Cán bộ hoạt động ở Trường giáo dục lao động côngnông nghiệp phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, thật sự gươngmẫu, nêu cao trách nhiệm và tình thương, thuyết phục và cảm hóa họ,luôn tôn trọng và nâng cao tính tự giác của mỗi người, phát huy vaitrò làm chủ tập thể của họ trong tổ chức quản lý giáo dục, sảnxuất cải thiện đời sống.

2. Kiểm tra, củng cố và tăngcường chỉ đạo các Trường giáo dục lao động công nông nghiệp .

Chủ tịch UBND quận huyện vàThủ trưởng các ngành có Trường giáo dục lao động công nông nghiệpcần kiềm tra, có kế hoạch củng cố các Trường một cách toàn diện:tổ chức cán bộ, kế hoạch học tập giáo dục, kế hoạch học tập giáodục, kế hoạch sản xuất, chăm sóc đời sống… và thường xuyên chỉ đạo,giúp Trường giải quyết kịp thời các khó khăn để Trường hoạt độngcó hiệu quả. Mỗi quận huyện và ngành có Trường cần phân công mộtđồng chí Phó Chủ tịch, một đồng chí trong Ban lãnh đạo ngành phụtrách theo dõi công tác của Trường như các mặt công tác khác.

UBND huyện Duyên Hải, nơi cónhiều Trường giáo dục lao động công nông nghiệp của các quận và cácngành cần tổ chức định kỳ các cuộc sinh hoạt với các Trường đểkiểm điểm giải quyết kịp thời mối quan hệ giữa Trường với địaphương và việc tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở kinh tế lâu dài ởDuyên Hải. Các Trường đứng trên địa bàn Duyên Hải cũng như trên cácđịa phương khác phải thường xuyên liên hệ, báo cáo tình hình, tranhthủ sự giúp đỡ của địa phương, tôn trọng kỷ luật địa phương.

Sở Thương binh xã hội, cơquan chức năng được UBND Thành phố phân công theo dõi chỉ đạo cácTrường (thay cho Ban Giáo dục lao động trước đây) cần có kế hoạch nắmtình hình, chỉ đạo nội dung hoạt động, giúp Trường giải quyết khókhăn, kịp thời phát hiện những việc làm tốt, những điển hình tốt,những việc chưa tốt, rút kinh nghiệm phổ biến chung và thường xuyênbáo cáo cho UBND Thành phố.

3. Tổ chức công tác xétduyệt bắt buộc giáo dục lao động tập trung và phân cấp ra quyết định:

Người bị bắt buộc giáo dụclao động tập trung tuy chưa mất quyền công dân, chưa chịu trách nhiệmvề hình sự trước pháp luật những do lỗi lầm và qua nhiều lần giáodục, chưa chịu sửa chữa nên bị sử lý hành chánh, bị hạn chế mộtsố quyền nhứt định trong thời gian bị bắt buộc giáo dục tập trung.Do đó việc phân loại đối tượng, xét duyệt đối tượng cần chặt chẽ,khách quan, đảm bảo đúng người, đúng lỗi, đúng chính sách và đủthủ tục theo quy định. Chỉ bắt buộc giáo dục lao động tập trung đốivới người không có khả năng giáo dục cải tạo tại chỗ, còn nói chungnên áp dụng rộng rãi và có hiệu quả hình thức giáo dục cải tạotại chỗ, vừa đảm bảo sinh hoạt bình thường của gia đình, vừa qua giađình, đoàn thể, tổ dân phố giáo dục đối tượng như nhiều địa phươngđã thực hiện có kết quả.

Căn cứ tính chất của đốitượng bao gồm nhiều loại, rút kinh nghiệm xét duyệt và giáo dục vừaqua, UBND Thành phố tạm quy định như sau :

a) Đối người đang cư ngụ tạiđịa phương, đã phạm nhiều lỗi, đã qua giáo dục nhiều lần mà khôngchịu sửa chữa, xét thấy cần thiết phải bắt buộc giáo dục lao độngtập trung thì Công an phường, xã lập hồ sơ đưa ra Hội đồng xét duyệtđịa phương xem xét và trình Chủ tịch UBND quận huyện quyết định.

Chủ tịch UBND Thành phố ủynhiệm Chủ tịch UBND quận huyện ký quyết định số đối tượng này.

b) Đối với số vi phạm trậttự công cộng, tệ nạn xã hội do Công an địa phương (quận huyện) tạmgiữ, thì cần phân loại sớm theo thời gian quy định và giải quyết nhưsau :

- Trả tự do số oan sai hoặcgiáo dục trả tự do số chưa cần thiết phải áp dụng hình thức cảitạo.

- Trả tự do và thông báo vềđịa phương số cần thiết giáo dục cải tạo tại chỗ.

- Lập hồ sơ, báo cáo Chủtịch quận huyện xem xét và quyết định số cần thiết phải bắt buộcgiáo dục lao động tập trung.

Chủ tịch UBND Thành phố ủynhiệm Chủ tịch UBND quận huyện ký quyết số đối tượng này .

c) Đối với số vi phạm trậttự công cộng, tệ nạn xã hội, giựt dọc do các đơn vị Công an thànhphố bắt giữ, thu gom trong các đợt, Công an thành phố cần chỉ đạocác đơn vị phân loại và giải quyết sớm theo điểm b trên. Số cầnthiết phải bắt buộc giáo dục lao động tập trung. Công an thành phốlập hồ sơ và Giám đốc Công an thành phố đề nghị để Chủ tịch UBNDThành phố xem xét, ra quyết định.

4. Thực hiện đúng quy địnhvề thời hạn bắt buộc giáo dục tập trung, việc xét cho về trướcthời hạn và kéo dài thêm thời hạn :

Chủ tịch UBND quận huyện vàthủ trưởng các ngành có Trường giáo dục lao động công nông nghiệp cótrách nhiệm chỉ đạo Ban Giám hiệu các Trường thực hiện đúng việcxem xét cho về gia đình số học viên ở Trường theo thời hạn đã ghitrong quyết định. Người học tập lao động tiến bộ, không vi phạm nộiquy của Trường phải được cho về đúng hạn. Người lập thành tích trongthời gian học tập lao động ở Trường được xét cho về trước thời hạn.Người vi phạm nhiều lần nội quy của Trường, chây lười học tập laođộng, trốn Trường bị kéo dài thời hạn.

Việc cho về đúng thời hạndo Ban Giám hiệu nhà trường quyết định và ký giấy xác nhận giớithiệu về địa phương. Việc cho về trước thời hạn hoặc kéo dài thờihạn do Ban Giám hiệu trường xét đề nghị cấp đã ra quyết định bắtbuộc giáo dục lao động tập trung quyết định.

Mọi trường hợp giữ quáthời hạn, vì động cơ cá nhân xét đề nghị cho về trước thời hạnhoặc kéo dài thời hạn đều cần được xử lý theo quy định của Quyếtđịnh 333/QĐ-UB của UBND Thành phố.

Người hết hạn bắt buộcgiáo dục lao động tập trung trở về được khôi phục ngay hộ khẩu vớigia đình và địa phương cần giúp đỡ, tạo công ăn việc làm để ổn địnhđời sống.

Chủ tịch UBND quận huyện vàthủ trưởng các ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạothực hiện tốt chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả về UBNDThành phố (đồng gởi Sở Thương binh xã hội Thành phố).

Sở Thương binh xã hội, Côngan thành phố và Văn phòng UBND Thành phố củng cố tốt bộ phận theodõi các Trường giáo dục lao động công nông nghiệp, thường xuyên phốihợp với các ngành chức năng khác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện,hướng dẫn thực hiện tốt công tác bắt buộc giáo dục lao động tậptrung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh