ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT

Năm 2013 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toànquốc lần thứ XI của Đảng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; kế hoạch kinh tế- văn hóa - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Mặc dù chịu nhiều tác động do khó khănchung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nhưng với sự nỗ lực phấnđấu, vượt qua khó khăn, thử thách của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế- văn hóa - xã hội thành phố được những ; góp phần cùng cả nước tập trung tháogỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô,kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội. Tuy nhiên những khó khăn, hạn chế, yếu kém của kinh tế thànhphố vẫn chưa được giải quyết căn cơ; đặc biệt từ nay đến Tết Giáp Ngọ năm 2014là thời điểm thành phố tập trung tổ chức các hoạt động cao điểm đón mừng nămmới, đón Tết cổ truyền; đây cũng là thời điểm tình hình thị trường, các loạitội phạm diễn biến phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp tập trung mọi nỗ lựchoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Để thực hiện Kết luận 141-KL/TU ngày 17 tháng 10năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về những nhiệm vụ, giải pháp quý 4/2013,tập trung chuẩn bị Tết Nguyên đán 2014; tập trung triển khai công tác tổ chức,chăm lo Tết Giáp Ngọ năm 2014 với phương châm “Tết đoàn kết, tiết kiệm, vuitươi, lành mạnh, an toàn”; ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triểnkinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm an ninh trật tự thànhphố ngay từ đầu năm 2014; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các Sở,ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thànhviên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố tổ chứcthực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý , hàng tiêu dùngtrước, trong và sau Tết; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả ổnđịnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố và khu vực, đảmbảo cân đối ngân sách đáp ứng nhu cầu kinh phí chi đầu tư, thường xuyên

a) Sở Công Thương, phối hợp các Sở, ngành chức năng,Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện kế hoạch cung ứng các mặthàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Giáp Ngọ năm 2014; kiểm trachặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch tạo nguồn hàng và cung ứng hàng hóa của cácđơn vị tham gia Chương trình bình ổn thị trường; theo dõi sát diễn biến thịtrường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếutrên địa bàn thành phố để chủ động có phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc đềxuất Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp nhằm ổn định thị trường trong trườnghợp vượt thẩm quyền, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa cục bộ, tănggiá đột biến.

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc,Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố chủ động chuẩn bị tốt nguồn nguyênliệu để thực hiện kế hoạch sản xuất, dự trữ, kinh doanh hàng hóa nhằm đáp ứngđủ nhu cầu tiêu dùng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Nâng cao chấtlượng, đa dạng mẫu mã hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh với hàng ngoạinhập, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của nhân dân. Khuyếnkhích các doanh nghiệp thực hiện chính sách bán hàng khuyến mại, giảm giá bánvà áp dụng các dịch vụ sau bán hàng trước và sau Tết nhằm phục vụ tốt ngườitiêu dùng; tăng cường bán hàng lưu động phục vụ nhân dân ngoại thành, công nhântại các khu chế xuất, khu công nghiệp, sinh viên ở các ký túc xá.

c) Sở Tài chính phối hợp các Sở, ngành theo dõi sáttình hình giá cả thị trường và diễn biến chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố,kịp thời có biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật nhằm bình ổn thị trường,giá cả, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng; chủ động thành lập các đoànkiểm tra liên ngành kiểm tra giá cả hàng hóa, dịch vụ; hướng dẫn Ủy ban nhândân các quận - huyện tổ chức kiểm tra việc chấp hành chủ trương kê khai giá,đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là các loại hàng hóathực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ tại các chợ, nơi mua bán tập trung và khu vuichơi, giải trí, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động trong công tác cânđối ngân sách cuối năm, tập trung giải quyết nhanh các khoản chi lương, thưởngvà thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và các đốitượng chính sách, có công trước Tết, không để chậm trễ.

d) Chi Cục Quản lý thị trường, Chi Cục Thú y chủđộng phối hợp lực lượng Công an thành phố và các ngành chức năng tăng cườngcông tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhậplậu, hàng gian, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gianlận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnhtranh lành mạnh, góp phần bình ổn thị trường. Xử lý nghiêm và kịp thời các hànhvi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với sản xuất, kinhdoanh, tiêu thụ pháo các loại, thực phẩm, gia súc, gia cầm, trái cây... khôngbảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ nguồn gốc; chuyển những vụ vi phạmcó dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra khởi tố.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉđạo tăng cường tuyên truyền vận động doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh trênđịa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;bán hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không mua bán hànggian, hàng giả. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yếttại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; báo cáo và đề xuất kịp thời Ủy bannhân dân thành phố các giải pháp ổn định thị trường. Kiên quyết xử lý nghiêmcác đối tượng tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội. Phối hợpchặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền trong đoànviên, hội viên và quần chúng các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bình ổnthị trường; các quy định pháp luật về thương mại; tiếp tục thực hiện tốt cuộcvận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện cân đối ngânsách quận, huyện để giải quyết nhanh các khoản lương, thưởng và các chế độchính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách, ngườicó công trước Tết.

e) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố chủ độngkế hoạch về dự trữ tiền mặt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho thanh toán và lưuthông hàng hóa tiền tệ các tháng cuối năm. Chỉ đạo các ngân hàng thương mạitrên địa bàn quan tâm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phục vụTết; đảm bảo đáp ứng đủ nguồn, cơ cấu, loại tiền cho nhu cầu của doanh nghiệpvà người dân; vận hành hiệu quả hệ thống ATM trong dịp cao điểm lễ, Tết. Phốihợp Công an thành phố, Chi Cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các quận,huyện tăng cường quản lý thị trường vàng và ngoại hối, xử lý nghiêm đối với cáchành vi vi phạm.

2. các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với tuyêntruyền chính trị, đồng thời thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, ansinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhândân thành phố và các địa phương vùng căn cứ kháng chiến

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giámđốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết năm2014 với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn; đồng thời phối hợpcác đoàn thể ở địa phương vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân,tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, lực lượng vũtrang, các vùng căn cứ kháng chiến của Thành ủy, sinh viên, công nhân các khucông nghiệp, khu chế xuất, học viên ở trung tâm giáo dục của thành phố ở cáctỉnh và những hộ gia đình nghèo… có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩatình.

b) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơquan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền gắn vớicác hoạt động mừng Xuân, mừng ; kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sảnViệt Nam (03/02/1930-03/02/2014); 46 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy XuânMậu Thân (1968 - 2014); giới thiệu những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hộithành phố năm 2013, đặc biệt là những nỗ lực của thành phố kiềm chế lạm phát,ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đầu tư các công trình hạ tầng quantrọng; cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượngnguồn nhân lực; chính sách ; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh” với chủ trương thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; tổchức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đápứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc (điện thoại, internet, bưu điện..)trong dịp Tết của mọi tầng lớp nhân dân.

c) Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân, Tổngbiên tập các báo của thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền những thành tựu,kết quả năm 2013 trên các lĩnh vực, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệmvụ của năm 2014 để hoàn thành các kế hoạch công tác từ tháng đầu, quý đầu năm2014. Xây dựng các chuyên mục mừng Xuân, mừng Đảng phong phú, sinh động, phùhợp với đời sống xã hội, tập quán, nhu cầu vui chơi của người dân thành phố; cangợi tình yêu quê hương, đất nước; tuyên truyền về biển đảo, về hoạt động củadoanh nghiệp, người lao động ngay trong những ngày Tết. Thường xuyên cập nhậtthông tin, phản ảnh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của thành phố.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công anthành phố, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn- TNHH Một thành viên, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện các sựkiện du lịch, chương trình du lịch kết hợp mua sắm, hoạt động văn hóa, thể thaophục vụ cho người dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2014 với nhữngchương trình đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc và giữ bình ổn giácác mặt hàng phục vụ cho đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí củanhân dân trên địa bàn, lưu ý đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự vàan toàn cho người dân, du khách tại các khu vực tổ chức sự kiện, khu vui chơigiải trí, các khu vực trung tâm.

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cácSở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ngườicó công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, trẻ em tại các máiấm tình thương, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo. Hướng dẫn và theo dõi việc chitrả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; nắm chắc tình hình đời sống,sinh hoạt của công nhân. Phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụđình công, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trậttự trên địa bàn.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Laođộng-Thương binh và Xã hội, cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, ThànhĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viênkhông có điều kiện về quê ăn Tết; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việcgiảng dạy, học tập nghiêm túc trong những ngày cận Tết và những ngày đầu nămmới sau khi nghỉ Tết.

g) Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệpthành phố phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch và các đoàn thể thành phố tổ chức chăm lo, hỗ trợ quà Tết, tổ chức cáchoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ công nhân, người lao động, nhất là ngườilao động không có điều kiện về quê ăn Tết.

h) Sở Ngoại vụ phối hợp Ủy ban Người Việt Nam ởnước ngoài, Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước hỗ trợ các thủ tụcvà tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào về quê ăn tết; phối hợp Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Công an thành phố để giải quyết nhanh, kịp thời các phảnảnh của du khách trong những ngày Tết. Tổ chức chu đáo buổi gặp gỡ giữa lãnhđạo thành phố với Lãnh sự đoàn, bà con kiều bào về quê ăn Tết.

i) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựngKế hoạch triển khai “Tết trồng cây nhớ Bác” trang trọng, tiết kiệm. Tăng cườngkiểm tra, giám sát công tác thủy lợi, bảo đảm nước và chuẩn bị đủ nguồn phânbón, giống cây trồng, vật nuôi kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ Đông Xuânnăm 2014. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y, bảo đảm vệ sinh an toàn thựcphẩm; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễmbệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên địa bàn.

3. Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã hội, antoàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm các biểuhiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chínhvà các biểu hiện không lành mạnh trước, trong và sau Tết

a) Công an thành phố phối hợp các Sở, ngành, Ủy bannhân dân các quận - huyện tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công các loại tộiphạm, tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêuchính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; đảm bảo an ninh trật tựtại khu vực trung tâm thành phố, ngăn ngừa và phòng, chống có hiệu quả tội phạmxâm phạm sở hữu tài sản của du khách nước ngoài; ngăn chặn và xử lý nghiêm nạnđua xe trái phép, cờ bạc, mại dâm, ma túy..., đảm bảo an ninh trật tự trên địa bànthành phố. Chỉ đạo Công an các quận - huyện, phường, xã, thị trấn làm tốt côngtác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tăng cường lực lượngbảo vệ dân phố, dân phòng tuần tra, canh gác trong dịp Tết. Phối hợp các lựclượng chức năng ở địa phương giải tỏa, tạo mỹ quan đô thị các địa bàn, khu vựcphức tạp về trật tự lòng lề đường.

b) Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp Công an thành phố,Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức tuầntra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý cácloại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp, tăng cường công tác phòngcháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dânthành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

c) Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Cảng SàiGòn, Công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trườnghợp nhập cảnh, xuất cảnh bất hợp pháp hàng hóa qua đường biển.

d) Văn phòng Tiếp công dân thành phố phối hợp Côngan thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố có kế hoạch tiếp công dân phù hợp, không đểcông dân khiếu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn thànhphố trong những ngày Tết.

đ) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chứccác đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lýnghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dịđoan, thu lợi bất chính. Tại các di tích, các nơi thờ tự, thực hành tín ngưỡng,cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin về các giá trị lịch sửvăn hóa của di tích, ý nghĩa của lễ hội; quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìnvệ sinh, môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch và khu vực lễ hội. Chủđộng trao đổi thông tin, phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận -huyện về thời gian tổ chức, để giảm tải khách tham gia lễ hội tại một khu vựctrong một thời gian nhất định.

e) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợpCông ty Môi trường đô thị thành phố và các Công ty Dịch vụ công ích quận -huyện tổ chức thu gom, quét hút, tưới rửa đường. Tổ chức tốt công tác vệ sinhmôi trường, thu gom rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố, điểmcông cộng, vận chuyển hết rác trong ngày, đặt thêm thùng rác, nhà vệ sinh côngcộng ở các điểm tập trung đông người và các điểm tổ chức các hoạt động văn hóanghệ thuật, đảm bảo mỹ quan thành phố trong những ngày Tết; riêng tại các chợ,điểm bán hoa kiểng, các tuyến đường cửa ngõ thành phố... phải giải quyết trước22 giờ 00 ngày 30 tháng 01 năm 2014 (30 Tết âm lịch).

g) Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp Công anthành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong và Ủy ban nhân dân các quận - huyệntổ chức phân luồng giao thông và điều tiết giao thông hợp lý tại các giao lộ,nhất là tại các khu vực trung tâm và ùn tắc giao thông. Xây dựng kế hoạch phụcvụ vận tải có khả năng đáp ứng tối đa khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao,nhất là tại các đầu mối giao thông; tăng cường cung cấp thông tin phục vụ hành khách,đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết cho việc lựa chọnchuyến đi, triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách. Chỉnhtrang các bến bãi và điều kiện đưa đón, tiễn hành khách tại bến xe, nhà ga, tổchức các điểm dừng, nghỉ, cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi; kiên quyết không để hànhkhách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; tăng cường kiểmtra chất lượng phương tiện tại các đầu mối giao thông, kiên quyết ngăn chặnviệc đưa các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật để chuyên chở hànhkhách, hàng hóa. Điều hành tốt dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách tại cácbến xe, bến tàu, không để ứ đọng, ách tắc, không để xảy ra tình trạng tăng giátrong những ngày cao điểm. Tập trung khắc phục nhanh các tuyến đường hư hỏng;việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hoàn thiện các công trình cầu đường, thoát nướcphải tạm ngưng, tái lập mặt đường và giải tỏa hàng rào che chắn, đảm bảo antoàn trước ngày 23 tháng 01 năm 2014 (23 tháng 12 âm lịch). Phối hợp Tổng Côngty Hàng không Việt Nam, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, Sở Giaothông vận tải các tỉnh tăng cường các chuyến bay, tàu hỏa, đường bộ, đường thủy,không để ứ đọng, ách tắc, đặc biệt là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnhthành trước Tết và từ các tỉnh thành vào Thành phố Hồ Chí Minh sau Tết.

h) Giám đốc Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫnnhân dân phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh không để xảyra ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết; phối hợp các cơ quan liên quan có kếhoạch kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thựcphẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệptrên địa bàn thành phố; chỉ đạo các bệnh viện của thành phố và các quận, huyệnbố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trịcho nhân dân trong thời gian Tết; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh cho ngườidân.

i) Cục Hải quan thành phố phối hợp Tổng Công tyHàng không Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục hải quan đối vớihành khách xuất cảnh, nhập cảnh; giải phóng hàng hóa xuất - nhập khẩu kịp thời,nhanh chóng tại các cửa khẩu và tập trung công tác phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại, các loại hàng hóa vi phạm an ninh quốc gia qua cửa khẩu.

k) Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TNHH Mộtthành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên cótrách nhiệm đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, đáp ứng nhu cầusản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết.

l) Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thịtrấn, cơ quan, đơn vị tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạchđẹp. Tổ chức chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia, các đài liệt sĩ… đểnhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết.

4. Phát động phong trào thi đua hoàn thành cao nhấtkế hoạch năm 2013; tổ chức tổng kết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014trên tinh thần tiết kiệm; không tổ chức các đoàn đến chúc Tết, tặng hoa, biếuquà cho lãnh đạo các cấp

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giámđốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố phát động thi đua hoàn thành cao nhấtcác mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013. Lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị phảithường xuyên đi thực tế cơ sở nắm tình hình tổ chức, chăm lo Tết của các đơn vịtrực thuộc, người lao động và địa phương. Tổ chức tổng kết năm 2013 và triểnkhai nhiệm vụ năm 2014 thật tiết kiệm, không tổ chức liên hoan, phô trương hìnhthức. Không tổ chức các đoàn đến chúc Tết, tặng hoa, biếu quà cho lãnh đạo cáccấp. Không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân. Có tráchnhiệm kiểm tra xử lý tập thể và cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủyban nhân dân thành phố khi để xảy ra vi phạm ở đơn vị trực thuộc.

b) Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạtđộng sản xuất kinh doanh, công việc, học tập… trở lại bình thường. Giám đốc ĐàiTruyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân, Tổng biên tập các báo của thành phố tậptrung thông tin tình hình khai trương hoạt động của các doanh nghiệp; tinhthần, thái độ làm việc của cán bộ

c) Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tragiờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quanhành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xử lý hoặctham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là côngviệc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, ngườilao động.

d) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp BanThi đua-Khen thưởng thành phố báo cáo đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thànhphố khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giaothực hiện trong Chỉ thị Tết Giáp Ngọ năm 2014.

5. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp theo thẩmquyền và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện;thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, tình hình kinh tế- văn hóa - xã hộitrên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh thuộcthẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời phân công cán bộ lãnh đạo trực trong cácngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dânthành phố, cụ thể:

- Các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức, chăm lo TếtGiáp Ngọ năm 2014, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Phòng Tổng hợp Kếhoạch) trước ngày 30 tháng 12 năm 2013.

- Thông tin và báo cáo sơ bộ công tác các hoạt độngTết trước ngày 15 tháng 01 năm 2014 (15 tháng 12 âm lịch).

- Báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có nhận định, đánhgiá gửi trước 12 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2014 (25 tháng 12 âm lịch).

- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tếtcủa địa phương, đơn vị, có nhận định, đánh giá gửi trước 12 giờ ngày 03 tháng02 năm 2014 (mùng 4 Tết) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và BanThường vụ Thành ủy.

Việc gửi báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo nội dung củacác cơ quan, đơn vị là cơ sở quan trọng để đánh giá thi đua công tác tổ chức,chăm lo Tết Giáp Ngọ và cả năm 2014. Ngoài gửi văn bản giấy (hoặc fax), đề nghịcác đơn vị gửi thông tin, báo cáo qua thư điện tử [email protected]ặc [email protected]

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thànhphố và các đoàn thể thành phố tăng cường phối hợp để tổ chức phục vụ Tết Nguyênđán Giáp Ngọ năm 2014 thật chu đáo, tiết kiệm.

Chỉ thị này được phổ biến đến các Sở, ban, ngành,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố, các doanh nghiệp,Ủy ban nhân dân các quận - huyện để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ “để báo cáo”;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp thành phố;
- Các Sở - Ban - ngành thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng;
- Các Tổng Cty và Cty thuộc UBND TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: CPVP; các Phòng CV; THKH (6b); Trung tâm Công báo; Trung tâm tin học;
- Lưu:VT, (THKH/Qt) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân