UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hải Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN VÀ ĐỐI PHÓVỚI ẢNH HƯỞNG CỦA EL NINO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Theo dự báocủa Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Trung ương,hiện tượng thời tiết El Nino có khả năng xuất hiện ở nước ta, thời gian ảnhhưởng từ mùa hè năm 2014 đến hết mùa xuân năm 2015. Ảnh hưởng củaEl Nino làm cho nhiệt độ tăng so với trung bình nhiều năm từ 1,2 – 1,50C, lượngmưa bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm từ 25% - 50%.

Trên thực tế, từ đầunăm 2014 đến hết tháng 9 lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 990 mmthấp hơn so với trung bình nhiều năm (từ 2007-2012 là 1.312mm). Nhiều khả năngvụ Đông Xuân 2014-2015 sẽ xảy ra tình trạng thiếu nguồn nước trên diện rộng,gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

Để chủ động phòng,chống hạn hán, đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinhkinh tế vụ Đông Xuân 2014-2015 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhchỉ thị cho Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, thị xã, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạothực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo cácxã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, huy động nhân lực,phương tiện tổ chức thực hiện hoàn thành khối lượng Kế hoạch làm thủy lợi ĐôngXuân 2014-2015 theo quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng kếhoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 hợp lý; bố trí diện tích, cơ cấu, thời vụgieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước; các vùng thường xuyên thiếu nướctưới, xem xét chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới hơn.

- Xây dựngphương án phòng, chống hạn cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn, tập trung tusửa máy móc, thiết bị, công trình phục vụ tưới do địa phương quản lý, đảm bảođủ điều kiện để chủ động đưa nước đổ ải và tưới dưỡng vụ Đông Xuân 2014 – 2015.

- Quản lý chặtchẽ nguồn nước trong các hồ chứa, ao, kênh chìm; thường xuyên kiểm tra, đánhgiá tình hình nguồn nước, diễn biến xâm nhập mặn để vận hành điều tiết các cốnglấy nước theo quy trình ngăn mặn, trữ nước ngọt phục vụ kịp thời cho sản xuấtvà sinh hoạt.

2. Công tyTrách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh HảiDương, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương:

- Tập trung tổchức làm thủy lợi Đông Xuân 2014-2015 thực hiện hoàn thành khối lượng kế hoạchđược giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; huy động lực lượng giải tỏa rong, bèo,vật cản đảm bảo dòng chảy thông thoáng, đủ điều kiện dẫn nước tưới từ côngtrình đầu mối tới mặt ruộng.

- Tu sửa, bảodưỡng máy móc, thiết bị, công trình phục vụ tưới do đơn vị quản lý, đảm bảo100% số lượng máy móc, thiết bị, công trình hoạt động tốt đủ điều kiện để chủđộng đưa nước đổ ải và tưới dưỡng vụ Đông Xuân 2014 – 2015.

- Xây dựng và tổchức thực hiện có hiệu quả phương án phòng,chống hạn đối với khu vực tưới do đơn vị chịu trách nhiệm; đảm bảo cấp nước phù hợpvới tình hình diễn biến thời tiết vàkịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn nước thay đổi.

- Chủ động bốtrí kinh phí, vật tư, thiết bị để triển khai đồng bộ, kịp thời các biện phápphòng, chống hạn.

3. Công tyTrách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương:

Tăng cườngkiểm tra, chủ động sửa chữa máy móc thiết bị, xây dựng kế hoạch ưu tiên nguồnđiện đảm bảo công suất và chấtlượng cấp cho các trạm bơm phục vụ bơm tưới phòng, chống hạn vụ ĐôngXuân 2014 – 2015.

4. Trung tâmKhí tượng thuỷ văn Hải Dương:

Nâng cao chấtlượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biếncủa các tình huống phức tạp về thời tiết, nguồn nước, cung cấp kịp thời cho Banchỉ đạo phòng, chống hạn của tỉnh và các địa phương để kịp thời chỉ đạo đối phóvới mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra.

5. Các cơ quanthông tin đại chúng:

Báo Hải Dương,Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện, thành phố, thị xãtăng cường tuyên truyền về tình hình khí tượng, thủy văn, khả năng xảy ra hạnhán, để vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, thực hiện tốt côngtác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn. Biểu dương kịp thời những địa phương,cơ sở đã chủ động và có những sáng kiến chống hạn mang lại hiệu quả cao.

5. Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo,kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện hoàn thànhkhối lượng Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2014-2015 đảm bảo tiến độ, chấtlượng.

- Xây dựng Phươngán phòng, chống hạn của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo, hướngdẫn các địa phương, đơn vị sử dụng tiết kiệm nước tưới, hạn chế tối đa tìnhtrạng rò rỉ, thất thoát nước.

- Phối hợp vớiTrung tâm Khí tượng thuỷ văn Hải Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thànhviên Điện lực Hải Dương, Công ty Trách nhiệm một thành viên khai thác côngtrình thủy lợi Bắc Hưng Hải và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ tìnhhình thời tiết, nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn, việc vận hành hệ thống côngtrình thủy lợi để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vịthực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng, chống hạn.

- Hướng dẫncác địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu giống, thời vụ, phổbiến các biện pháp, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp vớinguồn nước tưới.

- Tham mưu choỦy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khaicác giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạnhán, xâm nhập mặn, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Uỷ ban nhândân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển