THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀQUẢN LÝ CHẶT CHẼ BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Từ năm 1977 đến nay, Ban bí thưTrung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về chấnchỉnh tổ chức, sửa đổi lề lối làm việc giảm biên chế hành chính, nhưng tìnhhình tổ chức và biên chế hàng năm vẫn tăng lên. Hiện nay, biên chế Nhà nước vẫncòn quá cồng kềnh, nhiều cơ quan, đơn vị, chức năng, nhiệm vụ chưa rõ ràng, làmviệc trùng lặp, chế độ trách nhiệm của từng người không cụ thể; tiêu chuẩn cánbộ và nhân viên Nhà nước chưa được xây dựng, vì vậy chưa có cơ sở chính xác đểđịnh mức biên chế cần thiết cho từng cơ quan, đơn vị. Trong khi số người ốm yếu,lớn tuổi, năng lực công tác hạn chế dồn lại từ nhiều năm và ngày càng tăng lên,chưa giải quyết được thì số học sinh tốt nghiệp hàng năm ra trường khoảng 20 vạnđược đưa thêm vào biên chế Nhà nước; số người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động...ra khỏi biên chế Nhà nước mỗi năm chỉ bằng một phần năm (1/5) số người được bổsung vào biên chế, do vậy biên chế trong các cơ quan Nhà nước ngày càng tăngnhưng khối lượng công việc không tăng hoặc có khi còn giảm bớt. Trước tình hìnhnhư vậy một số Bộ và địa phương vẫn yêu cầu bổ sung biên chế Nhà nước, nhất làtăng thêm số người vào biên chế hành chính.

Để chuẩn bị cải tiến quản lýbiên chế cán bộ, nhân viên Nhà nước trong những năm tới, đồng thời khắc phụctình trạng tăng biên chế hành chính làm cho bộ máy các cơ quan Nhà nước thêm nặngnề, quan liêu, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tạm hoãn việctuyển dụng người mới vào cơ quan hành chính (kể cả cơ quan hành chính trong cácđơn vị sản xuất) và sự nghiệp. Giữ nguyên số người có mặtđến 31 tháng 12 năm 1979 cho đến khi có định mức biên chế của các Bộ, Tổng cụcvà Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt;trong thời gian này vẫn phải tiếp tục giải quyết cho cán bộ, nhân viên đến tuổinghỉ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động và chỉ cho điều chỉnh cán bộ nhânviên trong biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu, tăng cường cho cấp huyện và cơ sở.Những nơi thiếu người không được lấy người mới ngoài biên chế vào thay thế màchỉ điều chỉnh, sắp xếp hợp lý trong số cán bộ, nhân viên đã có. Đối với nhữngBộ, Tổng cục, địa phương mà tổng số người trong các cơ quan hành chính có mặt đến31 tháng 12 năm 1979 cao hơn chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao thì phải có biệnpháp giải quyết trong nội bộ ngành, địa phương theo các chế độ, chính sách đãcó. Nếu vì yêu cầu công tác đặc biệt mà các Bộ, Tổng cục và các tỉnh, thành phốphải tăng biên chế hành chính sự nghiệp hoặc phải tuyển người ngoài biên chếvào bộ máy Nhà nước thì phải xin Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định mới đượcthi hành.

Bộ Lao động vàBan tổ chức của Chính phủ phải cùng với các cơ quan hữu quan soát lại các chínhsách, chế độ hiện hành để đề nghị Hội đồng Chính phủ bổ sung một số điểm cầnthiết nhằm thúc đẩy việc điều chỉnh, sắp xếp hợp lý biên chế hành chính trong cảnước.

Riêng về biênchế sự nghiệp của các ngành giáo dục phổ thông và y tế, Thủ tướng Chính phủgiao cho Ban tổ chức của Chính phủ cùng với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước làm việc vớicác Bộ Giáo dục, Y tế đề xuất chủ trương cụ thể trình Thường vụ Hội đồng Chínhphủ quyết định; trước mắt tạm hoãn việc tuyển dụng số giáo viên vỡ lòng, mẫugiáo đang hưởng 85% lương và do hợp tác xã nông nghiệp điều hoà lương thực vàobiên chế Nhà nước theo Chỉ thị số 152 - TTg ngày 8 tháng 4 năm 1976 của Thủ tướngChính phủ.

2. Các Bộ, Tổngcục, Uỷ ban nhân dân địa phương nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn và định mứcbiên chế trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trình Hội đồngChính phủ ban hành theo Chỉ thị số 57 - TTg ngày 2 tháng 2 năm 1977 của Thủ tướngChính phủ. Ban tổ chức của Chính phủ hướng dẫn và theo dõi việc làm trên để tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Để giải quyếtbiên chế cho các tổ chức mới được Chính phủ cho phép thành lập, các Bộ, Tổng cục,Uỷ ban nhân dân địa phương phải tự điều chỉnh trong tổng số biên chế và quỹ tiềnlương đã được Hội đồng Chính phủ giao theo chỉ tiêu ghi trong kế hoạch năm1980, không vì có tổ chức mới mà tăng thêm biên chế và quỹ tiền lương.

4. Về phân phốihọc sinh tốt nghiệp ra trường, trước hết các ngành, các địa phương phải căn cứvào yêu cầu của sản xuất và công tác trong cả nước để bố trí, sử dụng đúngngành nghề đào tạo. Từ nay tất cả số học sinh tốt nghiệp các trường đại học vàtrung cấp đều phải phân phối về các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước,các cơ sở sự nghiệp và các hợp tác xã nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủ côngnghiệp để có điều kiện kết hợp lý thuyết với thực hành trong công tác, không đượcphân phối ngay về cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp ở Trung ương, hoặcở tỉnh, thành phố. Những cán bộ điều về các cơ quan quản lý hành chính Nhà nướcở Trung ương và tỉnh, thành phố phải là những người ít nhất đã làm việc ở đơn vịcơ sở được 5 năm trở lên. Trường hợp đặc biệt phải bố trí người mới tốt nghiệpvào các cơ quan nói trên do yêu cầu của công tác chuyên môn thì phải báo cáo đểcơ quan quản lý tổ chức và biên chế cấp trên xem xét và chấp thuận.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có nhiệmvụ phối hợp với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Lao động, Ban tổ chứccủa Chính phủ và Tổng cục dạy nghề xem xét yêu cầu cụ thể của các Bộ, Tổng cụcvà địa phương để có kế hoạch phân phối và sử dụng hợp lý số học sinh tốt nghiệpcác trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp hoặc trường dạy nghề; Trong trườnghợp các Bộ, Tổng cục và địa phương nào vì tạm thời còn khó khăn trong sản xuấtxây dựng nên chưa có yêu cầu sử dụng hết số học sinh tốt nghiệp ra trường trongnăm 1980 thì tạm thời cho các em về hợp tác xã hoặc về gia đình tham gia sản xuấthoặc giao cho nhà trường tổ chức thành lực lượng tạm thời đi sản xuất ở cơ sở,sau này, khi có điều kiện sẽ lần lượt được điều động trở lại làm việc theo đúngngành nghề đào tạo.

Đối với những học sinh tốt nghiệpđược điều đi sản xuất, nếu được phân công làm việc gì thì trả lương theo việc ấyvà hưởng các chế độ khác theo quy định chung của Nhà nước.

5. Trong việc đưa những người đilao động nâng cao tay nghề ở các nước xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới, cầnchọn trong số công nhân, nhân viên đã có trong biên chế Nhà nước có đủ tiêu chuẩnđể đưa đi đào tạo, bồi dưỡng thành những công nhân kỹ thuật lành nghề. Các Bộ,Tổng cục và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hàng năm cần có kế hoạch cụ thểchọn những công nhân, nhân viên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp có đủtiêu chuẩn để đưa vào các trường đào tạo, bồi dưỡng thành những cán bộ kỹ thuật,nghiệp vụ và công nhân lành nghề để phục vụ trực tiếp cho kinh doanh, sản xuấtcủa ngành và địa phương.

Căn cứ Chỉ thị này, các đồng chíBộ trưởng, Tổng cục trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương phải xem xét lại biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộcvà có kế hoạch cụ thể để thực hiện, nhất là phải tập trung sức chỉ đạo công táctiêu chuẩn hoá cán bộ, nhân viên Nhà nước và xây dựng định mức biên chế củangành và địa phương để xây dựng đề án trình Hội đồng Chính phủ xem xét banhành.

Ban tổ chức của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị này, thương xuyên báocáo tình hình thực hiện và các vấn đề cần giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ.

Tố Hữu

(Đã ký)