ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 19/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TRỒNGCÂY XANH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiếp công văn số 836/UB ngày 21-4-77 về kế hoạch trồng câyxanh năm 1977 của Ủy ban Nhân dân Thành phố,

Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác tổ chức và quyhoạch trồng cây xanh hiện nay ở các địa phương,

Nay Ủy ban Nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho các Quận vàcác Ban, Ngành, Đoàn thể… thực hiện.

I.- VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC .

1/- Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện cần tiến hành ngay tổ chứchệ thống Ban Chỉ đạo trồng cây các cấp để thực hiện tốt kế hoạch trồng cây năm1977 và giữ vững, đẩy mạnh phong trào trồng cây lâu dài về sau. Ban Chỉ đạotrồng cây các cấp khẩn trương triển khai chuẩn bị và tổ chức tốt ngày “trồngcây nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp lễ mừng sinh nhựt Bác Hồ ngày 19-5-1977 mở đầu chophong trào.

Để bảo đảm “trồng cây nào, sống và tốt cây ấy” các Ban Chỉđạo trồng cây các cấp và các đoàn thể cần vận động giáo dục nhân dân lợi íchcủa cây xanh, động viên nhân dân tham gia việc trồng và bảo quản cây xanh. Cácngành chuyên môn, kỹ thuật cần tổ chức tập huấn thực tập trồng cây cho hàng ngũcán bộ, Đội, Tổ trồng cây ở các cơ sở. Trồng cây kết hợp chặt chẽ với chăm sóc,bảo vệ và quản lý cây trồng. Trước khi trồng cần tổ chức tốt đội ngũ trồng câyvà quy hoạch vùng trồng cụ thể và phân công giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cơquan, đoàn thể, nhân dân… phụ trách quản lý thực hiện và chăm sóc bảo vệ câytrồng.

Tổ chức trồng cây cần thực hiện theo từng đợt, trồng tậptrung theo từng con đường, theo từng địa điểm và cho từng công trình. Nên tránhtrồng tản mạn, phân tán. Đợt sau vừa trồng thêm số lượng kế hoạch và trồng lại(trồng dậm) cho những cây chết ở đợt trước. Qua mỗi đợt cần kiểm nghiệm câytrồng, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm về tổ chức, kỹ thuật trồng,

2/- Ủy ban Nhân dân các Quận, các Ban, Ngành, Đoàn thể …tham gia trồng cây cần kết hợp chặt chẽ với Ty Lâm nghiệp Thành phố và Sở quảnlý Nhà đất và công trình công cộng để lãnh nhận, bảo quản cây giống trồng theotừng đợt.

Với khả năng cây giống hiện có và điều kiện về đất đai, loạicây trồng thích hợp đặc điểm các Huyện ngoại thành và Quận giáp vùng ven, kếhoạch phân phối cây giống để trồng năm 1977 nay được tăng cường bổ sung thêmngoài kế hoạch như công văn số 836 (xem phụ biểu I).

II.- VỀ QUY HOẠCH TRỒNG CÂY.

Viện quy hoạch Thành phố chịu trách nhiệm quy hoạch trồngcây ở nội thành. Trước mắt, cần quy hoạch sớm việc trồng cây ở các trọng điểm,các trục lộ chính trong nội Thành để làm cơ sở cho việc chọn giống ương cây.

Các Huyện ngoại Thành khi tiến hành quy hoạch toàn diện vềcông, nông nghiệp, thủy lợi, chăn nuôi cần kết hợp quy hoạch trồng cây xanh.Quy hoạch cây xanh là một chủ trương của Đảng và Chánh phủ và là một bộ phậnkinh tế trong quy hoạch Huyện hiện nay.

Quy hoạch trồng cây ở các Huyện ngoại Thành thực hiện theocác mục đích :

- Quy hoạch hệ thống đai rừng chắn gió bảo vệ đồng ruộng,hoa màu, khu chăn nuôi.

- Quy hoạch mạng lưới đai rừng, bảo vệ thủy lợi, đường giaothông.

- Gây trồng cây xanh theo khu thổ cư, các trụ sở cơ quan,trường học, xí nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang…

- Quy hoạch gây trồng các khu rừng tập trung có khả năngthực hiện kế hoạch nuôi ong đàn, thả cánh kiến.

- Khi quy hoạch loại cây trồng chú ý phát triển cây ăn tráicây có bóng mát và cây kinh tế lấy gỗ, củi nhằm tự túc gỗ gia dụng và chất đốt.

Chọn loại cây trồng cần chú ý trong yếu tố đất đai, điềukiện quản lý chăm sóc… để quy hoạch cho hợp lý.

- Từ phương án quy hoạch cây xanh để xác định diện tích vườnương cây kế hoạch tạo cây giống thích hợp gây trồng lâu dài, và tổ chức về laođộng, kế hoạch trồng hàng năm cho địa phương mình.

Trước mắt để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng cây năm 1977và chuẩn bị cây giống năm 1978, Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện cần thiết lậphệ thống vườn ương theo phụ biểu II.

- Ty lâm nghiệp và các Ngành chuyên môn, kỹ thuật có kếhoạch và biện pháp hướng dẫn kỹ thuật trồng cây theo chủng loại và theo tiêuchuẩn công trình cho các địa phương.

- Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện kết hợp Ty Lâm - nghiệpThành phố, Sở Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng và các Ban, Ngành hữuquan cần có biện pháp tiến hành thực hiện chỉ thị này.

- Kỹ thuật hướng dẫn trồng và gieo ương các loại cây theobiểu I và II Ty Lâm nghiệp Thành phố sẽ gởi kèm theo sau.

Nơi nhận:
- UBND các Quận, Huyện: Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Tân Bình, Nhà Bè;
- Các Khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, Nhị Xuânh, Nông trường Thống nhứt;
- Ty Lâm nghiệp - sở QLNĐ và CTCC, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục;
- Thành đoàn;
- Lưu VPUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
VŨ ĐÌNH LIỆUPHỤ BIỂU I

STT

Địa phương

Cây tràm trồng đất chua mặn

Phi lao trồng rừng chắn gió

Bạch đàn trồng ven đường nông thôn

Kèo lá tràm trồng đường giao thông ngoại thành

Đợt 19/5

Đợt trung gian (tháng 6-7)

Đợt 19/8 - 23/9

Đợt I 19/5

Đợt trung gian T.6-7

Đợt II 19/8 - 23/9

Đợt I 19/5

Đợt trung gian T6-7

Đợt II 19/8 - 23/9

Đợt I 19/5

Đợt trung gian T6-7

Đợt II 19/8 - 23/9

1

Thủ đức

_

10. 000

10. 000

_

_

60. 000

4. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

2

Hóc Môn

_

_

_

_

_

60. 000

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

3

Bình Chánh

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

2. 500

_

4. 500

_

_

45. 000

4

Củ Chi

_

_

_

_

_

60. 000

2. 500

_

4. 500

_

_

45. 000

5

Nhà Bè

4. 000

10. 000

60. 000

_

_

60. 000

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

6

Tân Bình

_

_

_

_

_

_

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

7

Gò Vấp

_

_

_

_

_

_

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

8

Bình Thạnh

_

_

_

_

__

_

2. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

9

Phú Nhuận

_

_

_

_

_

_

_

_

4. 500

_

_

45. 000

10

Nhà trường

_

_

_

_

_

_

1. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

11

KT. Lê Minh Xuân

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

_

_

4. 500

_

_

45. 000

12

Nông trường Thống nhất

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

1. 000

_

4. 500

_

_

45. 000

13

KT. Nhị Xuân

4. 000

15. 000

60. 000

_

_

60. 000

_

_

4. 500

_

_

45. 000

14

Dự phòng

_

­­_

­_

_

200. 000

_

_

60. 000

_

_

25. 000

 Cộng

20. 000

80. 000

310. 000

­

600. 000

600. 000

Chú thích : Liên hệ với Ty Lâm nghiệp nhận phiếu xuất cây vàcác thủ tục

 Địa điểm lấy cây : Phòng Trồng tía Tao – Đàn, Tân Bình, TânTạo.


PHỤ BIỂU II :

CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH VƯỜN ƯƠNG CÂY GIỐNG

STT

Địa phương

Tổng diện tích
(ha)

Số lượng cây giống (cây)

1

Củ Chi

4

1. 200. 000

2

Hốc Môn

3

900. 000

3

Bình Chánh

2

600. 000

4

Tân Bình

2

600. 000

5

Gò Vấp

1,5

400. 000

6

Nhà Bè

3

900. 000

7

Thủ Đức

4

1. 200. 000

8

Ty Lâm nghiệp Thành phố

6

1. 800. 000

Cộng :

25,5

7. 600. 000

Chú thích :

1. Vườn ương cây ở các Quận không nhất thiết lập tập trung,có thể phân tán phù hợp với điều kiện đất đai trong Quận và thuận lợi cho việctưới nước.

2. Các loại hạt giống cây bóng mát (sao, dầu gõ, mặc-nưa,phi lao…) Ty Lâm nghiệp cung cấp.

Các loại cây khác đề nghị các Quận tự túc, như : So đũa,dừa, mít, xoài… và các loại cây ở địa phương sẵn có.

3. Kỹ thuật lập vườn ương và gieo, trồng các loại cây, cácđịa phương, cơ quan, đoàn thể.. có thể liên hệ trực tiếp Phòng Trồng rừng thuộcTy Lâm nghiệp Thành phố (nhà số 339 đường Nguyễn Cảnh Chân, quận Nhứt , ĐT99.549).