ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015

Tỉnh Phú Yên có tài nguyên du lịch tự nhiên vànhân văn phong phú, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trở thànhngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Những năm gần đây, hoạt động du lịch củatỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là các lĩnh vực thu hút đầu tư, xâydựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và xúc tiến quảng bá du lịch. Mộtsố dự án du lịch có quy mô lớn đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm chohàng nghìn lao động. Số lượng khách du lịch lưu trú tại Phú Yên tăng khá đã gópphần tác động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinhxã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịchtrên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế: Một số cơ sở kinh doanh du lịch chưachú trọng đến công tác vệ sinh môi trường; một số di tích lịch sử - văn hóa,danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nằm trong quy hoạch phát triển du lịchđang có nguy cơ xuống cấp; môi trường, cảnh quan thiên nhiên có nguy cơ bị ônhiễm, xâm hại; tình trạng rác thải ven các tuyến đường, hệ thống nhà vệ sinh côngcộng chưa đảm bảo; tình trạng ăn xin, bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám khách dulịch tại một số khu vực; công tác an ninh trật tự ở một số nơi chưa đảm bảo…Những hiện tượng này đang tác động xấu đến hình ảnh của du lịch Phú Yên.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là thiếusự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trậttự, chưa thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trongviệc bảo đảm môi trường du lịch; chế tài xử phạt còn nhẹ; nhận thức của cộngđồng về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch,bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhằm xây dựng Phú Yên trở thành“Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố thực hiện nghiêm túc Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động dulịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên đồng thời thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tráchnhiệm:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâurộng trong nhân dân nhằm xây dựng phong cách ứng xử văn minh, lịch sự, việc giữgìn, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường để phát triển du lịch. Thườngxuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng,về môi trường du lịch, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộngđồng dân cư; trong các doanh nghiệp du lịch.

- Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giảiquyết và phản hồi thông tin kịp thời đến khách du lịch để du khách, người dânliên hệ, phản ánh và cung cấp thông tin khi xảy ra sự cố đối với du khách.

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyềnthông, qua website www.phuyentourism.gov.vn, trên các ấn phẩm quảng bá du lịch vềchủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh; về y tế, an ninh, trật tự,môi trường; về tuyến điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, giá niêm yết; biển sốcác phương tiện đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch; tên, địa chỉ các, doanhnghiệp kinh doanh du lịch của địa phương tại nhà ga, bến xe, khu du lịch, điểmdu lịch; thông tin về các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, dịch vụ ăn uống đạttiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và khuyến cáo các địa điểm không nên đến;Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện việc công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ muasắm, dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành và thườngxuyên tổ chức các đội thanh tra liên ngành nhằm tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương vào thời điểm lễ hội,ngày lễ tết, tháng cao điểm, tập trung tại các bến xe, nhà ga, khu, điểm dulịch tập trung đông khách du lịch.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Có phương án và hướng dẫn công an các huyện,thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tạicác khu, điểm du lịch; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đốitượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sản của khách du lịch; chịu tráchnhiệm nếu để tình trạng mất an ninh, an toàn, chèo kéo, theo bám, chèn ép kháchdu lịch.

- Tăng cường triển khai lực lượng tuần tra, kiểmsoát tại các tuyến đường trung tâm, các khu, điểm du lịch tập trung đông khách dulịch, có nguy cơ xảy ra mất an toàn đối với du khách.

- Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệpvụ, trình độ ngoại ngữ, kỷ năng giao tiếp, tác phong thân thiện cho lực lượnglàm nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch.

3. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà ga, bến xe tuyêntruyền cho cán bộ, nhân viên và hành khách nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môitrường, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng; tăng cường các phương tiệnkỹ thuật, thông tin hỗ trợ bảo đảm môi trường du lịch.

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm traxử lý vi phạm các quy định về vận chuyển khách như: phương tiện không đảm bảotiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; chở quá số người quy định; đón, trả khách khôngđúng nơi quy định; dùng xe hợp đồng vận chuyển, khách du lịch hoặc vận chuyểnkhách nhưng không có hợp đồng vận chuyển với hành khách.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năngkhảo sát, cắm biển báo để xe ô tô vận chuyển khách du lịch được ưu tiên nơidừng, đỗ để đón, trả khách du lịch tại bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, khudu lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Thông tư liêntịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL- BGTVT quy định về vận chuyển khách du lịch bằngô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho nhân viên phục vụ,lái xe ô tô vận chuyển khách du lịch, lái xe buýt, xe taxi…

4. Sở Công Thương có trách nhiệm: Chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý thị trườngxử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận, không niêm yết giá và không bántheo giá niêm yết, nâng giá bất hợp lý, ép giá, bán hàng giả, hàng kém chấtlượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm; đưa tin thất thiệt về thị trường,giá cả hàng hóa và dịch vụ... tại những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa,thể thao, du lịch, nơi tập trung đông người; Phối hợp kiểm tra, giám sát việcthực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với nhữngmặt hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịchtheo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phốihợp với sở, ngành: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vậntải; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cácngành liên quan triển khai việc thực hiện các quy định về quản lý giá (đăng ký,kê khai, niêm yết giá) dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, giá cước vận tải bằngxe ô tô. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về giá theocác quy định hiện hành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Chủtrì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dành một phần nguồnkinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch cho việc đầu tư nhà vệ sinh du lịch đạtchuẩn, hệ thống nước sạch phục vụ hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịchlồng ghép trong các hạng mục đầu tư xử lý chất thải hoặc bảo vệ môi trường,trước mắt ưu tiên triển khai tại những khu di tích, danh thắng được công nhậnđiểm du lịch địa phương...

7. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan đề xuất và tổchức thực hiện tốt cơ chế chính sách giải quyết các vấn đề an sinh xã hội chocác đối tượng ăn xin, bán hàng rong, cò mồi…; có biện pháp rà soát, phân loại,hỗ trợ, tạo việc làm cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đang kiếm sốngtại các điểm tham quan, du lịch; phân loại đối tượng những người ăn xin, đưavào các khu tập trung hoặc trả về địa phương, nơi cư trú, quản lý theo theo quyđịnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo,Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Phú Yên thường xuyên tổ chức các lớp tậphuấn, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường du lịch; tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi làm ô nhiễm môi trường; buôn bánsan hô sống tại các điểm du lịch.

9. Sở Y tế có trách nhiệm: Chỉ đạo việc cung cấpthông tin chính xác, kịp thời và các giải pháp ứng phó đối với các bệnh, dịch liênquan đến hoạt động du lịch; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tạicác nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm kinh doanh ẩm thực.

10. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, các hoạt động thôngtin cơ sở, hệ thống truyền thanh ở xã, phường đẩy mạnh công tác truyền thông,định hướng, nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, góp phần cải thiện môitrường du lịch.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Đánh giá công tác quản lý nhà nước về du lịch trênđịa bàn; phân tích hiện trạng, đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể đểkhắc phục, chấn chỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, văn minh, thuận lợicho hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các sở,ban, ngành đơn vị chức năng thuộc tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ nhằm tăngcường việc cải thiện môi trường văn hóa du lịch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; chỉđạo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn vận động nhân dân tích cực thamgia các chủ trương, chương trình hành động nhằm lành mạnh hóa môi trường kinhdoanh du lịch; tổ chức ký các cam kết với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhânkinh doanh du lịch, dân cư trên địa bàn về việc thực hiện chủ trương chấn chỉnhmôi trường văn hóa du lịch.

- Đề xuất UBND tỉnh các giải pháp bảo vệ môitrường cảnh quan, tập trung giải quyết tốt vệ sinh môi trường tại cảng DânPhước, cảng Tiên Châu, cảng Phường 6, chợ Tuy Hòa, các chợ tại trung tâm thịtrấn, khu vực Núi Nhạn, bãi biển Tuy Hòa, bãi biển Long Thủy và một số bãi tắm,các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh vàcác điểm có khách đến tham quan, du lịch.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Phú Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh PhúYên và các tổ chức chính trị - xã hội khác tích cực tham gia vào các hoạt độngcải thiện môi trường du lịch, tổ chức các cuộc vận động, tuyên truyền xây dựngPhú Yên trở thành “Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên,Báo Phú Yên và các cơ quan truyền thông khác: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về nếpsống văn minh đô thị, văn minh thương mại, văn hóa kinh doanh tại các điểm dulịch trên địa bàn tỉnh, về trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch thông qua cácbản tin thời sự, chương trình chuyên đề, chuyên mục… góp phần cải thiện môitrường văn hóa du lịch.

14. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch,dịch vụ du lịch; các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại nơi diễn ra các hoạt độngvăn hóa, thể thao, du lịch:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhànước; chịu trách nhiệm quản lý trong các khu vực của đơn vị mình, tích cực phốihợp với các cơ quan nhà nước trong việc cải thiện môi trường văn hóa du lịch.

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thựchiện tốt quy định về quản lý giá, thị trường, văn minh thương mại, công khaicác thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất cung ứng, thực hiện niêm yếtgiá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chấtlượng.

- Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động phong tràotham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, bảo vệ môitrường du lịch cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhâncó liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ tháng 12 hàng nămbáo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự