ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH, BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN CHO KHÁCH DU LỊCH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế vànhững diễn biến bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanhvà đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh, nhưng với sự quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐNDvà UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng thúc đẩy phát triểndu lịch. Bên cạnh đó, được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, địa phương vànhững nỗ lực trong công tác xúc tiến, quảng bá, nâng cao hiệu quả quản lý nhànước về du lịch, nên du lịch Quảng Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tốc độtăng trưởng lượt khách đến Quảng Nam bình quân năm trong giai đoạn 2004 - 2013là 13%, doanh thu du lịch là 26%, riêng 9 tháng đầu năm 2013, đón được 2,8triệu lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2012. Cơ sởvật chất chuyên ngành du lịch được tăng cường theo hướng chất lượng cao phục vụdu khách; tình hình an ninh trật tự ngày càng ổn định, môi trường được cảithiện, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Tuy đạt được kết quả khả quan, nhưng vẫn còn một sốhạn chế cần khắc phục, đó là chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ vaitrò bảo đảm môi trường, văn minh du lịch, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tạicác khu, điểm du lịch; một số điểm tham quan du lịch thỉnh thoảng vẫn còn xảyra hiện tượng đeo bám, chèo kéo khách du lịch, buôn bán hàng rong, ăn xin tráhình; môi trường du lịch biển chưa đồng bộ, nếp sống văn hóa, văn minh chưathật sự đi vào đời sống nhân dân đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch QuảngNam.

Để tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảoan ninh, an toàn cho khách du lịch theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 và nhằm phát triển ngành du lịch theohướng bền vững gắn với gìn giữ và bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng môitrường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban,ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có các khu,điểm du lịch:

- Tập trung chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị liênquan và các địa phương thực hiện quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể,đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh,an toàn cho du khách; ngăn chặn các tình trạng đeo bám, chèo kéo khách du lịch.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành cácquy định về môi trường du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các quyđịnh về quản lý, niêm yết công khai giá, phí đối với các dịch vụ tại các cơ sởkinh doanh du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Khẩn trương xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạicác khu, điểm du lịch theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch, phấn đấu đến hếtnăm 2014 tất cả các khu, điểm du lịch đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Rà soát,sắp xếp lại hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy hoạch tại tất cả cácđiểm tham quan du lịch trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứulắp đặt các biển báo, biển cấm đỗ xe, bán hàng rong...

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng người hành khất, ăn xin đeobám khách du lịch; rà soát hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân tại cáckhu, điểm du lịch trên địa bàn.

- Thống kê các cơ sở dịch vụ cho thuê xe gắn máytrên địa bàn để theo dõi, quản lý và thông báo cho các cơ sở này không chokhách du lịch nước ngoài thuê xe nếu không xuất trình được bằng lái hợp lệ theoCông văn số 934/TCDL-LH ngày 21/8/2013 của Tổng cục Du lịch về việc quản lýdịch vụ cho thuê xe gắn máy đối với khách du lịch Nga và các nước khác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơnvị kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn chodu khách; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâurộng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tự giáctham gia xây dựng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, antoàn xã hội, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách, cam kết không tham giahoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại khách tham quan tại các khu, điểm du lịch.

- UBND các huyện, thành phố trọng điểm du lịch: HộiAn, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Điện Bàn tổ chức các lớp tập huấn văn minh du lịch chocán bộ, nhân viên, các đơn vị, cá nhân phục vụ khách du lịch trên địa bàn, đồngthời, phát động phong trào xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thânthiện. Thông báo số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tinđại chúng và tại các cơ sở kinh doanh du lịch để du khách, người dân và doanhnghiệp du lịch liên hệ, phản ánh, cung cấp thông tin khi có hành vi phạm tội,vi phạm an ninh trật tự xảy ra.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan vàcác địa phương phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý môitrường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp du lịchtrên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiệncác phương án đảm bảo an toàn cho du khách, môi trường du lịch trong doanhnghiệp và các khu, điểm du lịch; tổ chức triển khai công nhận dịch vụ du lịchđạt chuẩn đối với các cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch.

- Thực hiện liên kết phát triển sản phẩm, dịch vụdu lịch, phát huy lợi thế các vùng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịchphục vụ du khách.

- Phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xétthành lập Trung tâm hỗ trợ du khách để xử lý, hỗ trợ, giải quyết những phản ánhcủa du khách. Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin cho du khách qua cáctrang thông tin điện tử và hệ thống các ấn phẩm quảng bá du lịch. Công bố côngkhai các điểm dịch vụ phục vụ du lịch đạt chuẩn đáng tin cậy.

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính, Côngan tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức các Đoàn công tác liên ngànhthanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ trật tự xãhội, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bántheo giá niêm yết; ngăn chặn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại các khu,điểm du lịch.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành,địa phương liên quan kiểm tra hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách dulịch đường bộ và đường thủy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBNDtỉnh bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch (giao thông, nhà vệ sinh công cộngđạt chuẩn, hệ thống nước sạch, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại các khu,điểm du lịch).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có tráchnhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúngcác quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Kiểm tra, giám sát việc thựchiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Công ancác huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh, phòngcháy, chữa cháy tại các khu, điểm du lịch. Tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểmsoát tình hình an ninh trật tự, ưu tiên bố trí các chiến sĩ công an có trình độngoại ngữ, tác phong thân thiện làm nhiệm vụ tại các khu, điểm tập trung đôngkhách du lịch, có nguy cơ xảy ra mất an toàn đối với du khách, kịp thời pháthiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sảncủa khách du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài lợi dụng dulịch nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động trái pháp luật, lừa đảo, gây mất an ninhtrật tự; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thựchiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng ngừatrộm cắp, bảo vệ tài sản du khách.

5. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, nâng caochất lượng phương tiện, dịch vụ vận tải hành khách, bảo đảm an toàn cho kháchdu lịch khi tham gia giao thông.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBNDcác huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàngiao thông đường bộ, đường thủy nội địa của các loại phương tiện phục vụ kháchdu lịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vậnchuyển khách du lịch.

- Kiểm tra hệ thống biển báo giao thông dẫn đến cáckhu, điểm du lịch, kịp thời có kế hoạch khắc phục sửa chữa hoặc đôn đốc, nhắcnhở các địa phương khắc phục sửa chữa các đoạn đường, biển báo giao thông hưhỏng, xuống cấp, không đúng quy định, đảm bảo an toàn cho các phương tiện vậnchuyển khách du lịch đến tham quan.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất kinh phí đầu tư hạ tầng du lịch;trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, hệthống nước sạch, lồng ghép các hạng mục đầu tư xử lý chất thải hoặc bảo vệ môitrường tại các địa bàn trọng điểm du lịch.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các Sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các doanhnghiệp về địa điểm, ưu đãi thuế để đầu tư các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịchở miền núi, vùng sâu, vùng xa; đầu tư các dịch vụ du lịch kiểu mẫu đảm bảo chấtlượng phục vụ khách du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đăng ký giá, công bố,niêm yết giá tại các cơ sở dịch vụ du lịch.

8. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường côngtác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh du lịch viphạm các quy định về đăng ký kinh doanh; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại các khu, điểm du lịch.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tếkiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinhan toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn các tiểu thương, người bán hàng tại cáckhu, điểm du lịch nâng cao kỹ năng giao tiếp và nghiệp vụ bán hàng đối vớikhách du lịch, đặc biệt với khách nước ngoài.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phốihợp với UBND các huyện, thành phố xử lý tình trạng người hành khất, ăn xin đeobám khách du lịch; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người dân tại các khu,điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra,giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tạicác cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thựcphẩm cho du khách.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam,Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện,thành phố, hệ thống truyền thông xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công táctuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội, cộng đồng, góp phần cải thiện môitrường du lịch.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cácngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật,nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch thôngqua các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề và lồng ghép các thể loại,chương trình khác. Công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quyđịnh về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh củadu lịch Quảng Nam; thường xuyên đưa tin, nêu gương điển hình các cá nhân, doanhnghiệp tham gia thực hiện tốt công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm anninh, an toàn cho du khách.

12. Hiệp hội Du lịch và các tổ chức, cá nhânkinh doanh du lịch

- Tăng cường vai trò của Hiệp hội Du lịch, Hiệp hộiBảo vệ người tiêu dùng và các hiệp hội liên quan khác trong trao đổi, cung cấpthông tin, phối hợp quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn; phátđộng phong trào các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tham gia phối hợptrong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninhtrật tự, an toàn cho khách du lịch.

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của phápluật về kinh doanh, có phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi đến sửdụng dịch vụ tại cơ sở.

* Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơnvị liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaokhẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt mụctiêu, yêu cầu đề ra; định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình triển khai thực hiện vàcác vấn đề phát sinh gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/6 và15/12 hàng năm, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnhkết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xửlý, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn