ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁ,BÌNH ỔN GIÁ CẢ, KIỀM CHẾ LẠM PHÁT NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013 VÀ TRONG DỊP TẾTNGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ nhằmphát triển kinh tế, xã hội,n định kinh tế vĩ mô, kiềm chếlạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Văn bản s 1039/BTC-QLG ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý,bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cui năm 2013, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầucác Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triểnkhai các nhiệm vụ, giải pháp để quản lý, điều hành và bình ổn giá những thángcuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 như sau:

I. Vềcông tác quản lý, điều hành và bình ổn giá:

1. Giám đốc Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu với UBND Thành phtăngcường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định củapháp luật và thực hiện các công việc:

1.1. Theo dõi sát diễn biến giá cảthị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: lương thực, thực phẩm,đường, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, xăng dầu, gas, phân bón, thức ănchăn nuôi, dịch vụ đi lại... Chủ động tham mưu giúp UBND Thành phố có phương ánkịp thời nhm ổn định thị trường; Đồng thời, căn cứ thẩmquyền và điều kiện thực tế, khả năng tài chính của địa phương để tham mưu trìnhUBND Thành phxem xét, quyết định việc thực hiện Chươngtrình dự trữ hàng hóa bình ổn giá tại địa phương. Đánh giáhiệu quả các biện pháp và chương trình bình ổn giá đã và đangthực hiện để tham mưu, trình UBND Thành phố quyết định triển khai có hiệu quảcác biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thịtrường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gămhàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý tại địa phương.

1.2. Kiểm soát chặt chẽ đối với giáhàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lýcủa Nhà nước; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồnngân sách địa phương; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá theo thẩmquyền. Thực hiện các biện pháp quyết liệt ổn định thị trường giá cả, các biệnpháp hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp giãn thời gian điều chỉnh tăng giá hànghóa, dịch vụ do Nhà nước định giá nhất là trong tháng cuốinăm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

1.3. Chủ trì cùng các Sở, ngành tậptrung vào kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá theo đúng camkết, kịp thời đưa hàng bình ổn giá đến phục vụ người dân nhất là đồng bào nghèoở miền núi; công nhân các khu công nghiệp; người lao động có thu nhập thấp,kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí đối với các tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện kiểm soát việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định như: Lương thực, thực phẩm; thuốcchữa bệnh, đường, sữa, thép xây dựng và vật liệu xây dựng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, cước vận tải hành khách...Kiên quyết dừng các trườnghợp đăng ký, kê khai tăng giá không hợp lý so với tác độngcủa yếu tố đầu vào. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật vgiá; công khai kết quxử lý vi phạm trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

1.4. Phối hợp với Sở Công thương vàcác Sở, ngành chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việctăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài chính hướngdẫn phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.

1.5. Phi hợpvới Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tăng cường quản lý thu,kiểm soát thu, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. Tập trungqun lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả,tiết kiệm; rà soát, ngừng các khoản chi, nội dung chikhông chấp hành đúng quy định, thủ tục hồ sơ, không đúng chế độ; các khoản chikhông thực sự cấp bách, không thiết thực.

1.6. Tham mưu tiếp tục thực hiện đồngbộ các chính sách an sinh xã hội, người nghèo, gia đình chính sách, người cócông, đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Chủ tịch UBND các quận,huyện, thị xã:

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thànhphố về công tác tăng cường quản lý giá những tháng cuối năm2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

2.2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyênmôn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định củapháp luật về giá, về phí, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thờicác trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, gămhàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bt ổn định thtrường, đặc biệt đối với những hàng hóavà dịch vụ thiết yếu như: Y tế, giáo dục, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh chongười, phí trông giữ xe đạp, ô tô, xe máy và các loại hàng hóa là vật liệu đầuvào của sản xuất như: xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, thứcăn chăn nuôi.

2.3. Tổ chức dự báo tình hình và chủđộng nắm bắt diễn biến giá c, cung cầu hàng hóa, lượnghàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn nhất là một số mặt hàngthiết yếu: Lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas, phân bón, thuốc chữa bệnh, sắtthép, xi măng, than, đường, muối... phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm đểcó giải pháp xử lý kịp thời.

2.4. Kiên quyết giải tỏa các chợ cóc,tụ điểm kinh doanh và các điểm trông giữ xe không phép, trái phép, vi phạm antoàn giao thông trên địa bàn. Không cấp giấy phép sử dụng hè đường để trông giữxe đạp, xe máy, phương tiện ô tô đối với tổ chức, cá nhân nhiều lần vi phạm các quy định của Nhà nước.

2.5. Kiểm tra kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội đã được ban hành, trường hợp cóvướng mắc phát sinh đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách chophù hợp.

3. Giám đốc Sở Công thươngcó trách nhiệm chỉ đạo:

3.1. Theo dõisát diễn biến cung cầu, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn, trước hết là lương thực, thực phẩm và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu báo cáo UBNDThành phố có biện pháp cụ thể đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêudùng của nhân dân trước trong và sau Tết Nguyên đán, không để xy ra mất cân đối cung cầu.

3.2. Tổ chức cho các doanh nghiệp chếbiến, phân phối hàng hóa khai thác hàng hóa tại một số tỉnh, thành phố tạonguồn cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định để bình ổn thị trường.

3.3. Chỉ đạo các doanh nghiệp đượcUBND Thành phố ứng vốn: Tăng cường công tác dự trữ hàng hóa, mở rộng nguồn hàngvà mạng lưới bán hàng bình ổn giá tới chợ dân sinh, đảm bảo đủ nguồn hàng cungứng theo nhu cầu tiêu dùng tại các điểm đăng ký bán hàngbình ổn giá.

3.4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soátthị trường, có biện pháp kiểm soát hoạt động phân phối, thu mua hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu của thương nhânnước ngoài gây xáo trộn thị trường trong nước; ngăn chặnvà kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàngcấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trốn lậuthuế...theo quy định.

4. Cục trưởng Cục Thuế cótrách nhiệm chỉ đạo:

4.1. Chỉ đạo, tăng cường quản lý thu,kiểm soát thu ngân sách nhà nước, kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, phí;kết hp với việc kiểm tra thực hiện pháp luật về giá; kiểmtra, kiểm soát kê khai thuế, quyết toán thuế của các đơn vị, đặc biệt đối vớiđơn vị vừa qua được hưởng chính sách gia hạn, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định.

4.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơquan chức năng (Công an, Tài chính, Quản lý thị trường...) có biện pháp xử lýnghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, chuyển giá; thực hiện đúng cácquy định về giãn, giảm, miễn thuế cho các đối tượng đã được pháp luật quy định.

5. Giám đốc SGiao thông vận tải có trách nhiệm:

5.1. Tăng cường kiểm tra hoạt độngkinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng ô tô của các chủphương tiện để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đốivới những trường hợp không thực hiện kê khai giá.

5.2. Không cấp giấy phép sử dụng tạmthời lề đường để trông giữ phương tiện ô tô đối với tổ chức, cá nhân nhiều lần vi phạm các quy định của Nhà nước.

6. Cục trưởng Cục Hải quanHà Nội:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lýkinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; tập trung tăngcường lực lượng thực hiện tốt công tác chống lậu tại các địa bàn trọng điểm gópphần bình ổn giá thị trường trong nước.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

trách nhiệmchỉ đạo các cơ quan truyền thông của Thành phố, chủ động đưa tin các nội dungliên quan đến biến động thị trường, các thông tin liên quan đến sự chỉ đạo vàthực hiện bình ổn giá của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, ngăn chặn tácđộng tâm lý và những hành động nhm đẩy giá lên cao, cácthủ đoạn phao tin, đồn nhảm, gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng, địnhhướng để người tiêu dùng có quyết định mua sắm hợp lý, giảm áp lực cung cầutrên thị trường.

8. Giám đốc Công An Thànhphố:

Chỉ đạo các lực lượng thuộc Công anThành phố và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác ngăn chặn,triệt phá các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả; hàng kém chấtlượng, ngăn chặn các hành vi đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lời bất chính; cáchoạt động sản xuất - kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toànthực phẩm và các tệ nạn xã hội.

Phối hợp với Sở Công thương, SGiao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã sắp xếp, btrí chợ hoa, chợ nông sản Tết trên địa bàn,tổ chức kiểm tra thường xuyên đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh tại cácđiểm này.

Phối hợp vi SởTài chính kiểm tra việc chấp hành quyđịnh quản lý nhà nước về giá và phí, kiểm tra việc dự trữ và bán hàng bình ổngiá đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

9. Giám đốc Sở Cảnh sátPhòng cháy chữa cháy:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểmtra công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi công cộng, khu dân cư,khu vui chơi. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chốngcháy nổ tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cáckho hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khi đốt hóa lỏng trên từng địa bànquận, huyện.

10. Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì phối hợp với các sngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có các biện pháp cụ thểđể khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu qu;bảo đảm cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm2014, nhất là mặt hàng thịt lợn, thịt gà, lương thực, thực phẩm,rau qu..., đáp ứng kịp thời nhu cầu lương thực cho nhândân.

Chủ động phối hợp các sở ngành liênquan và UBND các quận, huyện, thị xã có phương án tăng cườngkiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm về vận chuyển,buôn bán gia súc, gia cm có mầm bệnh hoặc gia cầm thuộcdiện có dịch bệnh cần quản lý, tổ chức các chốt kiểm travệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cửa ô ra vào Thành phố.

11. Giám đốc Sở Y tế:

- Chủ động thực hiện phòng chng dịch bệnh. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận,huyện, thị xã tổ chức đoàn kiểm tra xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thựcphẩm.

- Chỉ đạo kiểm tra quản lý giá thuốcchữa bệnh cho người, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai điều chỉnh giá thuc của các doanh nghiệp chi phí không phù hợp với tác động của yếu tốđầu vào, kiểm tra, giám sát giá dịch vụ khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo giám đốc các bệnh viện trựcthuộc tăng cường giám sát bộ phận trông giữ xe đạp, xemáy, ô tô và chịu trách nhiệm nếu để xy ra tình trạng thuphí trông giữ phương tiện cao hơn mức quy định của Thành phố.

12. Giám đốc Kho Bạc Nhànước Hà Nội:

Tăng cường kiểm soát chi ngân sáchnhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ địnhmức theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòngphẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công táctrong nước và nước ngoài, chi phí mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước theo quyđịnh.

13. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trung ương (Trường học, bệnh viện):

- Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra cáccơ sở bán thuc chữa bệnh trong khuôn viên bệnh viện thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết thuốcchữa bệnh cho người, kiểm tra giá dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đảm bảothực hiện đúng các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo bộ phận trông giữ phươngtiện thực hiện niêm yết công khai mức thu phí và thu đúng mức phí trông giữphương tiện đã niêm yết và chịu trách nhiệm nếu để xy ra việc thu phí trông giữ phương tiện cao hơn mức quy định của thànhphố Hà Nội.

14. Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành khác của Thành phố:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giaophối hợp với Sở Tài chính tuyên truyền và phổ biến chính sách của Nhà nướctrong công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá đồng thời tham mưu kịp thờivới UBND Thành phố ban hành các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn Thành phố.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính:

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụđược giao và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủnhằm phát triển kinh tế, xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảođảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý, điềuhànhvà bình ổn giá những tháng cuối năm 2013 trong báo cáo giá thị trường thường kỳ(hàng tháng) gửi về UBND Thành phố, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quyđịnh tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnchế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

2. Cục Thuế, Kho bạc Nhànước Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội: Định kỳ trước ngày20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đượcgiao về Sở Tài chính để tổng hợp chung.

3. Chủ tịch UBND các quận,huyện, thị xã:

Chỉ đạo phòng Tài chính kế hoạch báocáo giá thị trường tại địa phương theo danh mục quy định tại Thông tư số55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính gửi về Sở Tài chính tổng hợp báocáo Bộ Tài chính và UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thànhphố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cánhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mụcbình ổn giá trên địa bàn thành phHà Nội thực hiện nghiêmChỉ thị này. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quantổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:- Thường trực Thành ủy;(để b/c)
- Thường trực HĐNDTP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Bộ Tài chính;
- Các PCT UBND Thành ph;
-
Các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- Lưu: VT
, KTh.

KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng