ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNGTHỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Thực hiện Nghị định36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trongnhững năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động nhândân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Tăng cườngcác biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuynhiên, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép vẫn diễnbiến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nguyên nhân chủ yếudo: tập quán đốt pháo đón giao thừa vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân;việc sản xuất, mua bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hànhcủa một số thanh, thiếu niên có lúc, có nơi chưa nghiêm; hiệu quả tuyên truyền,phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ở một số đơn vị,địa phương chưa thật sự có hiệu quả. Hàng năm số vụ vi phạm về pháo được các cơquan chức năng phát hiện bắt giữ, xử lý còn nhiều. Riêng trong dịp Tết Nguyênđán năm 2014 các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 28 đối tượngbuôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, thu 257,2 kg pháo cácloại. Trong 3 ngày Tết phát hiện, bắt giữ, xử lý 02 đối tượng có hành vi tàngtrữ và 147 trường hợp đốt pháo nổ trái phép.

Hiện nay, các đối tượng tiếnhành sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tập kết pháo trái phép với nhiềuthủ đoạn mới, tinh vi, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Để tiếp tục thựchiện có hiệu quả Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định36/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt mộtsố nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thựchiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ đến toàn thể các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm của tổchức, cá nhân trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm Nghị định 36/CP củaChính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định36/CP ở cơ sở. Đối với các địa phương trong năm 2013 còn để xảy ra tình trạngđốt pháo như một số báo chí phản ánh, đưa tin phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõtrách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, đồngthời tổ chức rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiệnthời gian tới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nhằmnâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chínhtrị - xã hội và nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện,tố giác các hành vi vi phạm về pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấutranh ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ,vận chuyển, buôn bán, tập kết pháo nổ vào địa bàn.

- UBND các cấp phải quan tâmchỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vậnđộng nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ để ngănchặn, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tìnhtrạng cuối năm mới quyết liệt để lượng pháo đã thẩm lậu nhiều vào địa bàn từtrước.

- Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyêntruyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại những địabàn trọng điểm, phức tạp, tập trung vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quyđịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN, CCHT); các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng pháo. Tậptrung tuyên truyền về công tác bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về: quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vi phạm về pháo.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉđạo Hiệu trưởng các nhà trường kết hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức cácbuổi sinh hoạt ngoại khóa, kết hợp lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinhviên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinhviên ký cam kết không vi phạm, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm vềquản lý, sử dụng pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấutranh ngăn chặn.

3. Sở Công th­ương, Chi cục Hảiquan, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch cụ thểchỉ đạo các lực lư­ợng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên cáctuyến giao thông đ­ường bộ, đường thủy, đường sắt, các địa bàn trọng điểm nhằm pháthiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàngtrữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo (đặc biệt là các hoạt động nhậplậu pháo từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh).

- Công an tỉnh chỉ đạo cácphòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ độngxây dựng kế hoạch của đơn vị, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyềncơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quy định củapháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; quản lý và sử dụng pháo. Tổ chứcvận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT, pháo, thuốc pháo; kýcam kết không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo,mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với cơ quan chứcnăng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều traphối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truytố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phépcác loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 để phục vụ công tác tuyêntruyền, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủtrì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,thành phố có tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ, tết hàng năm để quản lý chặt chẽ việcsử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảoANTT, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn.

5. Căn cứ vào tình hình thực tếcủa đơn vị, địa phương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chứcthực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (quaVăn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Chính phủtheo quy định. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra việc buôn bán, vậnchuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịpthời thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trư­ớc Chủtịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển