UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/UB-CT

Bến Tre, ngày 09 tháng 6 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNGCHỐNG DỊCH ĐANG GÂY BỆNH CHO TRÂU, BÒ, HEO TRONG TỈNH

Trong các ngày gần đây ở các huyện Ba Tri, ThạnhPhú dịch bệnh gia súc đã xảy ra làm chết nhiều gia súc, bệnh phát triển mạnh ởxã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú. Trong vòng một tuần từ ngày 27 tháng 5 năm 1982đến ngày 03 tháng 6 năm 1982 đã làm chết 19 trâu và 93 heo. Ở Ba Tri, bệnh xảyra ở xã An Hiệp, An Bình Tây làm chết 37 heo và 04 trân bò, bệnh hiện đang lantràn sang các xã khác.

Căn cứ vào tình hình trên, Uỷ ban nhân dân tỉnhChỉ thị:

- Ty Nông nghiệp có trách nhiệm trực tiếp xuốnghiện trường kết hợp với địa phương điều tra dịch để quan sát triệu chứng, mổkhám lấy bệnh tích mang về xét nghiệm và xác định bệnh. Song song với sự xétnghiệm cần điều tra khoanh vùng ổ dịch để có biện pháp ngăn chặn, không cho lâylan, phối hợp với Uỷ ban nhân dân ở các huyện có dịch bệnh gia súc đề ra cácbiện pháp hành chính để phong toả các vùng có dịch, cấm luân lưu các loại giasúc ra vào đến khi có thông báo miễn dịch.

- Ty Nông nghiệp (Công ty Vật tư kỹ thuật nôngnghiệp) cùng trạm thú y tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các loại thuốc đểphòng chống dịch bệnh gia súc.

- Uỷ ban nhân dân huyện, thị có trách nhiệm tậptrung chỉ đạo công tác kiểm tra tiêm phòng, yêu cầu chung là 100% trâu, bò, heotrong tỉnh phải được tiêm phòng dịch, riêng hai huyện Thạnh Phú, Ba Tri thànhlập Ban chống dịch từ huyện đến xã, trước mắt tổ chức khẩn trương tiêm phòng100% trâu, bò, heo quanh vùng có dịch.

- Tập trung cán bộ thú y và y tế xã, thuốc men,phương tiện để tích cực bao vây dập tắt dịch nhanh, gọn, tránh thiệt hại.

- Tránh mổ thịt thú bệnh bán bừa bãi, thịt phảiđược luộc chín và bán tại chỗ, không được di chuyển gia súc nói chung và giasúc bệnh từ nơi này sang nơi khác. Ty Thương nghiệp và những người có đăng kýbán thịt trâu bò heo không được mua các loại gia súc này ở những vùng có dịch.

- Vận động nhân dân làm vệ sinh, tẩy quế, chôncất thú chết có rải vôi bột.

- Ty Nông nghiệp (Trạm thú y) có trách nhiệmphối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị trong tỉnh để chấp hànhtốt Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Ngọc