ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 20/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀCHÍNH SÁCH XỬ LÝ ĐỐI VỚI NHÀ CỬA CỦA TƯ SẢN THƯƠNG NGHIỆP CHUYỂN SANG SẢN XUẤT(LƯU HÀNH ĐẾN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ)

I. Lần này ở thành phố tathực hiện chủ trương lớn, vận động chuyển toàn bộ tư sản thương nghiệp và đạibộ phận tiểu thương đi sản xuất ở nhiều tỉnh, nên chính sách xử lý và mua lạinhà cửa là công tác lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều chính sách cần phảiđược tiến hành thật khẩn trương, nhằm yêu cầu sau đây:

Nghiên cứu, vận dụng đúng chínhsách nhà đất, để có biện pháp xử lý mau lẹ, hợp lý, hợp tình, tạo điều kiện chuyểnnhanh họ sang sản xuất khỏi thành phố.

Thu hồi, thu mua nhà ở, cửahàng, kho tàng; thống nhất quản lý, quy hoạch sử dụng ngay phục vụ cho các nhucầu trước mắt như màng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, nhà trẻ, mẫu giáo,cơ sở y tế và nhà ở cho công nhân sản xuất.

Sử dụng đúng mục đích yêu cầu,đúng chế độ, tiêu chuẩn, đúng công năng, hợp lý, tiết kiệm, bảo quản tốt nhàcửa, trang thiết bị, tài sản thuộc Nhà nước quản lý, đề phòng mọi hư hao, thấtthoát, chiếm dụng, sử dụng bừa bãi.

II. VIỆC XỬ LÝ NHÀ CỬA, CƠ SỞKINH DOANH CỦA TƯ SẢN THƯƠNG NGHIỆP THEO NỘI DUNG QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

a) Những cửa hàng, kho tàng đểkinh doanh thương nghiệp, Nhà nước mua lại để xây dựng và mở rộng màng lướithương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Riêng những cửa hàng, nhà kho bỏ trống thì tiếnhành kiểm tra trị giá, để đưa vào sử dụng ngay và xét thanh toán với chủ sau.

b) Nhà ở sở hữu hợp pháp của cácnhà tư doanh thương nghiệp chuyển sang sản xuất thì Nhà nước mua lại.

Trong khi chờ đợi chuyển đi sảnxuất, những hộ tư sản có nhiều chỗ ở thì nên tập trung về một chỗ, phần còn lạiNhà nước sẽ sử dụng phục vụ cho nhu cầu chung.

Nhà cửa mà tư sản vừa ở vừa làmcửa hàng, kho tàng thì dồn lại để phía trước hay tầng dưới Nhà nước sử dụng làmcửa hàng, còn phía sau hoặc tầng trên để cho tư sản ở tạm lúc chờ đợi, khi đisản xuất thì giao lại cho Nhà nước.

Nhà cửa phải để nguyên vẹn,không đục phá, tháo gỡ. Nếu bên cạnh nhà ở kiên cố…có nhà phụ, cất bằng vậtliệu nhẹ như: gỗ, tol,… khi chuyển đi sản xuất thì được gỡ đem theo đến nơi ởmới, miễn không làm hư hại đến phần còn lại.

Nói chung, các hộ tư sản thươngnghiệp chuyển đi hết cả hộ cùng một lúc. Trường hợp đặc biệt còn người tạm ởlại để đi sau, thì xếp ở tạm theo quy định trong ngôi nhà đó hoặc nơi khác.

c) Nhà ở, cửa hàng, kho tàng màchủ hộ tư sản thuê lại của người khác, thì Nhà nước quản lý theo chính sách nhàđất cho thuê, tiền tu bổ lớn hoặc mở rộng, cơi lầu… sẽ được xét trị giá (trừkhấu hao) mua lại. Nếu nhà mua trả góp cho chế độ cũ, thì Nhà nước thu hồi quảnlý và được hoàn lại tiền đã trả góp có trừ khấu hao. Nếu nhà cửa thuộc diệnvắng chủ, thì Nhà nước tạm quản lý theo chính sách nhà vắng chủ. Nếu thành phầnngười chủ sở hữu hoặc nguồn gốc nhà cửa của cá nhân thuộc bộ máy cai trị ngụyquân, ngụy quyền và đảng phái phản động, thì xét phân loại xử lý theo chínhsách về nhà đất mà Nhà nước đã ban hành.

d) Nhà thuộc diện thế chấp Ngânhàng thì Nhà nước quản lý trị giá ngôi nhà để thanh lý nợ Ngân hàng.

đ) Nhà cửa của những người nếulà gian thương hoặc phạm pháp hiện hành, thì xử lý theo quyết định của Tòa ánvà của Ủy ban Nhân dân thành phố.

e) Trừ trường hợp quy định bởiTòa án Nhân dân, khi đi sản xuất, các chủ tư sản được mang theo tư liệu sinhhoạt hoặc được bán; nếu cần bán, Nhà nước khuyên nên bán cho cơ quan chức năngcủa Nhà nước như Công ty Mua bán đồ cũ, Công ty Thu mua xe,…với giá thươnglượng, thuận mua vừa bán. Các trang thiết bị dính trong nhà, đèn quạt, tiệnnghi vệ sinh, bếp xí, cửa… phải để nguyên trạng, không được tháo gỡ, đục phá.

III. VIỆC MUA BÁN VÀ THANHTOÁN NHƯ SAU:

a) Chủ nhà làm bản kê khai chủyếu mấy việc: loại kiến trúc ngôi nhà, diện tích xây dựng sàn, diện tích sửdụng chính, năm xây dựng, giá trị sử dụng còn lại của ngôi nhà và các tiệnnghi, tư liệu bán lại cho Nhà nước.

b) “Hội đồng xử lý” gồm đại diệncác thành phần Ủy ban Nhân dân quận, huyện và các Ban Cải tạo công thươngnghiệp, Nhà đất, Thương nghiệp, Tài chánh, Vật tư sẽ xét, do Phòng Quản lý nhàđất tường trình theo biểu mẫu đã gởi trước đây (chủ yếu là giá trị sử dụng cònlại của ngôi nhà, định giá tiền bao nhiêu, giá tiền thì căn cứ vào giá biểuchuẩn kết hợp với thực tế mà xét), việc làm này phải khẩn trương, thực tế,tương đối chính xác.

c) Đại diện Hội đồng và chủ nhàký tên vào tờ mua bán nhà cửa, tư liệu nếu có.

d) Thể thức thanh toán: Khoảntiền Nhà nước mua nhà thì nhập vào với các nguồn vốn khác, có chứng từ chuyểnkhoản cho chủ hộ tư sản đến nơi khoản tiền bán tư liệu sinh hoạt cho Nhà nước,mới đểrút ra đầu tư sản xuất;  nếu dưới mộtngàn đồng thì được lấy hết một lần, nếu trên một ngàn đồng thì được lấy trướcmột ngàn, phần còn lại được ghi vào sổ tiết kiệm và được sử dụng theo quy chế,thể thức đã ấn định của Ngân hàng.

IV. Chú ý về chỉ đạo thựchiện

a) Đúng các ngôi nhà thuộc cácđối tượng theo quy định đưa ra khỏi thành phố để sản xuất, thì do Hội đồng Xửlý quận, huyện xét đề xuất xử lý; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện quyếtđịnh, theo nội dung chính sách đã quy định (do Ủy ban Nhân dân thành phố ủyquyền). Sau khi xử lý, phải báo cáo về Sở Quản lý nhà đất thành phố để thốngnhất quản lý. Ngoài ra, các nhà cửa không phải của các đối tượng đưa ra khỏithành phố sản xuất lần này, nếu do nhu cầu quy hoạch sử dụng liên quan đến nhàcửa ấy, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện chỉ được đề nghị Chủ tịch Ủyban Nhân dân thành phố xét quyết định.

b) Việc xử lý nhà cửa có chínhsách và việc mua có giá biểu tiêu chuẩn, các nơi phải nghiên cứu cẩn thận vàkhi áp dụng phải xét rất cụ thể, chính xác và điều quan trọng nhất là bàn bạc,vận động, giáo dục, để họ nhất trí cùng Nhà nước giải quyết nhanh chóng nhàcửa, kịp sớm chuyển đi sản xuất, chứ không nên mệnh lệnh chủ quan ấn định giánhà…

c) Việc thu hồi, thu mua lại nhàcửa phải làm cẩn thận để tránh những hậu quả dắt dây về sau, nhưng phải hết sứckhẩn trương để kịp cho họ đi sản xuất, tránh những thủ tục cầu kỳ, kỳ kẻo nhỏnhặt.

d) Từng phường, quận, huyện vàngành liên quan cấp thành, phải có phương án quy hoạch màng lưới thương nghiệpxã hội chủ nghĩa, màng lưới phục vụ lợi ích công cộng và quy hoạch bố trí nhà ởcho công sản xuất, để khi ta thu hồi, mua lại nhà đến đâu là đưa vào sử dụngngay đến đó, không để trống, chốt giữ dài ngày.

Cần tổ chức quản lý, giữ gìn tốtnhà cửa, trang thiết bị… Phải phân phối sử dụng đúng đối tượng được ấn định,không được tùy tiện sử dụng lung tung. Riêng về nhu cầu chỗ làm việc, chỗ ở chocán bộ, sẽ được nghiên cứu điều chỉnh giải quyết sau, chứ không đưa vào kếhoạch phân phối nhà mua lại lần này, không được chiếm dụng lung tung, phải cókiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm minh những người vi phạm nguyên tắc về nhà cửa.

đ) Trước mắt, kịp cho nhu cầu,giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện trên cơ sở xét trình của Hội đồngXử lý của quận, mà tạm thời phân phối nhà, cửa hàng, kho cho các cửa hàng quốcdoanh thuộc quận, huyện, phường, xã theo nguyên tắc hợp lý, cần thiết, tiếtkiệm và báo cáo. Ngoài ra, đều phải báo cáo đề nghị lên Chủ tịch Ủy ban Nhândân thành phố, các nhu cầu khác cửa hàng thương nghiệp quốc doanh thuộc Trungương ở thành phố, thuộc thành phố, các cơ sở phục vụ lợi ích công cộng, nhà ởcông nhân do thành phố cân đối và phân phối.

e) Khoản tiền mua tư liệu sinhhoạt do cơ quan chức năng kinh doanh vay Ngân hàng để mua và bán thu hồi trảlại Ngân hàng. Khoản tiền mua nhà là do thành phố đề nghị xin Ngân hàng Nhànước, nên để tiết kiệm ngân sách Nhà nước, các nhà cửa dùng cho hệ thươngnghiệp tính trị giá tiến để cơ quan chức năng vay Ngân hàng hoàn trả lại ngânsách Nhà nước. Còn nhà cửa mua lại đưa vào các sử dụng khác, phải có hợp đồngsử dụng, thu tiền theo quy chế để có chi phí quản lý và góp chi phí sửa chữa,

Các quận, huyện, ban, ngành liênquan nghiên cứu thực hiện, báo cáo thường xuyên về Ủy ban Nhân dân thành phố đểkịp thời chỉ đạo giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCHVũ Đình Liệu