ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH, BỆNH

Trong thời gian qua, do thờitiết diễn biến phức tạp, một số bệnh truyền nhiễm gây dịch như cúm A (H5N1),sởi, sốt xuất huyết, hội chứng tay - chân - miệng, thủy đậu, viêm não do virút…đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh vẫn ở mức cao và cónguy cơ xảy ra dịch.

Để chủ động phòng chống dịchbệnh, không để dịch bệnh xảy ra và kéo dài trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Ytế dự phòng, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Huế và các đơn vị liên quan:

- Tăng cường công tác giám sát,phát hiện các trường hợp mắc, xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phátthành dịch lớn, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong, tập trung vào các ổ dịch cũ, cáckhu vực trọng điểm, đầu mối giao thông…

- Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch…

- Tổ chức phun hóa chất diệtmuỗi, côn trùng có nguy cơ theo đúng chỉ định dịch tễ.

2. Đề nghị Bệnh viện Trung ươngHuế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và các cơ sở điều trị trên địa bàntỉnh chuẩn bị cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, điều trị …để kịp thời chẩnđoán, thu dung và điều trị bệnh nhân trong trường hợp xảy ra dịch bệnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Huế và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phối hợpvới ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh; tổ chức chiến dịch diệtbọ gậy/lăng quăng; thường xuyên triển khai các hoạt động làm sạch đẹp cảnh quanmôi trường, thu gom dụng cụ chứa nước phế thải…tại trụ sở cơ quan, nơi công cộngvà hộ gia đình.

4. Sở Văn hóa Thông tin phốihợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cườngtuyên truyền, giáo dục về công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là 4 biệnpháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người để mọi người hiểu và tự giáctham gia vào các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

5. Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tàichính căn cứ kế hoạch phòng chống dịch bệnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt để cân đối ngân sách, bổ sung kinh phí cho các hoạt động liên quan đếnviệc triển khai công tác phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh.

6. Giao trách nhiệm cho Sở Y tếtheo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tếviệc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khaithực hiện nghiêm túc những nội dung của Chỉ thị này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa