ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 10 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG VÀ GIAN LẬNTHƯƠNG MẠI

Trong thời gian qua Ủy ban nhândân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện phối hợpkiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả, gian lậnthương mại đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần phát triển sản xuất,bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng, từng bước ổn định thị trường, lành mạnhkinh doanh. Tuy vậy trong quá trình thực hiện chưa đạt được hiệu quả tích cực,tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên thị trường vẫn cònđang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế vàsức khỏe cộng đồng. Thị trường trong nước đã xuất hiện nhiều loại hàng giả,hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mạitrong kinh doanh: Xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốcchữa bệnh cho người, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, mỹ phẩm và các loạithực phẩm công nghiệp...

Nguyên nhân tồn tại trên là docác sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và các lực lượngchức năng đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại phối hợp chưa đồngbộ, chưa chặt chẽ, có nơi do nhận thức không đầy đủ về tác hại của hàng giả,nên chưa chủ động ngăn ngừa, đề phòng; Đồng thời các chế tài xử lý vi phạm chưathật sự đủ mạnh để chặn đứng các hành vi vi phạm.

Để tổ chức triển khai thực hiệnChỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 8/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số biệnpháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng; cũng như các chỉ đạo của cácbộ, ngành Trung ương về các biện pháp chống gian lận thưuơng mại; Chủ tịch UBNDthành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các lực lượng kiểm tra kiểm soát,các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng, các doanh nghiệpsản xuất, kinh doanh cần quán triệt một số biện pháp cấp bách sau đây:

1) Công tác kiểm tra được tiếnhành thường xuyên, liên tục nhằm đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượngkiểm tra; Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinhdoanh, Giấy phép và các điều kiện kinh doanh, đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặcchứng chỉ hành nghề, về ghi nhãn hàng hóa, thời hạn sử dụng. Các trường hợp viphạm gây hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất, sức khỏe cộng đồng, môi sinh,môi trường, quyền và lợi ích của người tiêu dùng, tái phạm nhiều lần thì đìnhchỉ sản xuất, thu hồi Giấy phép, chứng chỉ hành nghề và truy tố trách nhiệmhành sự; trong quá trình thực hiện các phương án kiểm tra, xử lý vi phạm phảithường xuyên có sơ kết và đánh giá rút kinh nghiệm, đảm bảo cho công tác kiểmtra xử lý đạt hiệu quả cao, tránh những diễn biến căng thẳng làm biến động thịtrường.

2) Các cấp, các ngành, các lựclượng đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại của thành phố cần nhậnthức sâu sắc về tác hại nhiều mặt, kể cả trước mắt và lâu dài do hàng giả gâyra, thấy rõ tầm quan trọng của công tác nầy đối với công cuộc xây dựng pháttriển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước; sản xuất buôn bán hànggiả và gian lận thương mại là tội phạm kinh tế nguy hiểm không chỉ gây tổn thấtvật chất cho xã hội mà còn gây bất an cho nhân dân trong tiêu dùng và sức khỏecộng đồng (Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2008);

3) Giao Giám đốc Sở Công Thươngchủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế, SởKhoa học & Công nghệ, Công an thành phố, Cục Hải quan Đà Nẵng, các ngànhliên quan xây dựng phương án kiểm tra trong thời gian từ nay đến ngày31/12/2008, và năm 2009 nhằm ngăn chặn có hiệu quả và xử lý các hành vi vi phạmvề sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốcxuất xứ và các hành vi gian lận thương mại; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trườngxây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý các hành vi gian lận thương mại, kinh doanhhàng giả, hàng kém chất lượng đang lưu thông trên thị trường; giúp UBND thànhphố đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các sở, ban ngành,UBND quận huyện, tổng hợp và báo cáo theo định kỳ;

4) Sở Khoa học và Công nghệ căncứ vào chức năng nhiệm vụ được giao và sự phân công của Ban chỉ đạo 127 thànhphố có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi về gian lận thưuơngmại, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chấtlượng, tổ chức và phối hợp với các cơ quan có chức năng kiểm nghiệm, giám địnhchất lượng, nhãn hàng hoá khi có dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định của phápluật; hướng dẫn và kiểm tra việc doanh nghiệp công bố áp dụng hoặc công bố hànghoá phù hợp quy chuẩn Việt Nam;

5) Sở Nông nghiệp và phát triểnnông thôn lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinhdoanh, chế biến, đóng gói phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ănchăn nuôi, giống cây trồng và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kémchất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hoá...

6) Sở Y tế có kế hoạch thanhtra, kiểm tra, rà soát và xử lý các cơ sở phân phối, bán lẻ thuốc phòng bệnh,thuốc chữa bệnh cho người (kể cả tại các bệnh viện) có lưu hành thuốc giả, kémchất lượng, quá hạn sử dụng, không ghi nhãn hoặc ghi không đầy đủ...

7) Sở Thông tin - Truyền thông,Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch có nhiệm vụ cung cấp nội dung, tài liệutuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đấu tranh chốnghàng giả...

8) Công an thành phố có nhiệm vụchủ động và phối hợp với các cơ quan có chức năng tiến hành trinh sát, pháthiện và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lậnthương mại; tập trung điều tra, khám phá các tổ chức, cá nhân, các đường dây, ổnhóm sản xuất, chế biến, đóng gói, sang chiết, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữhàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại để truy tố theo quy địnhcủa Pháp luật hiện hành.

9) Cục Hải quan Đà Nẵng tăngcường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặncác hành vi buôn lậu, nhập khẩu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sửdụng … vào nội địa; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai cácbiện pháp chống buôn lậu đạt hiệu quả.

10) UBND quận huyện có kế hoạchphổ biến tuyên truyền chỉ thị này đến UBND các phường, BQL các chợ, các tổ chứccá nhân kinh doanh trên địa bàn, tiến hành kiểm tra và xử lý các hành vi gianlận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đang lưu thông trênthị trường theo phân cấp quản lý;

11) Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanhtruyền hình Đà Nẵng (DRT) có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách củaĐảng và pháp luật Nhà nước về đấu tranh chống các hành vi kinh doanh hàng giả,hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Nhận được Chỉ thị này, UBNDthành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện xây dựng,triển khai kế hoạch và định kỳ báo cáo UBND thành phố vào ngày 20 hằng thángqua cơ quan thường trực - Sở Công Thương thành phố.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh